Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ülkü YETİŞ , Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz B. DİLEK , Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN , Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ceyda OĞUZ , Koç Üniversitesi
Prof.Dr.Yaman BARLAS , Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Levent KANDİLLER , Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN , İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN , Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cevriye Temel GENCER , Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ , Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. TUNCAY CANDAN , Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Li TONGXING , Linyi University
Prof. Dr. Panos M. PARDALOS , University of Florida
Prof. Dr. José Machado Minho , University
Prof. Dr. Petraq PAPAJORGJİ , University of New York Tirana
Prof. Dr. Fatih ALTUN , Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM , Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA , Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi