Akademik Ziraat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır.

Akademik Ziraat Dergisi

ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır.

Cilt 9 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. Armutta fidan kalitesi üzerine anaç ve çeşitlerin etkisi
  Sayfalar 1 - 10
  Sevgi SERTTAŞ , Ahmet ÖZTÜRK
 2. Ümitvar ahlat klonlarının (Pyrus elaeagrifolia Pallas) in vitro köklenmesi üzerine IBA uygulamalarının etkisi
  Sayfalar 11 - 16
  Salwa İBRAHİM AHMED OSMAN , Hatice DUMANOĞLU
 3. Correlation between fruit size and picking scar size in some organically grown highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.)
  Sayfalar 17 - 22
  Hüseyin ÇELİK , Seda ATEŞ , Ali İSLAM
 4. Mahlep (Prunus mahaleb) meyvesinin kuruma kinetiği ve renk değişimi
  Sayfalar 23 - 32
  Hakan POLATCI , Muhammed TAŞOVA , Gazanfer ERGÜNEŞ , Gülşen KIRMIK
 5. Salisilik asidin asma anaçlarının tuza dayanımının geliştirilmesi üzerine etkisinin in vitro koşullarda belirlenmesi
  Sayfalar 33 - 42
  Hatice BİLİR EKBİÇ , Seda KOŞAR
 6. Root-knot nematode Meloidogyne arenaria infecting Swiss Chard (Beta vulgaris subsp. cicla)
  Sayfalar 43 - 48
  Faruk AKYAZI , Anıl Fırat FELEK
 7. Nohut ununun tavuk köfte üretiminde kullanımı
  Sayfalar 49 - 54
  Osman KILINÇÇEKER
 8. Mimari yapılarda bitkilendirme esaslı yenilikçi tasarım yaklaşımları: Dikey orman
  Sayfalar 55 - 62
  Yavuz ALKAN
 9. Yapısal ve çevresel faktörlerin konut fiyatlarına etkisi: Ordu kent merkezi örneği
  Sayfalar 63 - 70
  Mesut GÜZEL , Pervin YEŞİL , Elif Gülderen GÜZEL
 10. Kentsel eksosistem servislerinin haritalanması ve analizi: Aydın İli Efeler İlçesi Örneği
  Sayfalar 71 - 80
  Ebru ERSOY TONYALOĞLU , Birsen KESGİN ATAK
 11. Büyükbaş hayvancılık sektöründe üretici profili ve işletme yapısı:TRA2 Bölgesi örneği
  Sayfalar 81 - 92
  Oktay GÜVEN , Fahri YAVUZ
 12. Orman üçgülü (Bituminaria bituminosa C.H. Stirt) bitkisinde bazı özelliklerin mevsimsel değişiminin belirlenmesi
  Sayfalar 93 - 102
  Elif ŞAHİN , Zeki ACAR , Mehmet CAN , İlknur AYAN
 13. Bazı silajlık mısır çeşitlerinde (Zea mays L.) bitkisel özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 103 - 110
  Nuri YILMAZ , Osman AKMAN , Fatih ÖNER
 14. Yulafta (Avena sativa L.) çinkolu gübrelemenin verim ve verim ögeleri üzerine etkisi
  Sayfalar 111 - 118
  Nuri YILMAZ , Muzaffer SONKAYA
 15. Macar fiği kolza karışımlarının ot verimi, kalitesi ve bitkiler arasındaki rekabet bakımından değerlendirilmesi
  Sayfalar 119 - 128
  Özlem ÖNAL AŞCI , Gürkan DEMİRKOL , Yeliz KAŞKO ARICI
 16. Çırçıp deresi havzasında RUSLE modeli ile erozyon riskinin değerlendirilmesi, Turnasuyu-Ordu
  Sayfalar 129 - 136
  Ferhat TÜRKMEN , Meltem ERDEM
 17. Farklı potasyum gübre formları ve oranlarının brokoli bitkisinin kadmiyum alımı üzerine etkileri
  Sayfalar 137 - 144
  Faruk ÖZKUTLU
 18. Makarnalık (Triticum turgidum L. Durum) buğday Cd konsantrasyonu üzerine değişik (NaCl, KCl ve CaCl2) tuz uygulamalarının etkisi
  Sayfalar 145 - 150
  Faruk ÖZKUTLU
 19. Karabuğday bitkisinde bor alınımı ve toksitesi üzerine potasyum uygulamalarının etkisi
  Sayfalar 151 - 162
  Damla YAZICI , Kürşat KORKMAZ
 20. Effects of some environmental factors on somatic cell count and milk chemical composition in cow bulk tank milk
  Sayfalar 163 - 170
  Osman ÖZLEM , Ertuğrul KUL
Dizinler