Akademik Ziraat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır.

Akademik Ziraat Dergisi

ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ordu Üniversitesi |
Kapak Resmi


Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır.

Cilt 9 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Anaç adayı kiraz ve vişne genotiplerinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması
  Sayfalar 171 - 180
  Erol AYDIN, Tarık YARILGAÇ
 2. Hasat Öncesi Farklı Zaman ve Dozlarda Yapılan Ethephone Uygulamalarının Badem Ağaçlarında Meyve Kopma Kuvveti ve Hasat Başarısı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 181 - 186
  Fırat KARAAT, Hasan DENİZHAN
 3. Çarşamba Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Standart Elma Çeşitlerinin Verim ve Meyve Özellikleri
  Sayfalar 187 - 192
  Mehmet Fikret BALTA, Barış AKSOY, Orhan KARAKAYA, Serkan UZUN
 4. Çakıldak fındık çeşidinin in vitro sürgün ucu kültürü ile çoğaltılması
  Sayfalar 193 - 200
  Ali İSLAM, Nuray KAPLAN, Hatice BİLİR EKBİÇ
 5. Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Tane ve Salkım Gelişiminin Zamana Bağlı Olarak Değişimi
  Sayfalar 201 - 212
  Adem YAĞCI, Abdurrahim BOZKURT
 6. Karayemişte Siyanür İçerikli Amigdalin ve Prunasin Miktarlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 213 - 222
  Sevda DURSUN, Ali İSLAM
 7. Ordu ilinde bulunan Rubus (Rosaceae) türlerinin trnL-F gen bölgeleri ile filogenetik ilişkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 223 - 228
  Seçil EKER, Onur KOLÖREN
 8. Ordu İli Yaprak Lahana Ekim Alanlarından İzole Edilen Rhizoctonia Grubu Fungusların Anastomozis Gruplarının, Karakteristik Özelliklerinin ve Patojenisitelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 229 - 238
  Halil İbrahim BENLİ, Muharrem TÜRKKAN
 9. Ilıman İklim Meyve Türleri ve Sekonder Konukçularda Bulunan Yaprakbiti (Hemiptera: Aphididae) Türlerinin Parazitoitlenme Oranlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 239 - 250
  İsmail ALASERHAT, Şaban GÜÇLÜ
 10. Researching germination properties of bean (Phaseolus vulgaris L.) under polyethylene glycol osmotic stress and saline conditions
  Sayfalar 251 - 258
  Ferda ÖZKORKMAZ, Nuri YILMAZ, Fatih ÖNER
 11. Konya koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin kalite özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 259 - 270
  Seydi AYDOĞAN, Mehmet ŞAHİN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Sümeyra HAMZAOĞLU, Berat DEMİR, Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ, Sadi GÜR, Ramazan KELEŞ
 12. Bazı silajlık mısır çeşitlerinde (Zea mays L.) verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 271 - 278
  Nuri YILMAZ, Osman AKMAN, Özlem ÖNAL AŞCI
 13. Siyah, yeşil ve beyaz çayların kalite kriterleri, mineral içerikleri, antioksidan ve antimikrobiyal aktivite yönünden karşılaştırılması
  Sayfalar 279 - 288
  Atilla AKBULUT, Şevket Metin KARA, Aysel ÖZCAN
 14. Bazı baklagil yem bitkileri ile arpa karışım oranları belirlenerek yem verimi ve kalitesine etkisinin araştırılması
  Sayfalar 289 - 296
  Seyithan SEYDOŞOĞLU, Nizamettin TURAN, Aylin OLUK
 15. Comperative Study of Maceration and Ultrasonic-Assisted Extraction of Galantamine and Lycorine Content and Antioxidant Activity of Galanthus Elwesii Hook
  Sayfalar 297 - 306
  Ebru BATI AY, Muhammed Akif AÇIKGÖZ, Beril KOCAMAN, Şevket Metin KARA
 16. Bolu koşullarında farklı kişniş (Coriandrum sativum L.) çeşit ve popülasyonlarının verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 307 - 316
  Orkun EMİRALİOĞLU, Gülsüm YALDIZ
 17. Orman ve mera alanlarında oluşan toprakların sınıflandırılması: Kabadüz/Ordu
  Sayfalar 317 - 326
  Ferhat TÜRKMEN, Soner ŞENYURT
 18. Biochar Uygulamalarının Ekmeklik Buğdayın Kadmiyum (Cd) Alımına Etkisi
  Sayfalar 327 - 336
  Yasemin ACİR, Halil ERDEM
 19. Muş İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde İneklerin ve Buzağıların Beslenmesi Açısından Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 337 - 344
  Özer KURT, Onur ŞAHİN, Önder Bayram ÇOBAN
 20. Cost benefit analysis of soil conservation practices: Evidence from Nigeria
  Sayfalar 345 - 352
  Theophilus Miebi GBİGBİ
 21. Siyah üzüm çekirdeği tozunun yoğurtların bazı fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 353 - 362
  Alperen KALYAS, Bayram ÜRKEK
 22. Farklı meyve türleri ilaveli Kaşar Peynirlerinin renk değerleri ile tekstürel özelliklerinin olgunlaşmaya etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 363 - 372
  Zekai TARAKÇI, Uğur BAYRAM
 23. Bazı önemli dış mekan süs bitkilerine ait yeşil çeliklerin köklenme performansları
  Sayfalar 373 - 380
  Güzella YILMAZ, Kenan YILDIZ
Dizinler