Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi

Yıl 2023, Cilt: 52 Sayı: 2, 89 - 94, 24.11.2023
https://doi.org/10.53471/bahce.1315055

Öz

Havran Siyah İnciri 2023 yılında coğrafi işaret almış, Balıkesir ili Havran ilçesinde yetişen mor-siyah renkli bir incirdir. Kendine özgü tatlı ve meyvemsi duyusal hisleri baskın olan bu incirin şeker bileşimi ve uçucu aroma bileşimi belirlenmiştir. Tatlı bir tada sahip olan bu incirin şeker bileşimini ağırlıklı olarak fruktoz (66.71 gL-1) ve glikoz (65.74 gL-1) oluşturmaktadır. Havran Siyah İncirinde meyvemsi duyusal hislerini uçucu aroma bileşenleri oluşturmaktadır. Bu meyvemsi duyusal hisler, alkoller ve esterler grubunda yer alan bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Akol grubunda yer alan 3-metil-1-butanol ve 2-metil-1-bütanol bileşenler içerisinde en fazla oranda yer alırken, ester grubunda etil-2-metil bütirat baskın bileşen olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havran siyah inciri, şeker bileşimi, uçucu aroma bileşimi

Kaynakça

 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2023. http://www.fao.org/faostat/en/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023. https://tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023).
 • Ayar, A., Seferoğlu, H.G., Belge, A. 2022. Sarılop incir klonlarının fenolojik gözlem verileri ve ağaç gelişim özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi 4(2):43-54.
 • Gençdağ, E., Görgüç, A., Yılmaz, F.M. 2019. Kuru incirin işlenmesi, kalite problemleri ve gıda endüstrisinin geliştirdiği yenilikçi yöntemler. Akademik Gıda 17(3):378-388.
 • Aksoy, U., Seferoglu, G., Misirli, A., Kara, S., Sahin, N., Bulbul, S., Duzbastilar, M. 1992. Selection of the table fig genotypes suitable for Egean region. In 1. Turkish National Horticultural Congress Proceedings 1:545-548.
 • Çalişkan, O., Polat, A.A. 2008. Fruit characteristics of fig cultivars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulturae 115(4):360-367.
 • Aksoy, U., H.Z. Can, A. Mısırlı, S. Kara, G. Seferoglu, N. Sahin 2003. Fig (Ficus carica L.) selection study for fresh market in Western Turkey. Acta Hortic. 605:197-203
 • Gozlekci, S. 2011. Pomological traits of fig (Ficus carica L) genotypes collected in the west Mediterranean region in Turkey. J. Anim. Plant Sci. 21:646-652.
 • Simsek, E., Kilic, D., Caliskan, O. 2020. Phenotypic variation of fig genotypes (Ficus carica L.) in the Eastern Mediterranean of Turkey. Genetica 2020, 52:957-972.
 • Kelebek, H., Diblan, S., Kadiroğlu, P., Kola, O., Selli, S. 2018. Kurutma işlemlerinin incirlerin (Ficus carica L.) fenolik bileşikler, antioksidan kapasite ve diğer önemli bazı kalite kriterleri üzerine etkileri. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 33(2):127-136.
 • Ercisli, S., Tosun, M., Karlidag, H., Dzubur, A., Hadziabulic, S., Aliman, Y. 2012. Color and antioxidant characteristics of some fresh fig (Ficus carica L.) genotypes from Northeastern Turkey. Plant Foods for Human Nutrition 67:271-276.
 • Caliskan, O., Polat, A.A. 2012. Effects of genotype and harvest year on phytochemical and fruit quality properties of Turkish fig genotypes. Spanish Journal of Agricultural Research (4):1048-1058.
 • Gozlekci, S., Kafkas, E., Ercisli, S. 2011. Volatile compounds determined by HS/GC-MS technique in peel and pulp of fig (Ficus carica L.) cultivars grown in Mediterranean region of Turkey. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39(2):105-108.
 • Sertkaya, M., Guclu, G., Buyukkurt, O.K., Kelebek, H., Selli, S. 2021. GC-MS-Olfactometric screening of potent aroma compounds in pulps and peels of two popular Turkish fig (Ficus carica L.) cultivars by application of aroma extract dilution analysis. Food Analytical Methods 14(11):2357-2366.
 • Çalişkan, O., Polat, A.A. 2011. Phytochemical and antioxidant properties of selected fig (Ficus carica L.) accessions from the eastern Mediterranean region of Turkey. Scientia Horticulturae 128(4):473-478.
 • Teruel-Andreu, C., Sendra, E., Hernández, F., Cano-Lamadrid, M. 2022. How does cultivar affect sugar profile, crude fiber, macro-and micronutrients, total phenolic content, and antioxidant activity on Ficus carica leaves? Agronomy 13(1):30.
 • Çalışkan, O., Polat, A.A. 2012. Bazı incir çeşitlerinin fitokimyasal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49(2):201-208.

Sugar And Volatile Aroma Composition of Havran Siyah İncir

Yıl 2023, Cilt: 52 Sayı: 2, 89 - 94, 24.11.2023
https://doi.org/10.53471/bahce.1315055

Öz

Havran Black Fig is a purple-black fig grown in Havran district of Balikesir province, which received geographical indication in 2023. Sugar composition and volatile aroma composition of this fig, which has its own sweet and fruity sensory feelings, were determined. The sugar composition of this fig, which has a sweet taste, mainly consists of fructose (66.71 gL-1) and glucose (65.74 gL-1). In Havran Black Fig, fruity sensory attributes are occured by volatile aroma components. These fruity attributes are related with alcohols and esters group present in fig. 3-methyl-1-butanol and 2-methyl-1-butanol in the alcohol group were the most common components, ethyl-2-methyl butyrate was the dominant component in the ester group.

Kaynakça

 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2023. http://www.fao.org/faostat/en/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023).
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023. https://tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 07.05.2023).
 • Ayar, A., Seferoğlu, H.G., Belge, A. 2022. Sarılop incir klonlarının fenolojik gözlem verileri ve ağaç gelişim özellikleri yönünden değerlendirilmesi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi 4(2):43-54.
 • Gençdağ, E., Görgüç, A., Yılmaz, F.M. 2019. Kuru incirin işlenmesi, kalite problemleri ve gıda endüstrisinin geliştirdiği yenilikçi yöntemler. Akademik Gıda 17(3):378-388.
 • Aksoy, U., Seferoglu, G., Misirli, A., Kara, S., Sahin, N., Bulbul, S., Duzbastilar, M. 1992. Selection of the table fig genotypes suitable for Egean region. In 1. Turkish National Horticultural Congress Proceedings 1:545-548.
 • Çalişkan, O., Polat, A.A. 2008. Fruit characteristics of fig cultivars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulturae 115(4):360-367.
 • Aksoy, U., H.Z. Can, A. Mısırlı, S. Kara, G. Seferoglu, N. Sahin 2003. Fig (Ficus carica L.) selection study for fresh market in Western Turkey. Acta Hortic. 605:197-203
 • Gozlekci, S. 2011. Pomological traits of fig (Ficus carica L) genotypes collected in the west Mediterranean region in Turkey. J. Anim. Plant Sci. 21:646-652.
 • Simsek, E., Kilic, D., Caliskan, O. 2020. Phenotypic variation of fig genotypes (Ficus carica L.) in the Eastern Mediterranean of Turkey. Genetica 2020, 52:957-972.
 • Kelebek, H., Diblan, S., Kadiroğlu, P., Kola, O., Selli, S. 2018. Kurutma işlemlerinin incirlerin (Ficus carica L.) fenolik bileşikler, antioksidan kapasite ve diğer önemli bazı kalite kriterleri üzerine etkileri. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 33(2):127-136.
 • Ercisli, S., Tosun, M., Karlidag, H., Dzubur, A., Hadziabulic, S., Aliman, Y. 2012. Color and antioxidant characteristics of some fresh fig (Ficus carica L.) genotypes from Northeastern Turkey. Plant Foods for Human Nutrition 67:271-276.
 • Caliskan, O., Polat, A.A. 2012. Effects of genotype and harvest year on phytochemical and fruit quality properties of Turkish fig genotypes. Spanish Journal of Agricultural Research (4):1048-1058.
 • Gozlekci, S., Kafkas, E., Ercisli, S. 2011. Volatile compounds determined by HS/GC-MS technique in peel and pulp of fig (Ficus carica L.) cultivars grown in Mediterranean region of Turkey. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 39(2):105-108.
 • Sertkaya, M., Guclu, G., Buyukkurt, O.K., Kelebek, H., Selli, S. 2021. GC-MS-Olfactometric screening of potent aroma compounds in pulps and peels of two popular Turkish fig (Ficus carica L.) cultivars by application of aroma extract dilution analysis. Food Analytical Methods 14(11):2357-2366.
 • Çalişkan, O., Polat, A.A. 2011. Phytochemical and antioxidant properties of selected fig (Ficus carica L.) accessions from the eastern Mediterranean region of Turkey. Scientia Horticulturae 128(4):473-478.
 • Teruel-Andreu, C., Sendra, E., Hernández, F., Cano-Lamadrid, M. 2022. How does cultivar affect sugar profile, crude fiber, macro-and micronutrients, total phenolic content, and antioxidant activity on Ficus carica leaves? Agronomy 13(1):30.
 • Çalışkan, O., Polat, A.A. 2012. Bazı incir çeşitlerinin fitokimyasal ve antioksidan özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49(2):201-208.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği (Diğer), Agronomi, Toprak Bilimi ve Ekolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa KIRALAN 0000-0001-7401-8025

