Akademik Ziraat Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/azd


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Yazışma Adresi:

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye

Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32

e-posta: akademikziraat@gmail.com

Akademik Ziraat Dergisi

ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/azd
Kapak Resmi


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergidir.

Yazışma Adresi:

Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, Türkiye

Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32

e-posta: akademikziraat@gmail.com

Cilt 8 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Effects of modified atmosphere packaging (MAP) and Aloe vera treatments on quality characteristics of cornelian cherry fruits during cold storage
  Sayfalar 1 - 8
  Burhan ÖZTÜRK, Erdal AĞLAR
 2. Ulubey ilçesinde (Ordu) MM 106 ve M 9 anaçları üzerindeki ‘Granny Smith’ elma çeşidinin ilk yıllar verim ve pomolojik özellikleri
  Sayfalar 9 - 12
  Melek ŞENSOY, Saim Zeki BOSTAN
 3. Malatya yöresinde yetiştirilen mahalli 'Karamehmet' elmasında seleksiyonla verimli ve kaliteli klonların seçimi
  Sayfalar 13 - 20
  Erdoğan ÇÖÇEN, Tahir MACİT, Cemil ERNİM, Remzi KOKARGÜL, Yılmaz UĞUR, Tuncay KAN, Lütfi PIRLAK
 4. Some physico-mechanical properties of carrot (Daucus carota L.), cherry belle (Rhaphanus sativus L.) and nigella (Nigella sativa L.) seeds coated with pellets
  Sayfalar 21 - 26
  Ahmet Fatih HACIYUSUFOĞLU, Taner AKBAŞ
 5. Bazı beyaz baş lahana genotiplerinin kök-ur nematoduna (Meloidogyne incognita Irk 2) karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi
  Sayfalar 27 - 34
  Mehtap ÖZBAKIR ÖZER, Ahmet BALKAYA, Sevilhan MENNAN
 6. Soğanlarda dip çürüklüğüne neden olan Fusarium oxysporum f. sp. cepae’nın büyüme ve gelişmesi üzerine bazı kalsiyum tuzlarının etkisi
  Sayfalar 35 - 42
  İlayda ÜNSAL, Sevgi KAŞ, Muharrem TÜRKKAN
 7. Elma meyvesinin fizikomekanik özelliklerinin robotik hasada etkisi
  Sayfalar 43 - 50
  Erhan KAHYA, Selçuk ARIN
 8. Süt sağım makinası vakum pompalarında farklı vakum basınçlarının bazı parametre değerlerine etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 51 - 58
  Halil ÜNAL, Şilan URAL, Hasan BAYAT
 9. Determination of seasonal variation in reference evapotranspiration using regression analysis
  Sayfalar 59 - 62
  Kadri YÜREKLİ, Mehmet Murat CÖMERT, Müberra ERDOĞAN, Saniye DEMİR
 10. Çorum ilinde çeltik üretimi yapan işletmelerin tarımsal mekanizasyon durumu
  Sayfalar 63 - 76
  Murat BAL, Ebubekir ALTUNTAŞ
 11. Türkiye'de ve bazı ülkelerde baklagiller üretimindeki işgücü verimliliğinin karşılaştırılması
  Sayfalar 77 - 88
  Ergün ŞİMŞEK
 12. Farklı NaCl ve jasmonik asit konsantrasyonlarının yem bezelyesinde (Pisum arvense) bitki gelişimine etkisi
  Sayfalar 89 - 92
  Özlem ÖNAL AŞCI, Aylin ERİŞ
 13. Ocakta tohum sayısının körpe mısır verimine ve bazı özelliklerine etkisi
  Sayfalar 93 - 96
  Burhan KARA
 14. Cd concentration of durum wheat grain as influenced by soil salinity
  Sayfalar 97 - 100
  Faruk ÖZKUTLU, Şevket Metin KARA
 15. Kurak ekolojik koşullar altında oluşmuş toprakların detaylı toprak etüt haritalama çalışması ve sınıflaması
  Sayfalar 101 - 112
  Tülay TUNÇAY
 16. Total phenolic contents, antioxidant and antibacterial activities of chia seeds (Salvia hispanica L.) having different coat color
  Sayfalar 113 - 120
  Yunus Emre TUNÇİL, Ömer Faruk ÇELİK
 17. Ordu kenti kıyı rekreasyon alanlarında yer alan donatı elemanları üzerine bir araştırma
  Sayfalar 121 - 126
  Pervin YEŞİL, Elif ŞATIROĞLU
 18. Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi açık-yeşil alan avlusu peyzaj tasarımı ve uygulama süreci
  Sayfalar 127 - 134
  Hasan YILMAZ
 19. Ordu ilinde bulunan bazı anıt ağaçların genel özellikleri
  Sayfalar 135 - 140
  Öznur ERGEN AKÇİN, Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK, Yaşar AKÇİN
 20. Türkiye’de fındık üretim alanlarının daraltılması politikası
  Sayfalar 141 - 148
  Bakiye KILIÇ TOPUZ, Osman KILIÇ, İsmet BOZ, Gamze AYDIN ERYILMAZ
Dizinler