ISSN: 1308-7576
e-ISSN: 1308-7584
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYÜ TAR BİL DERGVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

• Yılda 4 kez yayınlanır
• Ücretsiz gönderim ve yayın
• Açık Erişim

Impact factor (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor (2020) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1

2019 SJR Ranking: Q3 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2020 SJR Ranking: Q3 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

SCImago Journal & Country Rank

    Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorldCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.

    İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir.

   25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Makalenizi yeni yazım kurallarına göre bütün yazarlara ait ORCID numaraları ile sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2021 - Cilt: 31 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Assessing yield and silage quality of intercropped corn and soybean in different planting patterns and in Mardin ecological condition

Araştırma Makalesi

Histopathological Effects of Different Levels of Palm Kernel Cake Fed to Dorper Lambs

Araştırma Makalesi

Determination of Developmental Characteristics and Biochemical Components of Some Pecan Walnut Varieties

Araştırma Makalesi

Kent Biyoçeşitliliği ve Kültürel Değişim Açısından Dış Mekan Süs Bitkilerinin Değerlendirilmesi: Niğde Kenti Örneği

Uluslararası Çift Kör Hakemli Dergi

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır. 


  download    download    13687 download   13702   download 

 download   download       download     download   download      download 17276