Başeditör
Ad: Doç. Dr. Hakan KİBAR
E-posta: ijawseditor@ibu.edu.tr
Adres:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu


Teknik İletişim
Ad: Araş. Gör. Mehmet Zahit YEKEN
E-posta: mehmetyeken@ibu.edu.tr
Adres:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu


Sosyal Medya

17280