Güncel Sayı

Cilt: 52 Sayı: 2, 24.11.2023

Yıl: 2023

BAHÇE dergisi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanan süreli bilimsel bir dergidir. Bahçe ulusal ve uluslararası sahada tanınırlığı olan hakemli bilimsel bir dergi olmak amacıyla yayın hayatına devam etmektedir. Amacımız, ulusal ve uluslararası sahada tanınırlığı olan ve bahçe bitkileri konusunda farklı ana bilim dalları tarafından gerçekleştirilmiş çalışmaları yayınlayarak, tarım bilimi şemsiyesi altında temel ve uygulamalı yeni bilgilerin paylaşımının gerçekleştirilmesidir. Dergide yayınlanan makalelerin etik ve bilimsel standartlara uygun olması gözetilmektedir.

Dergide bahçe bitkileri konusunda farklı anabilim dallarına ait özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derlemelere ve editöre mektuplara yer verilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, Türkçe makalelerde İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler olmalı, İngilizce makalelerde de Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergi Yazım Kurallarına alttaki bağlantılı dosyalardan ulaşılabilmektedir.
1. Yazım Kuralları
2. Makale Şablonu

BAHÇE bir açık erişim dergisidir. Makale gönderim, değerlendirme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talebi yoktur. Çift taraflı kör hakem sistemine sahiptir. Makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir ya da Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Orijinal araştırma bulguları, editöre mektup ve sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir.

Genel İlkeler

 • Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan makaleler kabul edilir.
 • Editöryal Kurul yazıda imla ve anahtar kelimeler için AGROVOC Thesaurus kapsamında değişiklikler yapabilir ya da talep edebilir.
 • Makaleler iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra düzeltmeler yazar/lar tarafından yapılır ve hakemlere cevap Yayın Kurulu tarafından olumlu görülürse makale kabul edilir.
 • Yayına kabul edilmeyen makaleler yazar/larına geri gönderilmez.
 • Yazar/lar makale ile birlikte imzalı Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini Yayın Kuruluna gönderir.
 • Makalenin bilimsel kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.
 • Makalenin yayın hakkı Bahçe dergisine aittir.

Etik İlkeler

 • Makalenin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazar/larına aittir. Bahçe, Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluk bakımında COPE (Comitte on Publication Ethics) Editör ve Yazarlar tarafından uluslararası standartları dikkate almaktadır.
 • Makalede daha önceden yayınlanmış alıntı yazı, çizelge, resim vb mevcut ise, konuyla ilgili izinlerin alınması yazar/lara aittir.
 • 2020 yılından itibaren yapılan başvurularda (2020 yılından önce yapılan araştırma çalışmaları hariç), aşağıdaki durumlarda “Etik Kurul İzin Belgesi” alınmış olmalı ve iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı makalenin ilk sayfasında dipnot olarak verilmelidir:
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği retrospektif çalışmalar.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemesine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.
 • Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak, çalışmaya katkısı olan bireyler ve/ya fon sağlayan kuruluşlar “teşekkür” kısmında belirtilmelidir.

Bahçe ücretsiz bir dergidir.

BAHÇE
bahcejournal@gmail.com
https://bahcejournal.org
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova