İletişim Bilgileri

Editör

Emel KIZILKAYA AYDOĞAN
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ekaydogan@erciyes.edu.tr

Editör Yardımcısı

Arş.Gör. Mehmet Uğur TÜRKDAMAR
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
mturkdamar@erciyes.edu.tr

Teknik İletişim

Hüseyin ÖZKAYA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
huseyinozkaya@erciyes.edu.tr

Teknik İletişim

Demet ALICI KARACA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
demet.karaca@erciyes.edu.tr

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.