ISSN: 1308-7576
e-ISSN: 1308-7584
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Hakkında

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYÜ TAR BİL DERG) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

• 01.03.2022 tarihinden itibaren sadece İngilizce olan makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

• Abonelik ücreti, gönderim ücreti, yayın ücreti veya sayfa ücreti yoktur.

• Açık Erişimli bir dergidir.

• Üç ayda bir yayınlanmaktadır

CiteScore Scopus (2020): 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

CiteScore Scopus (2021): 0.70 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2019 SJR Ranking: Q3 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2020 SJR Ranking: Q3 https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

SCImago Journal & Country Rank

Dergi makale kabul oranı %35 civarındadır. Derleme makalelerini kabul etmede çok seçiciyiz. Makaleler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalı ve tüm yazarların ORCID numaraları ile sisteme yüklenmelidir. Aksi takdirde makale değerlendirmeye alınmayacaktır.

2022 - Cilt: 32 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

9. Determination of Antioxidant, Antimicrobial Properties with Evaluation of Biochemicals and Phytochemicals Present in Oscillatoria limosa of District Jamshoro, Pakistan

Araştırma Makalesi

19. Effect of Potassium Sulphate Fertilizer Doses on Sugarcane Growth Yield and Quality Grown in Sudan

Araştırma Makalesi

Effect of Humic Acid Applications on Physiological and Biochemical Properties of Soybean (Glycine max L.) Grown under Salt Stress Conditions

Araştırma Makalesi

Effects of Vermicompost, Compost and Animal Manure on Vegetative Growth, Physiological and Antioxidant Activity Characteristics of Thymus vulgaris L. under Water Stres

Araştırma Makalesi

Novel g.2055A>C and g.2064T>A Polymorphisms of KISS1 Gene and Its Association with Reproductive Traits in Local Indonesian Goats

Araştırma Makalesi

Genetic Diversity and Phylogenetic Position of Traditional Rice (Oryza sativa L.) Landraces: A Case Study of South Kalimantan, Indonesia

Araştırma Makalesi

THE EFFECT OF PRE-SPROUTING AND PLANTING TIME ON DIFFERENT SIZED POTATO TUBER YIELDS (Solanum tuberosum L.)

Derleme

Significant Natural Wound Healing Agents: Herbs and Single Bioactive Principles

Araştırma Makalesi

Storage and In-vitro Germination of Some Olive Pollens

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.