Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ülkü YETİŞ , Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz B. DİLEK , Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN , Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Ceyda OĞUZ , Koç Üniversitesi
Prof.Dr.Yaman BARLAS , Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Levent KANDİLLER , Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz KAHRAMAN , İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN , Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Cevriye Temel GENCER , Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ , Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. TUNCAY CANDAN , Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Li TONGXING , Linyi University
Prof. Dr. Panos M. PARDALOS , University of Florida
Prof. Dr. José Machado Minho , University
Prof. Dr. Petraq PAPAJORGJİ , University of New York Tirana
Prof. Dr. Fatih ALTUN , Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM , Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA , Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.