Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. COVID-19 tedbirleri ve yoğun makale gönderimi nedeniyle  gecikmeler oluşabilmektedir. Bilginize 

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.35 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2017 SJR Ranking: Q3:https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100&country=TR&year=2017

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  Dergimiz makale kabul oranı %35'dir. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır.


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. COVID-19 tedbirleri ve yoğun makale gönderimi nedeniyle  gecikmeler oluşabilmektedir. Bilginize 

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.35 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2017 SJR Ranking: Q3:https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100&country=TR&year=2017

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  Dergimiz makale kabul oranı %35'dir. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır.


Cilt 30 - Sayı 1 - 31 Mar 2020
 1. Pretreatment Effect on Amelioration of Seed Germination of Zollinger’s Indigo (Indigofera zollingeriana Miq.)
  Sayfalar 1 - 8
  Siti MAESAROH , Nurdan Şahin DEMİRBAĞ
 2. The Effects of Farmyard Manure and Green Manure Applications on Some Soil Physical Properties
  Sayfalar 9 - 17
  Metin MÜJDECİ , Azra Cevahir DEMİRCİOĞLU , Pelin ALABOZ
 3. Çilek Meyve ve Yaprak Mikro Besin Elementlerinin Farklı Sulama Seviyeleri ile Biyo-aktivatör Uygulamasına Tepkileri
  Sayfalar 18 - 29
  Eser ÇELİKTOPUZ , Bülent ÖZEKİCİ
 4. Response to Integrated Poultry-Vegetable Farming Practıce Advocacy in Delta State, Nigeria
  Sayfalar 30 - 43
  Albert OFUOKU , Oluwasen EKORHİ-ROBİNSON
 5. Depolama Süresinin Farklı Kurutma Yöntemleri ile Kurutulmuş Kamkat Dilimlerinin Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 44 - 56
  Demet YILDIZ TURGUT , Ayhan TOPUZ
 6. Gökçeada Sığ Sularında Bulunan İsparoz, Diplodus annularis Larva ve Juvenillerinin Günlük Yaş ve Büyüme Özellikleri
  Sayfalar 57 - 67
  Hakan AYYILDIZ , Aytaç ALTIN
 7. Seed Priming with Salicylic Acid Improves Germination and Growth of Lathyrus sativus L. under Salinity Stress
  Sayfalar 68 - 79
  Sina SİAVASH MOGHADDAM , Amir RAHİMİ , Latifeh POURAKBAR , Faegheh JANGJOO
 8. Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Eşanlı Model Yöntemiyle Tahmini
  Sayfalar 80 - 89
  Okan TEMEL , Adem AKSOY
 9. Planning and Design of Prefabricated Beef Cattle Barns Constructed by Lightweight Concrete for Cold Climate Regions
  Sayfalar 90 - 99
  Hasan ER , Yasemin KUŞLU
 10. Analysis of the Nexus in Agricultural Insurance Welfare and Climate Change Adaptation Decision: Evidence from NigeriaAnalysis of the Nexus in Agricultural Insurance Welfare and Climate Change Adaptation Decision: Evidence from Nigeria
  Sayfalar 100 - 114
  Theophilus Miebi GBİGBİ , Ifeanyi IKECHUKWUKA
 11. Investigation of Socio-Economic Characteristics of Wheat Producers on Certified Seed Use: The Case of Ankara ProvinceInvestigation of Socio-Economic Characteristics of Wheat Producers on Certified Seed Use: The Case of Ankara Province
  Sayfalar 115 - 123
  Celal CEVHER , Bülent ALTUNKAYNAK
 12. Maya Hücreleri (Saccharomyces cerevisiae) ile Enkapsüle Edilen Karvakrolün Yapısal, Konformasyonel ve Antiradikal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 124 - 135
  Kevser KARAMAN
 13. Kayısıda (Prunus Armeniaca L.) Metil Jasmonate, Sitokinin ve Lavanta Yağı Uygulamalarının Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 136 - 146
  Şeyda ÇAVUŞOĞLU , Fırat İŞLEK , Nurettin YILMAZ , Onur TEKİN
 14. Van Bölgesinde Yetişen Allium schoenoprasum L. Bitkisinin Toplam Flavonoid, DPPH Radikal Söndürme, Lipid Peroksidasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
  Sayfalar 147 - 155
  Yılmaz KOÇAK , Gökhan OTO , İsmet MEYDAN , Hamdullah SEÇKİN
 15. Tohumluk Patates (Solanum tuberosum L.) Üretiminin Optimizasyonu: Dikim Öncesi Gibberellik Asit Uygulamaları ile Dikim Sıklığının Etkileri
  Sayfalar 156 - 165
  Arif ŞANLI , Yeşim CİRİT
 16. Peynir Altı Suyunda Üretilen Ekzopolisakkaritlerin Stabilizatör Olarak Kullanımının Dondurmanın Bazı Kimyasal ve Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 166 - 179
  İbrahim ALTUN , Yusuf TUNÇTÜRK
 17. GUL Herbaryumu’nun (Isparta) Apiaceae Familyası Envanteri ve Revizyonu
  Sayfalar 180 - 196
  Hasan ÖZÇELİK , Özlem BEBEKLİ
 18. The Strategic Participation of Young People in Shrimp Farming Value Chain in Nigeria
  Sayfalar 197 - 203
  Felix ACHOJA , Theophilus Miebi GBIGBI , Eguono Aramide IKPOZA , Janet Ebidenere DENGHAN
 19. The Impact of Poultry Production on Empowering of Rural Women Development
  Sayfalar 204 - 210
  Amal Yasein MOHAMMED , Musa Hago ELFAKİ , Mohamed Ahamed EL HADO , Abdalbasit MARIOD
 20. A Low-Cost Microcontroller Based Air Temperature, Humidity and Pressure Datalogger System Design for Agriculture
  Sayfalar 211 - 219
  M. Yağmur POLAT
 21. Comparative Assessment of Potassium Sorbate and Clove Oil (Syzygium aromaticum, L.) on Quality Alteration in Chilled Crayfish (Astacus leptodactylus)
  Sayfalar 220 - 228
  Eylem Ezgi FADİLOGLU , Mehmet Zulfu COBAN