Sündüz Sezer KIRALAN 0000-0003-1522-064X

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2023
Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2023
Kabul Tarihi 25 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 52 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA KIRALAN, M., & KIRALAN, S. S. (2023). Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi. Bahçe, 52(2), 89-94. https://doi.org/10.53471/bahce.1315055
AMA KIRALAN M, KIRALAN SS. Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi. Bahçe. Kasım 2023;52(2):89-94. doi:10.53471/bahce.1315055
Chicago KIRALAN, Mustafa, ve Sündüz Sezer KIRALAN. “Havran Siyah İncirinin (Ficus Carica) Şeker Ve Uçucu Aroma Bileşimi”. Bahçe 52, sy. 2 (Kasım 2023): 89-94. https://doi.org/10.53471/bahce.1315055.
EndNote KIRALAN M, KIRALAN SS (01 Kasım 2023) Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi. Bahçe 52 2 89–94.
IEEE M. KIRALAN ve S. S. KIRALAN, “Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi”, Bahçe, c. 52, sy. 2, ss. 89–94, 2023, doi: 10.53471/bahce.1315055.
ISNAD KIRALAN, Mustafa - KIRALAN, Sündüz Sezer. “Havran Siyah İncirinin (Ficus Carica) Şeker Ve Uçucu Aroma Bileşimi”. Bahçe 52/2 (Kasım 2023), 89-94. https://doi.org/10.53471/bahce.1315055.
JAMA KIRALAN M, KIRALAN SS. Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi. Bahçe. 2023;52:89–94.
MLA KIRALAN, Mustafa ve Sündüz Sezer KIRALAN. “Havran Siyah İncirinin (Ficus Carica) Şeker Ve Uçucu Aroma Bileşimi”. Bahçe, c. 52, sy. 2, 2023, ss. 89-94, doi:10.53471/bahce.1315055.
Vancouver KIRALAN M, KIRALAN SS. Havran Siyah İncirinin (Ficus carica) Şeker ve Uçucu Aroma Bileşimi. Bahçe. 2023;52(2):89-94.

BAHÇE
bahcejournal@gmail.com
https://bahcejournal.org
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova