Dergi Geçmişi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 20.07.1982 tarih ve 17760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 25.maddesinin "e" bendine göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi ise yayın hayatına 1985 yılında başlamış olup, 23 yıllık bir geçmişe sahiptir. Dergimiz Google Scholar ve Scientific Indexing Services indekslerince de taranmakta olup, ‎Ulakbim TR Dizin'de de Dizinlenmesi ve farklı indekslerce de taranması için başvurularda bulunulmuştur

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.