Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.34 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2017 SJR Ranking: Q3:https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100&country=TR&year=2017

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  Dergimiz makale kabul oranı %39'dur. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 2020 yılı için derleme makale kontenjanımız dolmuştur. 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.34 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2017 SJR Ranking: Q3:https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100&country=TR&year=2017

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  Dergimiz makale kabul oranı %39'dur. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 2020 yılı için derleme makale kontenjanımız dolmuştur. 


Cilt 29 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. Yaprağı Yenen Sebzelerdeki Mikroorganizma Türlerinin MALDI-TOF MS (Matris Destekli Lazer Desorpsiyon/İyonizasyon Uçuş Süresi Kütle Spektrometresi) Tekniği Kullanılarak Tanılanması
  Sayfalar 595 - 603
  Aysun UYSUL , Şener KURT , Soner SOYLU , Emine Mine SOYLU , Merve KARA
 2. Effect of Ozonation on the Properties of Dry and Moisturized Bread Wheat Grain with and without Bran
  Sayfalar 604 - 610
  Hatice PEKMEZ
 3. Çiftçilerin İyi Tarım Uygulamalarına Katılma İstekliliklerini Etkileyen Değişkenler: Kahramanmaraş İli Örneği
  Sayfalar 611 - 617
  Bilal DOĞAN , Emine İKİKAT TÜMER
 4. Biyoçeşitlilik Sıcak Noktası ve Jeolojik Miras Alanı Olan Karstik Peyzajların Zamansal Değişimi: Çankırı Jipsli Tepeleri
  Sayfalar 618 - 627
  Ali ÖZCAN , İbrahim AYTAŞ
 5. Cevizde Depolama Süresinin Protein ve Yağ Kompozisyonuna Olan Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 628 - 633
  Akide ÖZCAN , Mehmet SÜTYEMEZ
 6. Türkiye’de Soğan Üretimi, Fiyat Değişimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü
  Sayfalar 634 - 640
  İsmail GÜVENÇ
 7. Roka (Eruca sativa L.) Yetiştiriciliğinde Katı ve Sıvı Organik Gübre Uygulamalarının Spektral Yansıma Üzerine Etkisi
  Sayfalar 641 - 651
  Gafur GÖZÜKARA , Sevda ALTUNBAŞ , Namık Kemal SÖNMEZ , Ahmet Şafak MALTAŞ , Mustafa KAPLAN
 8. Biberde Phytophthora Yanıklığına Karşı Antagonist Bakterilerle Biyolojik Mücadele
  Sayfalar 652 - 661
  Ümit ÖZYILMAZ
 9. Bazı Trichoderma Türlerinin Isırgan Otunun (Urtica dioica L.) Çimlenme Oranına Etkisi
  Sayfalar 662 - 668
  Hasret GÜNEŞ , Emre DEMİRER DURAK , Abdullah YEŞİLOVA , Semra DEMİR
 10. Factors Influencing Entrepreneurial Intentions of Undergraduate Agricultural Students in Nigeria
  Sayfalar 669 - 676
  Abigail ADEYONU , Olubunmi BALOGUN , Kayode OBANIYI
 11. Detection and Diagnostic Methods of Multiple Influential Points in Binary Logistic Regression Model in Animal Breeding
  Sayfalar 677 - 688
  Burcu MESTAV
 12. Hatay’ın Farklı İlçelerinde Yetiştirilen Biber Köy Popülasyonlarında Bitki ve Meyve Özellikleri
  Sayfalar 689 - 701
  Gonca ÖNTÜRK , Sebahattin ÇÜRÜK
 13. The Effects of Goji Berry (Lycium barbarum L.) Extract on Some Chemical, Microbiological and Sensory Characteristics of Liquid Smoked Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Sausages
  Sayfalar 702 - 710
  Eylem Ezgi FADİLOGLU , Mehmet Zülfü ÇOBAN
 14. Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahip Yerleşim Alanlarının Detaylı Toprak Etütleri ve Arazi Değerlendirmeleri: Mustafalar Köyü Örneği, Adana
  Sayfalar 711 - 721
  Bayram Çağdaş DEMİREL , Suat ŞENOL
 15. Antifungal and Antibacterial Effect of Dodder (Cuscuta campestris) Used for Hepatitis Treatment of Mothers and Newborn Infants in Province Mardin in Turkey
  Sayfalar 722 - 730
  Pınar ERECEVİT SÖNMEZ , Sevda KIRBAĞ , Şule İNCİ
 16. Physical and Chemical Fruit Quality Properties of Some Walnut Cultivars and Promising Local Selections Grown Under Plain Conditions in Malatya
  Sayfalar 731 - 737
  Hüseyin KARLIDAĞ , Fırat Ege KARAAT , İbrahim Kutalmış KUTSAL , Oktay Turgay ALTUN , Tuncay KAN
 17. Pollen Morphology of 5 Centaurea L. and 3 Psephellus Cass. Taxa in Turkey
  Sayfalar 738 - 744
  Bahar GÜRDAL , Engin ÖZHATAY
 18. An Alternative Live Food for Fish Larvae; Vinegar Eels (Turbatrix aceti) Enriched with Bacterial Protein
  Sayfalar 745 - 754
  Şükrü ÖNALAN , Ahmet SEPİL
 19. Effect of Plant Growth and Antioxidantive Enzyme Activity of Lettuce (Lactuca sativa L.var. longifolia) Applied to Cadmium and Zinc in Sewage Sludge Enriched with Soil
  Sayfalar 755 - 764
  Ayşegül BİTİKTAŞ , Sibel BOYSAN CANAL , Mehmet Ali BOZKURT
 20. Effects of Peg-Induced Drought Stress on Germination and Seedling Performance of Bread Wheat Genotypes
  Sayfalar 765 - 771
  Didem BİLGİLİ , Mehmet ATAK , Kazım MAVİ
 21. Effect of Different Nitrogen Levels on Nut Yield and Some Quality Properties of Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)
  Sayfalar 772 - 780
  Serdar TOPRAK
 22. An Assessment of Willingness for Adoption of Climate-Smart Agriculture (CSA) Practices through the Farmers’ Adaptive Capacity Determinants
  Sayfalar 781 - 791
  Asif SARDAR , Adiqa K. KIANI , Yasemin KUSLU
 23. Kısıntılı Sulamanın Pamuğun (G. hirsutum L.) Bazı Morfolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 792 - 800
  Remzi EKİNCİ , Sema BAŞBAĞ
 24. Karasal Salyangoz (Helix lucorum L.) Midesinden Elde Edilen Enzim Bileşenleri Kullanılarak Çavdar (Secale spp.) Türlerinde Karyotip Analizi
  Sayfalar 801 - 808
  Eissa ZARİFİ ANAKHATOON , Shakiba SHAHMORADI , Mohsen MIRZAPOUR
 25. The Effects of Applications Humic Acids on Macronutrient, Micronutrient, Heavy Metal and Soil Properties
  Sayfalar 809 - 816
  Ferit SÖNMEZ , Şevket ALP
 26. Nanomateryallerin Tarımda Kullanımı
  Sayfalar 817 - 831
  Kağan Tolga CİNİSLİ , Sevda UÇAR , Neslihan DİKBAŞ
 27. Erratum (A New Edible Macrofungus Record for Turkish Mycobiota)
  Sayfalar 832 - 832
  Ali KELEŞ