Dergi Geçmişi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 25.maddesinin "e" bendine göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ise yayın hayatına 1985 yılında başlamış olup, 23 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dergimiz Google Scholar ve Scientific Indexing Services indekslerince de taranmakta olup, ‎Ulakbim TR Dizin'de de Dizinlenmesi ve farklı indekslerce de taranması için başvurularda bulunulmuştur