Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

Impact factor  (2017) : 0.16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2017 SJR Ranking: Q3:https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100&country=TR&year=2017

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  Dergimiz makale kabul oranı %39'dur. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 2019-2020 yılı için derleme makale kontenjanımız dolmuştur. 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır.

Impact factor  (2017) : 0.16  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2018) : 0.25  https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

2017 SJR Ranking: Q3:https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1100&country=TR&year=2017

2018 SJR Ranking: Q4: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  Dergimiz makale kabul oranı %39'dur. 25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 2019-2020 yılı için derleme makale kontenjanımız dolmuştur. 


Cilt 29 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. Iğdır İli Kayısı Çeşitlerinin Fiziko-Mekanik ve Bazı Kimyasal Özellikleri
  Sayfalar 373 - 381
  Sefa ALTIKAT , Şeyda TEMİZ
 2. Türkiye Denizleri için Mırmır Balığı’nın (Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758) Maksimum Boy Kaydı ve Ağırlık-Boy İlişkisi
  Sayfalar 382 - 387
  Özgür CENGİZ
 3. Farklı Ekim Zamanı ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Tere (Lepidium sativum L.) Bitkisinin Azot Fraksiyonları ve Bitki Besin Maddesi İçeriğine Etkileri
  Sayfalar 388 - 396
  Bülent YAĞMUR , Bülent OKUR , Özlem TUNCAY , Dursun EŞİYOK
 4. Nohut Ekim Alanlarında Yabancı Ot Mücadelesinde Farklı Meme Tiplerinin Uygulama Zamanlarına Göre Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 397 - 405
  Ali BOLAT , Ali BAYAT , Özcan TETİK , Meltem TÜRKERİ
 5. Derin Sinir Ağları ile En İyi Modelin Belirlenmesi: Mantar Verileri Üzerine Keras Uygulaması
  Sayfalar 406 - 417
  Gazel SER , Cafer Tayyar BATİ
 6. Türkiye’de Ceviz Üretimi, Dış Ticareti ve Rekabet Gücü
  Sayfalar 418 - 424
  İsmail GÜVENÇ , Ahmet KAZANKAYA
 7. İn Vitro Kültür Koşullarında Yabani Ravent (Rheum ribes L.) Tohumlarında Çimlenme ve Çıkış
  Sayfalar 425 - 432
  Burcu TUNCER
 8. Bıldırcınlarda Yumurta Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Veri Madenciliği Yöntemleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 433 - 439
  Şenol ÇELİK , Turgay ŞENGÜL , Ahmet Yusuf ŞENGÜL
 9. Van Gölü Kıyısında Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Yeşil Cevizlerin Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan Aktiviteleri
  Sayfalar 440 - 449
  Serdar UĞURLU , Emine OKUMUŞ , Emre BAKKALBAŞI
 10. Determination of the Efficiency of Resource Utilization of Agricultural Enterprises in Urban Sprawl; in Case of Konya Province
  Sayfalar 450 - 457
  Zuhal KARAKAYACI
 11. Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi
  Sayfalar 458 - 465
  Bahadır SAYINCI , Bünyamin DEMİR , Nuri AÇIK
 12. Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Kurağa Dayanımının In Vitro’da Polietilen Glikol Kullanılarak Belirlenmesi
  Sayfalar 466 - 475
  Nuray MEŞE , Serpil TANGOLAR
 13. Muş Salebinin Menşei ve Muş Civarının Orkideleri
  Sayfalar 476 - 488
  Sinan İŞLER , Ekrem SEZİK
 14. Bazı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Organik Asit ve C Vitamini Profili
  Sayfalar 489 - 495
  Ferit ÇELİK , Müttalip GÜNDOĞDU , Hamdi ZENGİNBAL
 15. Kuraklık Stresi Altındaki Ekinezya (Echinacea purpurea L.)’ da Deniz Yosununun Büyüme Parametreleri, Toplam Fenolik ve Antioksidan Madde Üzerine Etkisi
  Sayfalar 496 - 505
  Mizgin BAT , Rüveyde TUNÇTÜRK , Murat TUNÇTÜRK
 16. Melezleme Islahı ile Seçilmiş Çilek Genotiplerinde Bazı Pomolojik Özelliklerin Aktif Hasat Sezonu Boyunca Değişimi
  Sayfalar 506 - 515
  Mehmet Ali SARIDAŞ , Mustafa BİRCAN , Zafer KARAŞAHİN , Ebru KAFKAS , Sevgi PAYDAŞ KARGI
 17. Pamuk Solgunluk Hastalık Etmeni Verticillium dahliae Kleb.’da Mikovirüs dsRNA Analizi ve RT-PCR İle Tanılanması
  Sayfalar 516 - 525
  Deniz Kübra BALCI , Serap AÇIKGÖZ
 18. Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bal Üretim ve Ticareti Açısından Coğrafi İşaret Uygulamalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 526 - 538
  Özge SAYGIN ALPARSLAN , Nevin DEMİRBAŞ
 19. Social Inclusion of Migrant Fisher Folks in Agricultural Extension Activities in Delta State, Nigeria
  Sayfalar 539 - 547
  Albert Ukaro OFUOKU , Uchenna N. UZOKWE , Ijeoma Ekorhi-Robinson OLUWASEUN
 20. Investigation Tine Type Effect on Soil Fragmentation for Conservation Tillage
  Sayfalar 548 - 558
  Gholamhossein SHAHGHOLI , Abdolmajid MOINFAR
 21. Converting Iron Wastes to Nano Scale Zero Valent Iron: A Tool for Improving the Yield and Physiological Properties of Vegetables in Hydroponic Systems-Case Study, Broccoli in Floating System
  Sayfalar 559 - 568
  Edris SHABANI , Sahebali BOLANDNAZAR , Hemattollah PIRDASHTI
 22. Wear and its Effects in Centrifugal Pumps
  Sayfalar 569 - 582
  Metin GÜNER , Mehmet Melih ÖZBAYER
 23. Türkiye’de Yetişen Kekik Türleri, Ekonomik Önemi ve Kullanım Alanları
  Sayfalar 583 - 594
  Çiğdem BOZDEMİR