Amaç ve Kapsam

“Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi” Fen Bilimleri alanındaki Mühendislik, Temel Bilimler, Ziraat, Fen ve Matematik Eğitimi konularında yapılan özgün ve nitelikli çalışmalara odaklanmaktadır.


Alana akademik bir kaynak oluşturmak amacıyla özgün araştırma makaleleri, kısa makaleler ve derlemeler dergiye kabul edilmektedir. Güncel, teknolojik gelişmeleri yansıtan ve İngilizce hazırlanan makalelerin yayınına öncelik verilmektedir. Lisansüstü tezlerden hazırlanan yayınlar veya bu tezlerin bir alt çalışması olarak yapılan araştırma makaleleri de kabul edilmektedir.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir dilde ve hiçbir dergide/kitapta yayınlanmış ya da sempozyum kitapçığında tam metin olarak basılmamış olması gerekmektedir.


.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık