Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Impact factor (2018) : 0.30 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1

2018 SJR Ranking: Q4https://www.scimagojr.com/journalsearch.ph?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  

İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı %35'dir.  

25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Impact factor (2018) : 0.30 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1

2018 SJR Ranking: Q4https://www.scimagojr.com/journalsearch.ph?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  

İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı %35'dir.  

25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Cilt 30 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. Bağ ve Elma Bahçelerinde Toprak Agregasyonunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 438 - 443
  Metin MÜJDECİ , Pelin ALABOZ , Ahmet Ali IŞILDAR , Veli UYGUR
 2. Antioxidant Properties of Cichorium intybus L. (Chicory) Extracts and Their Cytotoxic Effects on HepG2 Cells
  Sayfalar 444 - 453
  Neşe ERAY , Deniz İRTEM KARTAL , İsmail ÇELİK
 3. Bazı Ağaç Yapraklarının İn Vitro Gaz Üretim Tekniğiyle Yem Değerlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 454 - 461
  Özlem ÖZDEMİR , Adem KAYA
 4. Cassava Farmers’ Attitude Towards Participation in Root and Tuber Expansion Programme in Delta State, Nigeria
  Sayfalar 462 - 474
  Ogheneakpobor OYIBO
 5. Ana Ürün Koşullarında Yerel Cin Mısırı (Zea mays everta) Genotiplerinde Verim Performanslarının Araştırılması
  Sayfalar 475 - 485
  Leyla İDİKUT , Mustafa ÖNEM , Gülay ZULKADİR
 6. Termografi Tekniği ile Biber Bitkisinde Su Stresinin ve Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 486 - 497
  İlker EROĞLU , Gökhan ÇAMOĞLU , Kürşad DEMİREL
 7. Evaluating and Ranking the Development level of Rural Areas of Tabriz using Copeland Model and Comparison the Results with Topsis, Vikor and Electre Models
  Sayfalar 498 - 509
  Soheila HEİDARZADEH , Razieh POURDARBANİ , Fatemeh ZADVALİ , Asghar PASHAZADEH
 8. An Overview of Doubled Haploid Plant Production in Cucurbita Species
  Sayfalar 510 - 520
  Ertan Sait KURTAR , Musa SEYMEN , Ünal KAL
 9. Çeşitli Kültür Bitkilerinden İzole Edilen Endofitik Bakterilerin Karakterizasyonu ve Bitki Patojeni Bakterilere Karşı Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 521 - 534
  Yasin BABİER , Ahmet AKKÖPRÜ
 10. Effect of Freezing and Drying Methods on Some Biochemical Properties of Prickly Fig (Opuntia ficus-indica) Fruit
  Sayfalar 535 - 543
  Meltem ÇAKMAK , Büşra BAKAR , Muhammad Salihu IBRAHİM , Dursun ÖZER , Fikret KARATAŞ , Sinan SAYDAM
 11. Farklı Ekolojilerde Yetişen Fındık (Corylus avellana L.) Çeşit ve Genotiplerinin Stoma Yoğunluk ve Dağılımlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 544 - 552
  Haydar KURT , Adnan DOĞAN
 12. The Effects of Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) and Triticale (x Triticosecale sp. Wittmack) Sown in Different Seed Rates on Feed Value and Ruminal Degradability Characteristics of Nutrients
  Sayfalar 553 - 562
  Numan KILIÇALP , Mahir ÖZKURT , Yaşar KARADAĞ
 13. Kırsal Turizmde Yerel Halk Bileşeni: Ankara-Ayaş Örneği’nde Bir Tutum Belirleme Çalışması
  Sayfalar 563 - 575
  Pinar BOLLUKCU , Asli CESUR
 14. Factors Affecting the Adoption of Innovations in Dairy Cattle Farms in TR22 South Marmara Region of Turkey
  Sayfalar 576 - 584
  Damla ÖZSAYIN
 15. Toprakta Laktik Asit ve Fumarik Asit Salgılayan Önemli Bazı Fosfat Çözücü Fungusların Belirlenmesi
  Sayfalar 585 - 592
  İdris BEKTAŞ
 16. Is The Natural Honey Bee Biodiversity of Anatolia in the Process of Extinction?
  Sayfalar 593 - 600
  Merve KAMBUR ACAR, Meral KEKEÇOĞLU
 17. Cowpea Farmers’ Vulnerability and Adaptation to Climate Change in Iddo Local Government Area of Oyo State, Nigeria
  Sayfalar 601 - 610
  Kayode S. ARİMİ , Micheal Faith KOLAYEMİ , Oluranti FATUFE , Akpan Theophilus Theophilus JOSHUA
 18. Phylogeny of Plant Growth-Promoting Actinobacteria Isolated from Legume Nodules in Turkey
  Sayfalar 611 - 619
  Hilal AY
 19. Effects of Low Temperature and Sowing Date on the Germination and Seedling Characteristics of Forage Peas
  Sayfalar 620 - 627
  Gülçin KÜÇÜKÖZCÜ , Süleyman AVCI
 20. Determination of the Optimum Mulch-Irrigation Program Combination for Young Apple Trees
  Sayfalar 628 - 638
  Cenk KÜÇÜKYUMUK , Halit YILDIZ
 21. Su Ürünlerinde Nisin Uygulamaları
  Sayfalar 639 - 651
  Yılmaz UÇAR