ISSN: 2146-6440
e-ISSN: 2146-6459
Başlangıç: 2011
Yayımcı: Ordu Üniversitesi
Kapak Resmi
 

"Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi" 2011 yılından bu yana, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları açık erişimli yayınlayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergimiz, elektronik olarak (e-ISSN: 2146-6459) yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Çevrimiçi (online) yayınlanan dergimiz 2019 yılından itibaren yayın hayatını "DergiPark" ev sahipliğinde sürdürmektedir.


Dergimiz; Fen Bilimleri alanında ki Mühendislik, Temel Bilimler, Ziraat ve Fen-Matematik Eğitimi konularını kapsayan hem deneysel hem de kuramsal makalelere yer vermektedir.


Editör
Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN

Mizanpaj Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Necati TAŞKIN

Yabancı Dil Editörü
Öğr. Gör. Selin YURDAKUL


2023 - Cilt: 13 Sayı: 2