Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.
Impact factor (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist
Impact factor (2020) : 0.50 
https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1
2019 SJR Ranking: Q3:
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2020 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorldCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.
İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir.
25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.
Impact factor (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist
Impact factor (2020) : 0.50 
https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1
2019 SJR Ranking: Q3:
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2020 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorldCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.
İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir.
25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Cilt 31 - Sayı 1 - 30 Mar 2021
 1. Arapgir Dolma Biber Popülasyonundan Seleksiyonla Seçilen Ümitvar Genotiplerin Bitkisel Özellikleri Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Özlem ALTUNTAŞ, Rabia KÜÇÜK, Miraç DEĞİRMENCİ
 2. Bazı Soya (Glycine max L.) Çeşitlerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu
  Sayfalar 11 - 18
  Ahmet Metin KUMLAY, Serap DEMİREL, Fatih DEMİREL, Bünyamin YILDIRIM
 3. Bazı Turunçgil Melezlerinin in vitro Koşullarda Mikroçoğaltım ve Köklenme Performanslarının Araştırılması
  Sayfalar 19 - 29
  Oğuzcan KURTULUŞ, Dicle DÖNMEZ, Belgin BİÇEN, Özhan ŞİMŞEK, Berken ÇİMEN, Turgut YEŞİLOĞLU, Ayzin KÜDEN, Yıldız AKA KAÇAR
 4. Determination of Radioactivity Levels in Different Mushroom Species from Turkey
  Sayfalar 30 - 41
  Aysun PEKŞEN, Aslı KURNAZ, Nezahat TURFAN, Beyhan KİBAR
 5. Dihaploidization in Promising Summer Squash Genotypes (Cucurbita pepo L.) via Irradiated Pollen Technique
  Sayfalar 42 - 51
  Ertan Sait KURTAR, Musa SEYMEN, Ayşe Nur ÇETİN, Önder TÜRKMEN
 6. Hakkari Bölgesindeki Bazı Sulama Havuzlarının Sulama Suyu Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 52 - 61
  Kayhan KAÇAR, Şefik TÜFENKÇİ
 7. Investigation of Drought Tolerance of Dwarf Landrace Phaseolus vulgaris L. Genotypes
  Sayfalar 62 - 70
  Kamile ULUKAPI, Ayşe Gül NASIRCILAR
 8. Reactions of Fifteen Onion Cultivars Commonly Cultivated in Turkey to Leek yellow stripe virus (LYSV)
  Sayfalar 71 - 79
  Adyatma Irawan SANTOSA, Filiz ERTUNÇ
 9. Murat Nehri’ndeki Garra rufa (Heckel, 1843)’nın Bazı Populasyon Parametreleri
  Sayfalar 80 - 88
  Şaban ASLAN, Fahrettin YÜKSEL, Mehmet Zülfü ÇOBAN
 10. Nitrogen Fertilization Affects Growth, Yield, Nitrate and Mineral Content of Garden Cress (Lepidium sativum L.)
  Sayfalar 89 - 97
  Ayşegül İNNE, Raziye KUL, Melek EKİNCİ, Metin TURAN, Ertan YILDIRIM
 11. Mitigation of Salinity Effects by Salicylic Acid Priming on Germination and Physiological Characteristics of Bitter Vetch (Vicia ervilia L.)
  Sayfalar 98 - 110
  Sina SİAVASH MOGHADDAM, Latifeh POURAKBAR, Amir RAHIMI, Faegheh JANGJOO
 12. Scanning Morphological Traits of Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) Genotypes in the Natural Rangelands of Eastern Anatolia
  Sayfalar 111 - 120
  Ahmad NABHAN, Ösmetullah ARVAS, Abdulkarım LAKMES
 13. Van İli İpekyolu İlçesinde Üretilen Yonca Kuru Otunun Hasattan Depolamaya Kadar Besin Madde Kompozisyon Düzeyindeki Değişimin İncelenmesi
  Sayfalar 121 - 132
  Emine AÇIKGÖZ, Murat DEMİREL
 14. The Investigation Propolis Foraging Preference of Different Honey Bee
  Sayfalar 133 - 141
  Nazife EROĞLU, Merve KAMBUR, Meral KEKEÇOĞLU
 15. Bazı Fidanlıklarda Görülen Toprak Kökenli Fungusların Belirlenmesi
  Sayfalar 142 - 149
  Aysun UYSAL, Şener KURT, Merve KARA, Soner SOYLU, Emine Mine SOYLU
 16. Constraints to Access and Utilization of Meteorological Services in Delta State, Nigeria
  Sayfalar 150 - 161
  Albert OFUOKU, Christian OBIAZI
 17. Çiftçilerin Tarımsal Üretim Yapma Amaçlarının Sıralanması Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş İli Örneği
  Sayfalar 162 - 169
  Sarper Afsin ÜNAL, Emine İKİKAT TÜMER
 18. Investigation of Some Agricultural Performances of Lavender Varieties
  Sayfalar 170 - 178
  Rumyana GEORGİEVA, Hristofor KİRCHEV, V. DELİBALTOVA, Petar CHAVDAROV, Zlatina UHR
 19. Domates Pazarlama Kanalları ve Pazar Marjının Belirlenmesi
  Sayfalar 179 - 187
  Merve BOZDEMİR, Zeki BAYRAMOĞLU, Zuhal KARAKAYACI, Kemalettin AĞIZAN, Süheyla AĞIZAN
 20. Karar Ağacı Algoritmaları ile Organik Ürün Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Iğdır İli Örneği
  Sayfalar 188 - 196
  İbrahim Hakkı KADİRHANOĞULLARI, Köksal KARADAŞ, Ömer ÖZGER, Meryem KONU
 21. Tracking the Performance of Soyabean Production in Nigeria
  Sayfalar 197 - 215
  Sanusi SADIQ, Invinder Paul SINGH, Muhammad Makarfi AHMAD
 22. Poultry Farmers’ Training Needs Analysis in Edo State, Nigeria
  Sayfalar 216 - 227
  Ovharhe OGHENERO, Edith UHUNMWANGHO, Elizabeth YARHERE, Oghenesuvwe OKPARA
 23. Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Çeşitlerinin Bazı Büyüme ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Tuz Stresinin Etkisi
  Sayfalar 228 - 236
  Muhammed Said YOLCİ, Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK
 24. Effects of Endophytic Bacteria on Some Physiological Traits and Nutrient Contents in Pepper Seedlings under Drought Stress
  Sayfalar 237 - 245
  Aynur SADAK, Ahmet AKKÖPRÜ, Suat ŞENSOY
 25. Geçmişten Günümüze Genetik ve Kromozom Mühendisliği Çalışmalarının Sürdürülebilir Tarım ve Bitki Islahına Katkısı
  Sayfalar 246 - 258
  Sevim KARA ÖZTÜRK, Bilge YILDIRIM, Hümeyra YILDIZ, Ahmet L. TEK