ISSN: 1308-7576
e-ISSN: 1308-7584
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYÜ TAR BİL DERGVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

• Yılda 4 kez yayınlanır
• Ücretsiz gönderim ve yayın
• Açık Erişim

CiteScore Scopus (2019) : 0.50  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

CiteScore Scopus (2020) : 0.50  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

CiteScore Scopus (2021) : 0.60 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist 

2019 SJR Ranking: Q3 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2020 SJR Ranking: Q3 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

SCImago Journal & Country Rank

    Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorldCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.

    İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir.

   25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Makalenizi yeni yazım kurallarına göre bütün yazarlara ait ORCID numaraları ile sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2021 - Cilt: 31 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

2. Histopathological Effects of Different Levels of Palm Kernel Cake Fed to Dorper Lambs

Araştırma Makalesi

Phycoerythrin Accumulation of Porphyridium cruentum Culture at Indoor Tubular Photobioreactor

Araştırma Makalesi

Farklı Organik Atık Uygulamasının Toprak Kalitesi Üzerine Etkisinin SMAF Modeli ile Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Bazı Patates Klonlarının Alternaria solani’ye Dayanıklılıklarının İnokulasyon Yöntemi ile Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Interaction effect of Root Lesion Nematodes and Fusarium culmorum Sacc. on disease complex in some wheat cultivars

Uluslararası Çift Kör Hakemli Dergi

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır. 


           download      download 

                download