Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |


Impact factor (2018) : 0.30 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1

2018 SJR Ranking: Q4https://www.scimagojr.com/journalsearch.ph?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  

İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı %35'dir.  

25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-7576 | e-ISSN 1308-7584 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1991 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi |
Kapak Resmi


Impact factor (2018) : 0.30 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor  (2019) : 0.50 https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist

Impact factor CiteScore rank & trend : https://www.scopus.com/sourceid/21100794584?origin=resultslist#tabs=1

2018 SJR Ranking: Q4https://www.scimagojr.com/journalsearch.ph?q=21100794584&tip=sid&clean=0

2019 SJR Ranking: Q3: https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100794584&tip=sid&clean=0

Dergimiz; TÜBİTAK/ULAKBİM (TR DİZİN),  SCOPUS, EBSCOhost, CAB Abstract, ISI Thompson Master Journal List (ZOOLOGICAL RECORD), DOAJ (Directory of Open Access Journals)CiteFactor,  WorlCat, Google Akademik, Bielefeld Academic Search Engine (BASE),  SOBIAD ve JournalTOCs tarafından taranmaktadır.  

İngilizce olarak hazırlanmış olan makalelere öncelik tanınmaktadır. Derleme makalelerde çok seçici davranılmaktadır. Dergimiz makale kabul oranı %35'dir.  

25.03.2019 Tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerlidir. Lütfen makalenizi yeni yazım kurallarına göre ORCID nolu olarak sisteme yükleyiniz. Aksi takdirde makaleniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 


Cilt 30 - Sayı 2 - 30 Haz 2020
 1. Akdeniz Bölgesinde Bağ Mildiyösü Hastalığı (Plasmopara viticola) ile Mücadelede Fluopicolide + Fosetyl-Al (Profiler®)’ın Alt Dozlarının Biyolojik Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 229 - 233
  Efkan AKÇALI , Serap TOKER DEMİRAY
 2. Farklı Düzeylerde Kekik Yaprağı (Thymus kotschyanus) İlavesinin Yonca Kuru Otunun İn vitro Sindirim Parametrelerine Etkisi
  Sayfalar 234 - 242
  Emir KÖSEOĞLU , Mehtap GÜNEY
 3. Batman Yöresinden Selekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.) Bazı Meyve Özellikleri ile Makro-Mikro Element Düzeyleri
  Sayfalar 243 - 251
  Songül ACAR , Ahmet KAZANKAYA
 4. Bazı Pestisit Uygulamalarından Sonra Toprakta Hedef Olmayan Nematod, Bakteri ve Mikrofungus Popülasyonlarının Değişimi
  Sayfalar 252 - 265
  Ayşenur GÜVEN , İbrahim KOÇ
 5. Capsicum Türlerinin Kök Yapılarının İncelenmesi ve Kök Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 266 - 279
  Onur KARAAĞAÇ , Kübra TAŞ , Rüveyda ÖZGEN , Aslı KANAL , Ahmet BALKAYA
 6. Modeling the Effect of Different Medium on Rooting of Northern Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Softwood Cuttings
  Sayfalar 280 - 288
  Hüseyin ÇELİK , Mehmet Serhat ODABAS
 7. Siirt İli ve Bazı İlçelerinde Mevcut Bağcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Tarımsal Uygulamalara Yaklaşımlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 289 - 298
  Ruhan İlknur GAZİOGLU ŞENSOY , Gani KISACA , Ethem Ömer BAŞ , Yağmur YILMAZ
 8. Sütyemez-1 Ceviz Çeşidinden Açık Tozlanma ile Elde Edilen F1 Bitkilerinin Fenolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
  Sayfalar 299 - 309
  Esra YILDIRIM , Mehmet SÜTYEMEZ
 9. Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 310 - 316
  Musa SEYMEN
 10. Effects of Freezing Rate on The Quality of Cherry Tomatoes
  Sayfalar 317 - 327
  Ahsen RAYMAN ERGÜN , Nurşah GÜRLEK , Taner BAYSAL
 11. Şanlıurfa Yöresinde Selekte Edilen Bazı Badem (Prunus amygladus L.) Gen Kaynaklarının Meyve Özellikleri
  Sayfalar 328 - 337
  Yakup POLAT , Ahmet KAZANKAYA
 12. Fruit Properties of Rose Hip (Rosa spp.) Genotypes Selected from Akkuş, Ordu Province
  Sayfalar 338 - 344
  Pinar İPEK , Fikri BALTA
 13. Düşük Sıcaklıklarda Depolanan Trabzon Hurması Çiçek Tozlarının Kalite Durumlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 345 - 354
  Akide ÖZCAN , Şakir Burak BÜKÜCÜ
 14. Design of Real Time Image Processing Machine for Carrot Classification
  Sayfalar 355 - 366
  Mustafa Nevzat ÖRNEK , Haydar HACISEFEROĞULLARI
 15. Waterpad Polimerin Farklı Sulama Düzeylerinde Yetiştirilen Patlıcanın Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 367 - 378
  Selçuk SÖYLEMEZ , Şükrü ESİN , Ayşe PAKYÜREK
 16. Use of Sucrose in Propagation of Snowdrop Bulb
  Sayfalar 379 - 385
  Özgür KAHRAMAN
 17. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: İzmir ve Manisa Örneği
  Sayfalar 386 - 397
  Duran GÜLER , Gamze SANER
 18. Van Gölü Havzasından Toplanan Terslale (Fritillaria imperialis L.) Genotiplerinde Genetik Farklılığın iPBS Retrotranspozon Markırları ile Belirlenmesi
  Sayfalar 398 - 406
  Metin KOÇAK , Merve Dilek KARATAŞ , Şevket ALP , Faheem BALOCH , Mehtap YILDIZ
 19. The Effect of Figs and Orange Albedo Addition on the Quality Properties of “İncir Uyutması”, A Traditional Dairy Dessert
  Sayfalar 407 - 418
  Abdullah ÇAĞLAR , Gökhan AKARCA , Oktay TOMAR , Veli GÖK
 20. Effect of Methyl Jasmonate on Enzymatic Browning and Antioxidant Enzyme System of Eggplant Fruit (Solanum melongena L.)**
  Sayfalar 419 - 428
  Nurettin YILMAZ , Şeyda ÇAVUŞOĞLU
 21. Effect Of 24- Epi Brassinolide on Some BiochemicalCharacteristics of Parus and Gaviota Strawberry Cultivars Under Heat Stress Conditions
  Sayfalar 429 - 437
  Omid ASADİ AGHDAM , Jafar HAJİLOU , Sahebali BOLANDNAZAR , Gholamreza DEHGHAN