ISSN: 1300-8943
e-ISSN: 2791-6375
Başlangıç: 1968
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Kapak Resmi
       

BAHÇE, Türkçe ve İngilizce olarak bahçe bitkilerine yönelik farklı anabilim dallarından özgün araştırma, derleme, editöre mektupları kabul eden ve yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan açık erişimli süreli bir ziraat dergisidir.
Tarım ve Orman Bakanlığı adına Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından çıkarılan dergi, ilk kez 1968 yılında yayınlanmıştır. 1994 yılında ISSN, 2021 yılında e-ISSN numarası almış ve 2001 yılından bu yana hakemli olarak yayın hayatına devam etmektedir.


2022 - Cilt: 51 Sayı: 2

BAHÇE
editor.bahce@gmail.com
https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce/menu/49/bahce-dergisi
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova