ISSN: 1300-8943
e-ISSN: 2791-6375
Başlangıç: 1968
Yayıncı: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Kapak Resmi

BAHÇE çift taraflı kör hakem sistemine sahiptir. Makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir ya da Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Orijinal araştırma bulguları, editöre mektup ve sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir.
Etik İlkeler

 • Makalenin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarlarına aittir. Bahçe, Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluk bakımında COPE (Committee on Publication Ethics) Editör ve Yazarlar tarafından uluslararası standartları dikkate almaktadır.
 • Makalede daha önceden yayınlanmış alıntı yazı, çizelge, resim vb mevcut ise, konuyla ilgili izinlerin alınması yazarlara aittir.
 • 2020 yılından itibaren yapılan başvurularda (2020 yılından önce yapılan araştırma çalışmaları hariç), aşağıdaki durumlarda “Etik Kurul İzin Belgesi” alınmış olmalı ve iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı makalenin ilk sayfasında dipnot olarak verilmelidir:
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği retrospektif çalışmalar
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemesine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.
 • Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak, çalışmaya katkısı olan bireyler ve/ya fon sağlayan kuruluşlar “teşekkür” kısmında belirtilmelidir.

Yayın Politikası

 • Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan makaleler kabul edilir.
 • Editöryal Kurul yazıda imla ve anahtar kelimeler için AGROVOC Thesaurus kapsamında değişiklikler yapabilir ya da talep edebilir.
 • Makaleler iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra düzeltmeler yazar/lar tarafından yapılır ve hakemlere cevap Yayın Kurulu tarafından olumlu görülürse makale kabul edilir.
 • Yazarlar makale ile birlikte imzalı Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini sisteme yüklerler.
 • Makalenin bilimsel kurallara uygunluğundan yazarlar sorumludur.
 • Makalenin yayın hakkı Bahçe dergisine devredilir.

BAHÇE
bahcejournal@gmail.com
https://bahcejournal.org
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova