Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler

Dergimiz, bilginin etik bir şekilde gelişimini ve dağıtımını temel almaktadır. Dergimiz, etik “Yayın Etiği KomitesiCOPE (Committee on Publication Ethics) tarafından yayınlanan “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” (Code of conduct for journal publishers)* ilkelerini benimsemektedir. Bu doğrultuda tüm paydaşların (yazarlar, hakemler, editörler vb.) etik standartlara ve etik ilkelere uyma sorumluluğu bulunmaktadır.

* Davranış Kurallarının yerine, 2017 yılında, bilimsel çalışma yayınlayan herkes için (editörler, dergiler, kurumlar) geçerli olan “Temel Uygulamalar” (Core Practices) geliştirilmiştir.

cope-2-.png

Yazarların, Editörlerin ve Hakemlerin etik sorumlukları için “Etik Sorumluluklar” sayfasına bakabilirsiniz.
Yayın Politikası
  • Dergiye gönderilen tüm çalışmalar alana sağladığı bilimsel katkı, orijinallik ve nitelik açısından değerlendirilmektedir.
  • Dergiye gönderilecek makaleler “Yazım Kuralları” çerçevesinde makale şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Makaleler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenmek üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir.
  • Anlatım dili yeterli olmayan makaleler değerlendirme dışı tutulabilir. Yazarların makaleyi göndermeden önce dil yönünden (İngilizce ve/veya Türkçe) inceletmesi tavsiye olunur.
  • Yazarlar ilk gönderimde makale ile “Telif Hakkı Devir Formu” nu sisteme yüklemek zorundadır. Dergide yayınlanacak makalelerin içeriğinden kaynaklanan her türlü yasal sorumluluklar ve telif haklarına ilişkin doğabilecek hukuki sorumluluklar tamamen yazarlara aittir.
  • Dergimizde makale gönderim aşamasında uluslararası kabuller gereği "ORCID" numarası kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Yazarlar makale gönderimince ORCID numaralarını da belirtmelidir.
  • Dergimize gönderilen makalelerin intihalleri tespit etmek amacıyla “Tunitin” ya da “i-Thenticate” yazılımı kullanmaktadır. İntihal taramalarında “Kaynakça” hariç tutulmaktadır. Gönderilen makalelerde benzerlik oranının %25’nin üstünde çıkması halinde, hakem değerlendirme süreci başlatılmadan makale reddedilmektedir. Tek bir kaynağa ait olan benzerlik oranı %4’ten küçük olmalıdır. Yüksek olması durumunda makale düzenlenerek tekrar yüklenmesi için sorumlu yazara geri gönderilmektedir. Benzerlik oranı %25'in altında çıkmasına rağmen etik ilkelere aykırı ise benzerlik oranına bakılmaksızın reddedilir.
  • Makaleler dergiye ilk gönderimde; Başlık sayfası, Makale metni (yazar bilgisi hariç), Telif hakkı devir sözleşmesi ve Benzerlik raporu ile yüklenmelidir. Araştırma etik kurul izni gerektiriyorsa makale dosyası ile etik kurul belgesi de yüklenmelidir.
  • Yazarlardan zorunlu hakem önerisi istenmektedir. Alan editörleri bu önerileri dikkate alabileceği gibi farklı hakem ataması da yapabilir.
Dergimizde, DergiPark makale değerlendirme süreci kullanılmaktadır. Süreç hakkında detaylı bilgi için “Makale Değerlendirme Süreci” sayfasına bakabilirsiniz.

CC (Creative Commons) Lisanslama Şartları
Dergimiz açık erişim politikasını desteklemektedir. Uygun referans verilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (Çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslarası Lisansı (CC BY-NC 4.0) lisansı aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için dergi editöründen ayrıca izin alınması gereklidir.