Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Recai KILIÇ, Erciyes Üniversitesi

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ, Erciyes Üniversitesi

Editör

Prof.Dr. Mehmet AKKURT , Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Emel KIZILKAYA AYDOĞAN , Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. M. Tamer ŞENEL , Erciyes Üniversitesi

Editörler Kurulu

Prof.Dr.Musa SARI,Gazi Üniversitesi, msari@gazi.edu.tr
Prof.Dr.Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, orhanb@omu.edu.tr
Prof.Dr.Hasan Küçükbay, İnönü Üniversitesi, hasan.kucukbay@inonu.edu.tr
Prof.Dr.Kamil KOÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, kamil.koc@cbu.edu.tr
Prof.Dr.Tuncay CANDAN, The American University of the Middle East, Tuncay.Candan@aum.edu.kw
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA, Erciyes Üniversitesi,karaboga@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet HAYTA , Erciyes Üniversitesi, mhayta@erciyes.edu.tr
Prof.Dr. Doğan IŞIK , Erciyes Üniversitesi, dogani@erciyes.edu.tr
Prof.Dr. M.Duran TOKSARI , Erciyes Üniversitesi, dtoksari@erciyes.edu.tr
Doç.Dr. BURAK UZAL, Abdullah Gül Üniversitesi, burak.uzal@agu.edu.tr
Doç.Dr. Fehmi NAİR , Erciyes Üniversitesi, fnair@erciyes.edu.tr
Doç.Dr. NİĞMET UZAL, Abdullah Gül Üniversitesi, nigmet.uzal@agu.edu.tr
Doç. Dr.Murat GÖKÇEK , Ömer Halisdemir Üniversitesi, mgokcek@ohu.edu.tr