Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Altitude on Fruit Properties in Ferragnes and Ferraduel Almond Varieties

Yıl 2023, Cilt: 52 Sayı: 2, 113 - 118, 24.11.2023
https://doi.org/10.53471/bahce.1338213

Öz

In this study, it was aimed to determine the effect of altitude on some fruit characteristics of Ferragnes and Ferraduel almond varieties, which are located at 3 different altitudes, 770 m and 850 m in the Battalgazi district of Malatya, and 910 m in the Yeşilyurt district. The highest fruit weight values were found at 910 m altitude, 4.83 g in Ferraduel variety and 4.53 g in Ferragnes variety. On the other hand, the kernel ratio decreased as the altitude increased. Fruit sizes increased significantly at 850 and 950 m altitudes in Ferragnes variety. However, the kernel widt hand length of the same cultivar were less at 770 m altitude. High color parameters of L*, b*, C* and h° in Ferragnes and Ferraduel cultivars at 910 m indicate the presence of light yellow, saturated and bright color. As a result, positive data were obtained in the orchards at locations higher than 770 m in terms of fruit weight, size and color values.

Kaynakça

 • Martins, I., M., Chen, Q., Chen, C.Y.O. 2017. Emerging functional foods derived from almonds. in: wild plants, mushrooms and nuts: functional food properties and applications. First Edition. Ed: Ferreira, I.C.F.R., Morales, P., Barros, L. John Wiley & Sons, Ltd., pp:445-469.
 • Richardson, D.P., Astrup, A., Cocaul, A., Ellis, P. 2009. The nutritional and health benefits of almonds: a healthy food choice. Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods 6(4):41-50.
 • An, J., Liu, J., Liang, Y., Ma, Y., Chen, C., Cheng, Y., Peng, P., Zhou, N., Zhang, R., Addy, M., Chen, P., Liu, Y., Huang, G., Ren, D., Ruan, R., Chen, P. 2020. Characterization, bioavailability and protective effects of phenolic-rich extracts from almond hulls against pro-oxidant induced toxicity in Caco-2 cells. Food Chemistry, 126742.
 • Anonim, 2020. Tarım ve Orman Bakanlığı badem bahçe tesisi projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yurtkulu, V., 2020. Badem bahçe tesisi projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Anonim, 2023.. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Aslantaş, R., Karakurt, H., 2007. Rakımın meyve yetiştiriciliğinde önemi ve etkileri. Alınteri, 12(B):31-37. ISSN:1307-3311.
 • Korkutal, İ., Bahar, E., Özge, K., 2012. Rakımın üzüm kalitesi üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 13:17-29.
 • Yıldız, E., Erol Perdahcı, Ç., 2019. Uşak ekolojik koşullarında bazı badem çeşitlerinin adaptasyonu. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi 2(1):11-19.
 • Parlakçı, H., 2008. Yabancı kökenli değişik badem çeşitlerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri ile bitki besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Gülsoy, E., Şimşek, M., Çevik, C., 2019. Ordu İlinin farklı rakım ve lokasyonlarında yetiştirilen bazı fındık çeşitlerinin meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(1):25-30.
 • Karaat, F.E., 2019. Organics conventional almond: market quality, fatty acid composition and volatile aroma compounds. Applied Ecology and Environmental Research 17(4):7783-7793. http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_77837793.
 • Miarnau, X., Alegre, S., Vargas, F., 2010. Productive potential of six almond cultivars under regulated deficit irrigation. In: XIV GREMPA Meeting on Pistachios and Almonds. Zakynthinos G. (eds.), Athens, March 31-April 4, 2010, pp:267-271.
 • Atlı, H.S., 2019. Bazı badem çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6(2):222-229.
 • Mcguire, R.G., 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience 27:1254-1255.
 • Acarsoy Bilgin, N., 2020. Manisa ili Demirci ilçesinde yetiştirilen badem çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23(1):44-48.
 • Yıldırım, E., 2022. Ferragnes, Ferraduel ve Bertina badem çeşitlerinin Karaman ili merkezinde ekolojik performanslarının belirlenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Karaman.
 • Ak, B.E., Parlakcı, H., 2018. Fruit set, yield and some quality traits of different foreign almond cultivars grown Sanlıurfa province. Proceedings of the 9 International Agricultural Symposium, Agrosym.
 • Atlı, H.S., Çağlar, S., Kaşka, N., Rastgeldi, U., Soylu, M.K., Aydın, Y., Arpacı, S., Açar, İ., Akgün, A., Bilim, C., Ak, B.E., 2008. Yerli ve yabancı badem çeşitlerinin GAP bölgesi sulu koşullarında gelişme, meyveye yatma, verim ve bazı kalite değerlerinin belirlenmesi. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Gaziantep.
 • Aslan, R., 2015. Bazı yabancı kökenli badem çeşitlerinin Şanlıurfa koşullarında fenolojik ve pomolojik özellikleri. (Yüksek Lisans Tezi) Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Küçük, E., 2019. Malatya koşullarında farklı rakımlarda yetiştirilen Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı.
 • Acarsoy Bilgin, N., 2022. Effects of foliar applications on nutrient concentrations of kernel, pomological properties and yield of ‘Chandler’ walnut variety at different altitudes. Journal of Agricultural Sciences (Tarim Bilimleri Dergisi), 28(4): 603 - 612.
 • Gülsoy, E., Balta, F., 2014. Aydın ili Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri badem (Prunus amygdalus Batch) seleksiyonu: pomolojik özellikler. Akademik Ziraat Dergisi 3(2):61-68.

Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi

Yıl 2023, Cilt: 52 Sayı: 2, 113 - 118, 24.11.2023
https://doi.org/10.53471/bahce.1338213

Öz

Bu çalışmada, Malatya ilinin Battalgazi ilçesinde 770 m ve 850 m, Yeşilyurt ilçesinde ise 910 m olmak üzere 3 farklı yükseltide yer alan Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitlerinde yükseltinin bazı meyve özelliklerine olan etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Meyve ağırlığı bakımından en yüksek değerler 910 m yükseltide, Ferraduel çeşidinde 4,83 g iken Ferragnes çeşidinde 4,53 g olarak saptanmıştır. Buna karşılık, yükseklik arttıkça iç randımanında azalış kaydedilmiştir. Ferragnes çeşidinde 850 ve 950 m yükseltide meyve boyutları önemli artış göstermiştir. Buna karşılık, aynı çeşidin iç badem eni ve boyu 770 m yükseltide daha az olmuştur. Ferragnes ve Ferraduel çeşitlerinde L*, b*, C* ve h° renk parametrelerinin 910 m de yüksek bulunması açık sarı, doygun ve parlak rengin varlığını ifade etmektedir. Sonuç olarak, meyve ağırlığı, boyutları ve renk değerleri bakımından 770 m ve daha yüksek lokasyonlardaki bahçelerde olumlu veriler elde edilmiştir.

Kaynakça

 • Martins, I., M., Chen, Q., Chen, C.Y.O. 2017. Emerging functional foods derived from almonds. in: wild plants, mushrooms and nuts: functional food properties and applications. First Edition. Ed: Ferreira, I.C.F.R., Morales, P., Barros, L. John Wiley & Sons, Ltd., pp:445-469.
 • Richardson, D.P., Astrup, A., Cocaul, A., Ellis, P. 2009. The nutritional and health benefits of almonds: a healthy food choice. Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods 6(4):41-50.
 • An, J., Liu, J., Liang, Y., Ma, Y., Chen, C., Cheng, Y., Peng, P., Zhou, N., Zhang, R., Addy, M., Chen, P., Liu, Y., Huang, G., Ren, D., Ruan, R., Chen, P. 2020. Characterization, bioavailability and protective effects of phenolic-rich extracts from almond hulls against pro-oxidant induced toxicity in Caco-2 cells. Food Chemistry, 126742.
 • Anonim, 2020. Tarım ve Orman Bakanlığı badem bahçe tesisi projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yurtkulu, V., 2020. Badem bahçe tesisi projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 • Anonim, 2023.. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Aslantaş, R., Karakurt, H., 2007. Rakımın meyve yetiştiriciliğinde önemi ve etkileri. Alınteri, 12(B):31-37. ISSN:1307-3311.
 • Korkutal, İ., Bahar, E., Özge, K., 2012. Rakımın üzüm kalitesi üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 13:17-29.
 • Yıldız, E., Erol Perdahcı, Ç., 2019. Uşak ekolojik koşullarında bazı badem çeşitlerinin adaptasyonu. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi 2(1):11-19.
 • Parlakçı, H., 2008. Yabancı kökenli değişik badem çeşitlerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri ile bitki besin maddesi kapsamlarının belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi) Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Gülsoy, E., Şimşek, M., Çevik, C., 2019. Ordu İlinin farklı rakım ve lokasyonlarında yetiştirilen bazı fındık çeşitlerinin meyve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 5(1):25-30.
 • Karaat, F.E., 2019. Organics conventional almond: market quality, fatty acid composition and volatile aroma compounds. Applied Ecology and Environmental Research 17(4):7783-7793. http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1704_77837793.
 • Miarnau, X., Alegre, S., Vargas, F., 2010. Productive potential of six almond cultivars under regulated deficit irrigation. In: XIV GREMPA Meeting on Pistachios and Almonds. Zakynthinos G. (eds.), Athens, March 31-April 4, 2010, pp:267-271.
 • Atlı, H.S., 2019. Bazı badem çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6(2):222-229.
 • Mcguire, R.G., 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience 27:1254-1255.
 • Acarsoy Bilgin, N., 2020. Manisa ili Demirci ilçesinde yetiştirilen badem çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23(1):44-48.
 • Yıldırım, E., 2022. Ferragnes, Ferraduel ve Bertina badem çeşitlerinin Karaman ili merkezinde ekolojik performanslarının belirlenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Karaman.
 • Ak, B.E., Parlakcı, H., 2018. Fruit set, yield and some quality traits of different foreign almond cultivars grown Sanlıurfa province. Proceedings of the 9 International Agricultural Symposium, Agrosym.
 • Atlı, H.S., Çağlar, S., Kaşka, N., Rastgeldi, U., Soylu, M.K., Aydın, Y., Arpacı, S., Açar, İ., Akgün, A., Bilim, C., Ak, B.E., 2008. Yerli ve yabancı badem çeşitlerinin GAP bölgesi sulu koşullarında gelişme, meyveye yatma, verim ve bazı kalite değerlerinin belirlenmesi. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Gaziantep.
 • Aslan, R., 2015. Bazı yabancı kökenli badem çeşitlerinin Şanlıurfa koşullarında fenolojik ve pomolojik özellikleri. (Yüksek Lisans Tezi) Ordu Üniversitesi, Ordu.
 • Küçük, E., 2019. Malatya koşullarında farklı rakımlarda yetiştirilen Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı.
 • Acarsoy Bilgin, N., 2022. Effects of foliar applications on nutrient concentrations of kernel, pomological properties and yield of ‘Chandler’ walnut variety at different altitudes. Journal of Agricultural Sciences (Tarim Bilimleri Dergisi), 28(4): 603 - 612.
 • Gülsoy, E., Balta, F., 2014. Aydın ili Yenipazar, Bozdoğan ve Karacasu ilçeleri badem (Prunus amygdalus Batch) seleksiyonu: pomolojik özellikler. Akademik Ziraat Dergisi 3(2):61-68.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Meyve Yetiştirme ve Islahı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus YILDIRIM 0009-0009-8706-726X

Nihal ACARSOY BİLGİN 0000-0002-5018-6347

Adalet MISIRLI 0000-0002-6128-9974

Yayımlanma Tarihi 24 Kasım 2023
Gönderilme Tarihi 5 Ağustos 2023
Kabul Tarihi 5 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 52 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YILDIRIM, Y., ACARSOY BİLGİN, N., & MISIRLI, A. (2023). Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi. Bahçe, 52(2), 113-118. https://doi.org/10.53471/bahce.1338213
AMA YILDIRIM Y, ACARSOY BİLGİN N, MISIRLI A. Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi. Bahçe. Kasım 2023;52(2):113-118. doi:10.53471/bahce.1338213
Chicago YILDIRIM, Yunus, Nihal ACARSOY BİLGİN, ve Adalet MISIRLI. “Yükseltinin Ferragnes Ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi”. Bahçe 52, sy. 2 (Kasım 2023): 113-18. https://doi.org/10.53471/bahce.1338213.
EndNote YILDIRIM Y, ACARSOY BİLGİN N, MISIRLI A (01 Kasım 2023) Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi. Bahçe 52 2 113–118.
IEEE Y. YILDIRIM, N. ACARSOY BİLGİN, ve A. MISIRLI, “Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi”, Bahçe, c. 52, sy. 2, ss. 113–118, 2023, doi: 10.53471/bahce.1338213.
ISNAD YILDIRIM, Yunus vd. “Yükseltinin Ferragnes Ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi”. Bahçe 52/2 (Kasım 2023), 113-118. https://doi.org/10.53471/bahce.1338213.
JAMA YILDIRIM Y, ACARSOY BİLGİN N, MISIRLI A. Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi. Bahçe. 2023;52:113–118.
MLA YILDIRIM, Yunus vd. “Yükseltinin Ferragnes Ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi”. Bahçe, c. 52, sy. 2, 2023, ss. 113-8, doi:10.53471/bahce.1338213.
Vancouver YILDIRIM Y, ACARSOY BİLGİN N, MISIRLI A. Yükseltinin Ferragnes ve Ferraduel Badem Çeşitlerinde Meyve Özelliklerine Etkisi. Bahçe. 2023;52(2):113-8.

BAHÇE
bahcejournal@gmail.com
https://bahcejournal.org
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova