Amaç ve Kapsam

BAHÇE dergisi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanan süreli bilimsel bir dergidir. Bahçe ulusal ve uluslararası sahada tanınırlığı olan hakemli bilimsel bir dergi olmak amacıyla yayın hayatına devam etmektedir. Amacımız, ulusal ve uluslararası sahada tanınırlığı olan ve bahçe bitkileri konusunda farklı ana bilim dalları tarafından gerçekleştirilmiş çalışmaları yayınlayarak, tarım bilimi şemsiyesi altında temel ve uygulamalı yeni bilgilerin paylaşımının gerçekleştirilmesidir. Dergide yayınlanan makalelerin etik ve bilimsel standartlara uygun olması gözetilmektedir.

Dergide bahçe bitkileri konusunda farklı anabilim dallarına ait özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derlemelere ve editöre mektuplara yer verilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, Türkçe makalelerde İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler olmalı, İngilizce makalelerde de Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.


Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım

BAHÇE
bahcejournal@gmail.com
https://bahcejournal.org
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova