İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
btd@odu.edu.tr
Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200, Ordu, Türkiye. Tel: +90 452 234 50 10Fax: +90 452 234 66 32E-posta: btd@odu.edu.tr

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mithat AKGÜN
ORDU ÜNİVERSİTESİ
makgun@odu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Elvan ÜSTÜN
ORDU ÜNİVERSİTESİ
elvanustun@odu.edu.tr

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Necati TAŞKIN
ORDU ÜNİVERSİTESİ
necatitaskin@odu.edu.tr