Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.
Impact factor (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist
Impact factor (2020) : 0.50 
https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1
2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.ph?q=21100794584&tip=sid&clean=0
2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0


Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.

İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir.
25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.
Impact factor (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist
Impact factor (2020) : 0.50 
https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1
2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.ph?q=21100794584&tip=sid&clean=0
2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0


Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN), SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals), CiteFactor, WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.

İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı yaklaşık %35'dir.
25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Cilt:30 Sayı: Ek sayı Son Sayı
Cilt 30 - Sayı Ek sayı (Additional issue) - 31 Ara 2020
 1. The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Lead (Pb)Applications on Eggplant Seedling Growth and Nutrient Uptake
  Sayfalar 867 - 873
  Fatih ERDOĞAN, Mustafa PAKSOY, Önder TÜRKMEN
 2. Batman Merkez İlçede Yetiştirilen Dut Türlerinin Fenolojik, Pomolojik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 874 - 881
  Sevgi SÜMERLİ, Ahmet KAZANKAYA
 3. Bazı Allium Türlerinin Morfolojik Ölçümleri, Stoma ve Polen Özellikleri ile Polen Canlılığının Belirlenmesi
  Sayfalar 882 - 889
  Ezelhan ŞELEM, Lütfi NOHUTÇU, Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK
 4. The Effects of Magnetic Compounds on Growth and Yield of Cucumber under Greenhouse Conditions
  Sayfalar 890 - 897
  Mohammad AHMADİ, Sahebali BOLANDNAZAR, Jaber PANAHANDEH, Seyedeh Somayyeh SHAFIEI MASOULEH
 5. Evaluation of the Utilization of Mechanization in the Agricultural Enterprises in Terms of Productivity
  Sayfalar 898 - 907
  Süheyla AĞIZAN, Cennet OGUZ, Kemalettin AĞIZAN, Zeki BAYRAMOĞLU
 6. Erciş Üzüm Çeşidinde Farklı Ürün Yükü ve Etefon Dozlarının Verim ve Kalite ile Bazı Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 908 - 918
  Şerif KARATEKE, Cüneyt UYAK, Adnan DOĞAN
 7. Tuz Stresi Altındaki Mısır Bitkilerinde Eksojen Askorbik Asit Uygulamasının Etkileri
  Sayfalar 919 - 927
  Ali DOĞRU, Ebru TORLAK
 8. Comparison of the Compositions of Butter and Butter Oil Produced in the Province of Hakkari
  Sayfalar 928 - 937
  Evin SEVMİŞ, Seval ANDİÇ, Şehriban OĞUZ
 9. Tarsus Koşullarında Yetiştirilen Domat, Gemlik ve Sarı Ulak Zeytin Çeşitlerinin Farklı Tozlayıcı Koşullarındaki Pomolojik Özellikleri
  Sayfalar 938 - 949
  Cansu DÖLEK GENCER, Mücahit Taha ÖZKAYA
 10. Investigation of Effect of Ultrasound Pretreatment on Drying and Rehydration Characteristics and Microstructure of Apple Slices
  Sayfalar 950 - 962
  Senem TÜFEKÇİ, Sami Gökhan ÖZKAL
 11. Changes in Basic Soil Physical Properties of Agrochernozyems Under No-till Conditions
  Sayfalar 963 - 972
  Ruslan SULEYMANOV, Sergey ZAYKIN, Azamat SULEYMANOV, Evgeny ABAKUMOV, Jakub KOSTECKİ
 12. Trend Analysis and Comparison of Forecast Models for Production of Turkish Crayfish (Pontastacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Turkey
  Sayfalar 973 - 988
  Semih KALE, Selçuk BERBER
 13. Using DNA Barcoding in Fungal Taxonomy
  Sayfalar 989 - 997
  Younes REZAEE DANESH, Semra DEMİR