Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Fatih ALTUN, Erciyes Üniversitesi

Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Oktay ÖZKAN, Erciyes Üniversitesi

Baş Editör

Prof. Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN, Erciyes Üniversitesi

Editörler

Prof. Dr. M. Duran TOKSARI, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. M. Gökhan HALICI, Erciyes Üniversitesi

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK, Erciyes Üniversitesi, kbilisik@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES, Erciyes Üniversitesi, onses@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet AKKURT, Erciyes Üniversitesi, akkurt@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Musa SARI, Gazi Üniversitesi, msari@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, orhanb@omu.edu.tr

Prof. Dr. Hasan KÜÇÜKBAY, İnönü Üniversitesi, hasan.kucukbay@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Kamil KOÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, kamil.koc@cbu.edu.tr

Prof. Dr. Tuncay CANDAN, The American University of the Middle East, tuncay.candan@aum.edu.kw

Prof. Dr. Derviş KARABOĞA, Erciyes Üniversitesi, karaboga@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. M. Tamer ŞENEL, Erciyes Üniversitesi, senel@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Doğan IŞIK, Erciyes Üniversitesi, dogani@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Burak UZAL, Abdullah Gül Üniversitesi, burak.uzal@agu.edu.tr

Prof. Dr. Niğmet UZAL, Abdullah Gül Üniversitesi, nigmet.uzal@agu.edu.tr

Prof. Dr. Nuray ATEŞ, Erciyes Üniversitesi, nuraya@erciyes.edu.tr

Prof. Dr. Murat GÖKÇEK, Ömer Halisdemir Üniversitesi, mgokcek@ohu.edu.tr

Doç. Dr. Ömer AYDIN, Erciyes Üniversitesi, omeraydin@erciyes.edu.tr

Doç. Dr. Emrah TIRAŞ, Erciyes Üniversitesi, emrahtiras@erciyes.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Erhan KARAKAYA, Yozgat Bozok Üniversitesi, erhan.karakaya@bozok.edu.tr

Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK Erciyes Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Serdar ONSES Erciyes Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Mehmet AKKURT Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi 0000-0003-2421-0929 Türkiye
Yoğun Madde Fiziği, Analitik Spektrometri, Teorik ve Hesaplamalı Kimya
Prof. Dr. Musa SARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Fizik Eğitimi
Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye
Mühendislik
Kimya, Organik Kimyasal Sentez
Prof. Dr. Kamil KOÇ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Sistematiği ve Taksonomi
Prof. Dr. Tuncay CANDAN American University of the Middle East (AUM) Türkiye
Mühendislik
Prof. Dr. Dervis KARABOGA Erciyes Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. M. Tamer SENEL Erciyes University, Turkey 0000-0003-1915-5697 Türkiye
Uygulamalı Matematik
Prof. Dr. Doğan IŞIK Erciyes Üniversitesi 0000-0002-0554-2912 Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Burak UZAL Abdullah Gül Üniversitesi Türkiye
Prof. Dr. Niğmet UZAL ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çevresel Nanoteknoloji ve Nanometroloji, Su Kalitesi ve Su Kirliliği, Kirlilik ve Kontaminasyon (Diğer), Mühendislik
Prof. Dr. Nuray ATEŞ Erciyes Üniversitesi 0000-0002-8923-4852 Türkiye
Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Arıtma Tesisi Tasarımı, Atık Yönetimi, Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm, Çevre Kirliliği ve Önlenmesi
Prof. Dr. Murat GÖKÇEK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türkiye
Termodinamik ve İstatistiksel Fizik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç), Otomotiv Yanma ve Yakıt Mühendisliği, Otomotivde Isı Transferi
Doç. Dr. Ömer AYDIN Erciyes Üniversitesi Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Emrah TIRAŞ Erciyes Üniversitesi Türkiye
Yüksek Lisans Erhan KARAKAYA Yozgat Bozok Üniversitesi Türkiye

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.