Hakkında

"Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi" 2011 yılından bu yana, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanan çalışmaları açık erişimli yayınlayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergimiz, elektronik olarak (e-ISSN: 2146-6459) yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanmaktadır. Çevrimiçi (online) yayınlanan dergimiz 2019 yılından itibaren yayın hayatını "DergiPark" ev sahipliğinde sürdürmektedir.


Dergimiz; Fen Bilimleri alanında ki Mühendislik, Temel Bilimler ve Ziraat  konularını kapsayan hem deneysel hem de kuramsal makalelere yer vermektedir.


Editör
Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN

Teknik Editör
Dr. Öğr. Üyesi Necati TAŞKIN

Yabancı Dil Editörü
Öğr. Gör. Selin YURDAKUL

Türkçe Dil Editörü
Öğr. Gör. Nuray KUL