e-ISSN: 2717-8420
Başlangıç: 2020
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ebubekir ALTUNTAŞ

2022 - Cilt: 3 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Performance and Cost Comparison of Photovoltaic and Diesel Pumping Systems: In Central Rift Valley of Ethiopia

Araştırma Makalesi

Mathematically Predicting the Performance Rate of Plow-type Trenchless Machine

26831

Uluslararası Hakemli Dergi

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research'deki makaleler OPEN ACCESS açık erişimli makalelerdir ve makaleler Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-4.0)(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.en) ile lisanslanmıştır. Bu dergi açık erişimli bir dergidir, yani tüm içeriğin kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Ticari amaçlar dışında, kullanıcıların bu dergideki makalelerin tam metinlerini yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın okuma, indirme, kopyalama, yazdırma, arama veya bağlantı vermelerine izin verilir.

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans, diğerlerinin ticari olmayan bir şekilde çalışmanızı yeniden düzenlemesine, uyarlamasına ve geliştirmesine izin verir ve yeni çalışmalarının da sizi kabul etmesi ve ticari olmaması gerekmesine rağmen, türev çalışmalarını aynı koşullarla lisanslamak zorunda değildirler.

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER); CABI, EBSCO, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), CAS Source Index (CASSI), Food Science & Technology Abstracts (FSTA), BASE, Directory Research Journals Indexing (DRJI), ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources), WorldCat, ResearchBible, Beluga-Catalogue of Hamburg Libraries, Advanced Science Index (ASI), Scientific Literature (Scilit), Scholar Article Journal Index (SAJI), IJIFACTOR Indexing, Electronic Journals Library (EZB), SJIF Master Journals List, International Institute of Organized Research (I2OR), International Services for Impact Factor and Indexing (ISIFI), ASOS INDEX, Cosmos, Technical Information Library (TIB), ROOTINDEXING, Scientific Indexing Services (SIS), Journal Tables of Contents, Quality Open Access Market tarafından indekslenmektedir.

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER) herhangi bir başvuru, yayın ücreti veya abonelik ücreti almamaktadır.

Yayıncı: Ebubekir ALTUNTAŞ

Turkish Journal of Agricultural Engineering Research (TURKAGER) makalelerine (TURKAGER) atıf yapan makaleler için lütfen tıklayınız: