e-ISSN: 2717-8420
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ebubekir ALTUNTAŞ
Kapak Resmi
       

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research, online ve açık erişimli hakemli bir dergidir. Dergi, makale yayın ücreti almamakta yılda 2 sayı çıkarmaktadır. Dergi, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoloji ve Çevre ile ilgili disiplinlerarası orijinal araştırma makaleleri İngilizce ve Türkçe olarak yayınlamaktadır.

2021 - Cilt: 2 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

15. Physicochemical Characterization of Selected Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars

Derleme

19. Mathematical Modeling of Food Processing Operations: A Basic Understanding and Overview

Araştırma Makalesi

Kıvırcık Marulda (Lactuca sativa L. var. crispa) Borlu Gübre ve Humik Asit Uygulamalarının Bazı Bitki Özelliklerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Comparative Investigation of n-Hexane and Ethanol Solvents Used in Eleais guinesis Kernel Oil Extraction and Optimization via Two Computational Modelling

Araştırma Makalesi

Optimization of Some Physical and Functional Properties of Extruded Soybean Crud Residue-base Floating Fish Feed

Araştırma Makalesi

Farmers' Participation in Watershed Management in Sodo Zuria District of Southern Ethiopia

Yayıncı: Ebubekir ALTUNTAŞ

Uluslararası Hakemli Dergi 

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER); EBSCO, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), WorldCat, CAS Source Index (CASSI), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), Electronic Journals Library (EZB), Cite Factor, ROOTINDEXING, ResearchBible, BASE, Advanced Science Index (ASI), Directory Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), Scientific Literature (Scilit), ASOS INDEX, Scholar Article Journal Index, Journal Tables of Contents, IJIFACTOR Indexing, Quality Open Access Market, Cosmos, International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), Beluga-Catalogue of Hamburg Libraries, International Institute of Organized Research (I2OR), Technical Information Library (TIB), SJIF Master Journals List, Food Science & Technology Abstracts tarafından indekslenmektedir. 

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans, diğerlerinin ticari olmayan bir şekilde çalışmanızı yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir ve yeni çalışmalarının da sizi kabul etmesi ve ticari olmaması gerekmesine rağmen, türev çalışmalarını aynı koşullarla lisanslamak zorunda değildirler.

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER) herhangi bir başvuru, yayın ücreti veya abonelik ücreti almamaktadır.