Makaleler


B. KİBAR
Farklı Pleurotus ostreatus (İstiridye Mantarı) İzolatlarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2019)
M. ÖZBAKIR ÖZER, B. KİBAR
Orta Karadeniz Bölgesi’nden Toplanan Kaldırayak (Trachystemon orientalis (L.) G. Don.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2018)
B. KİBAR
Marulda Bitkisel Özellikler, Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2018)
A. PEKŞEN, B. KİBAR
Investigations on the Cultivation of Wild Edible Mushroom Macrolepiota procera, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2017)
İ. DELİGÖZ, B. KİBAR, O. KARAAĞAÇ, H. KAR, A. APAYDIN
Bazı beyaz baş lahana hatlarının kök ur hastalığına (Plasmodiophora brassicae Wor.) karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, Derim, (2016)
B. Kibar, A. Pekşen
Lactarius pyrogalus’un değişik inokulum uygulamalarının fındıkta (Corylus avellana) bitki gelişimi üzerine etkileri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2016)
Ş. OLUKLU, B. KİBAR
Pleurotus eryngii Mantarının Optimum Misel Gelişim Koşullarının Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2016)
B. Kibar, H. Akdeniz Duran, A. Pekşen
Pleurotus ostreatus Yetiştiriciliğinde Katkı Maddesi Olarak Mısır Silajının Kullanımı, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2016)
B. Kibar
Farklı Yetiştirme Ortamlarının Pleurotus eryngii Mantarının Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2016)
A. PEKŞEN, B. KİBAR
Değişik karbon ve azot kaynaklarının Macrolepiota procera ve Polyporus squamosus mantarlarının sıvı kültürde misel biyomas üretimi üzerine etkileri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2016)
B. KİBAR, O. KARAAĞAÇ, H. KAR
Beyaz Baş Lahana (Brassica oleracea var. capitata L.) Hibritleri ve Onların Ebeveynleri Arasındaki Morfolojik Varyabilitenin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2016)
B. KİBAR
Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2015)
H. KİBAR, B. KİBAR
Mantar Muhafazasında Hipobarik Depolama Tekniği, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, (2015)