Etik Kurul İzin Belgesi

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı alınmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve makalenin sonundaki “Etik” başlığı altında yer verilmelidir.

Etik Kurul İzni Gerektiren Araştırmalar

  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
  • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması.
  • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar.
  • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.
  • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.