Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1012-2354 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://fbedergi.erciyes.edu.trErciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıca dergi TR dizin kapsamında dizinlenmektedir. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 90 gündür.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

ISSN 1012-2354 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://fbedergi.erciyes.edu.tr
Kapak ResmiErciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, özgün bilimsel araştırmalar ile uygulama çalışmalarına yer veren bir dergidir. Dergide, Fen ve Mühendislik Bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmalara yer verilir.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıca dergi TR dizin kapsamında dizinlenmektedir. Dergi, makaleleri sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. E-mail ile gönderilen makaleler kabul edilmemektedir. Çevrimiçi sistem üzerinden yayınlarını sunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmektedir. Kurallara uygun olarak sunulan bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergiye gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. Makaleler; Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Derginin ortalama yayın inceleme hızı, her bir makale için 90 gündür.
Cilt 36 - Sayı 2 - 17 Ağu 2020
 1. An Evaluation of the Robustness Chi-Square Steganalysis Method on Wav Audio Files with Various Content
  Sayfalar 178 - 192
  Ali DURDU
 2. Grafen Oksit (GO), Azot Katkılanmış Grafen Oksit (NGN-OKSİT) ve Azot Katkılanmış Grafen (NGN)’in Antikanser Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 193 - 203
  Orhan ÜNAL , Aytül ÜNAL , Seyit Alper ÇETİN , Esra AYDEMİR , Edip BAYRAM , Çağdaş KIZIL
 3. Molecular structure and electronic properties of diatrizoate, ioxaglate contrast compounds by quantum chemical calculations
  Sayfalar 204 - 213
  Fatma Masoud ALDİBASHİ , Sedat KANDEMİRLİ , Fatma KANDEMİRLİ
 4. Kültüre Edilen Sivriburun Karagöz Balıklarında (Diplodus puntazzo Cetti, 1777) Micrococcus luteus Enfeksiyonunun Teşhisi
  Sayfalar 214 - 220
  Tülay AKAYLI , Remziye Eda YARDIMCI , Çiğdem ÜRKÜ
 5. Dört kez iyonlaşmış Lantanın (La V) Yarı Ömür Hesaplamaları
  Sayfalar 221 - 227
  Betül KARAÇOBAN USTA
 6. Konumsal Verilerin Bağlantılı Veri Olarak Yayınlanması : Trabzon Örneği
  Sayfalar 228 - 237
  Gülten KARA , İsra AKYAZI , Çetin CÖMERT
 7. Examining the Factors Affecting Customers' Adoption of Mobile Banking with Structural Equation Model
  Sayfalar 254 - 263
  İlkay ALTINDAĞ
 8. Probabilistic Seismic Hazard Assessment of City Center of Kayseri
  Sayfalar 286 - 298
  Hüseyin ÇİLSALAR , Uğur TEMİZ
 9. Yığınlanmış Özdevinimli Kodlayıcılar ile Göğüs Kanserinin Sınıflandırılması ve Klasik Makine Öğrenme Metotları ile Performans Karşılaştırması
  Sayfalar 151 - 160
  Tayyip ÖZCAN
 10. İnsansız Hava Aracı Görüntülerinde Evrişimli Sinir Ağları Tabanlı Araba Sayımı Yöntemi
  Sayfalar 170 - 177
  Ersin KILIÇ , Serkan ÖZTÜRK
 11. Altın Üçgen ve Düzgün Beşgen Üzerinde Oluşan Altın Üçgenlerin Bir Dinamik Geometri Yazılımı ile Araştırılması
  Sayfalar 161 - 169
  Recep ASLANER , Sevgi BAKAN
 12. Characterization of Some Special Curves in E_1^3
  Sayfalar 238 - 243
  Beyhan YILMAZ , Aykut HAS
 13. A Makespan Minimization Problem of Job Dependent Risk Deterioration Based on EAWS Assessments
  Sayfalar 244 - 253
  Mehmet Burak ŞENOL
 14. Kuraklık Stresinin Fasulyede Bitki Gelişimi, Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikler Üzerine Etkisi
  Sayfalar 264 - 273
  Ertan YILDIRIM , Sima CAŞKA KILIÇASLAN , Melek EKİNCİ , Raziye KUL
 15. Prohexadione-Calcium Uygulama Yöntemlerinin Hıyar (Cucumis sativus L.) Fide Gelişimi ve Yaprak Pigmentasyonu Üzerine Etkileri
  Sayfalar 274 - 279
  Hakan BAŞAK
 16. Bazı Organik Materyallerin Karpuz (Citrillus lanatus Thunb.)’ un İyon Alımına Etkisi
  Sayfalar 280 - 285
  Halide TUĞA , Özlem ÜZAL , Fikret YAŞAR