Akademik Ziraat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Yazışma Adresi:

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye

Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32

e-posta: akademikziraat@gmail.com

Akademik Ziraat Dergisi

ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Yazışma Adresi:

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye

Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32

e-posta: akademikziraat@gmail.com

Cilt: 8 Özel Sayı Son Sayı
Cilt 8 - Sayı - 31 Ara 2019
 1. Ordu ili Gürgentepe ilçesinde yetiştirilen Çakıldak fındık çeşidinde klon seleksiyonu
  Sayfalar 1 - 8
  Ali İSLAM , Melih ÇAYAN
 2. Xenia and metaxenia in hazelnuts: Effects on nut set and nut characteristics
  Sayfalar 9 - 18
  Hüseyin İrfan BALIK , Neriman BEYHAN
 3. AVG uygulamalarının bazı fındık çeşitlerinde erkek ve dişi çiçeklenme süresi ile çiçek tozu kalitesi üzerine etkisi
  Sayfalar 19 - 28
  Hüseyin İrfan BALIK , Selda KAYALAK BALIK , Burhan ÖZTÜRK , Sefa GÜN
 4. Sivri fındık çeşidinde sıkıştırma hızı ve yönünün meyvenin bazı kırılma özellikleri ve iç çıkma kalitesi üzerine etkileri
  Sayfalar 29 - 38
  Murat KAÇAL , Mehmet Ali KOYUNCU
 5. Döllenme ile hasat önü dönemi arasındaki sulamaların ‘Tombul’ fındık çeşidinde bazı kimyasal ve teknolojik özelliklere etkisi
  Sayfalar 39 - 44
  Yaşar AKÇİN , Saim Zeki BOSTAN
 6. Farklı IBA uygulamalarının Corylus colurna L.’nın odun çelikleriyle köklenmesi üzerine etkisi
  Sayfalar 45 - 48
  Ali İSLAM , İsa ÖGER , Selim KARAGÖL , Ali TURAN
 7. Organik olarak yetiştirilen palaz fındık çeşidinde ocaktaki gövde sayısına bağlı olarak verim ve meyve özelliklerindeki değişim
  Sayfalar 49 - 60
  Kazım ÇALIŞKAN , Fikri BALTA , Muharrem YILMAZ , Orhan KARAKAYA
 8. Çakıldak fındık çeşidinde iç meyve iriliğine bağlı olarak biyokimyasal özelliklerin değişimi
  Sayfalar 61 - 70
  Muharrem YILMAZ , Orhan KARAKAYA , Mehmet Fikret BALTA , Fikri BALTA , İzzet YAMAN
 9. Erysiphe corylacearum’un neden olduğu külleme hastalığına karşı Giresun ili fındık üretim alanlarında kimyasal mücadele olanaklarının belirlenmesi
  Sayfalar 71 - 78
  Arzu SEZER , Yusuf BİLGEN , Ömür DUYAR , Çiğdem KÖSE , Ebru GÜMÜŞ , Tuğba ER
 10. Effect of supplementary irrigation on total antioxidant capacity and phenolic content of hazelnut
  Sayfalar 79 - 84
  Tahsin TONKAZ , Sümeyye ŞAHİN , Saim Zeki BOSTAN , Kürşat KORKMAZ
 11. ‘Tombul’ fındık çeşidinde renk değerlerinin sulama ve depolama süresine göre değişimi
  Sayfalar 85 - 90
  Yaşar AKÇİN , Saim Zeki BOSTAN
 12. Fındık zarı ve okside nişasta ilavesinin hamur reolojisi üzerine etkileri
  Sayfalar 91 - 98
  YUSUF DURMUŞ , MÜNİR ANIL , ŞENAY ŞİMŞEK
 13. Türkiye’de eski ve yeni üretim bölgelerinde fındık yetiştiriciliği yapan işletmelerin tarımsal üretim açısından karşılaştırmalı analizi
  Sayfalar 99 - 106
  Derya ÖZTÜRK , Ali İSLAM
 14. Ordu ili Ünye İlçesinde fındık işletmelerinin mevcut durum analizi ve beklentileri
  Sayfalar 107 - 114
  Derya ÖZTÜRK , Ali İSLAM , Rüstem CANGİ
 15. Türkiye’nin fındık üretiminde önde gelen illerin 2019-2025 yılları arasındaki fındık üretimlerinin ARIMA modeliyle tahmin edilmesi
  Sayfalar 115 - 126
  Ahmet Semih UZUNDUMLU , Abdulbaki BİLGİÇ , Nur ERTEK
 16. Fındık altında yetişen yaygın fiğ+tahıl karışımlarının ot veriminin belirlenmesi
  Sayfalar 127 - 130
  Özlem ÖNAL AŞCI , Gürkan DEMİRKOL , Yeliz KAŞKO ARICI , Nuri YILMAZ , Zeki ACAR
 17. Ordu ilinde fındık (Corylus avellana L.) tarımı yapılan toprakların çinko (Zn) beslenme durumu ve potansiyel beslenme problemlerinin belirlenmesi
  Sayfalar 131 - 140
  Faruk OZKUTLU , Özlem ETE AYDEMİR , Mehmet AKGÜN , Bayram ÖZCAN
 18. ‘Karafındık’ çeşidinin (Corylus avellana L.) bazı yaprak özellikleri
  Sayfalar 141 - 144
  Yaşar AKÇİN
 19. Corylus türlerinin peyzaj tasarım çalışmalarında kullanılabilirliği
  Sayfalar 145 - 156
  Ömer ATABEYOĞLU , Gülşah BİLGE
 20. Fındıkta kabuklu ve iç meyve kusurları
  Sayfalar 157 - 166
  Saim Zeki BOSTAN
 21. Fındık ıslahında gelişmeler
  Sayfalar 167 - 174
  Ali İSLAM
 22. Fındık yağının kozmetik ürünlerde kullanımı
  Sayfalar 175 - 178
  Derya ÇİÇEK POLAT
Dizinler