Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-6529 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


Değerli yazarlar,

Çalışmalarınızı dergimize yüklemeden önce lütfen "Duyurular", "Yazım Kuralları", "Dergi Hakkında", "Yayın İlkeleri" ve “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” sayfalarını dikkatlice inceleyiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜFBED); sadece, "Yazım Kuralları" sayfasında belirtilen şablona uygun MS Office Word formatındaki makaleleri kabul etmektedir. Latex formatında makale kabul edilmeyecektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Saygılarımızla,
SDÜFENBED EDİTÖRLER KURULU


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 1308-6529 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli yazarlar,

Çalışmalarınızı dergimize yüklemeden önce lütfen "Duyurular", "Yazım Kuralları", "Dergi Hakkında", "Yayın İlkeleri" ve “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” sayfalarını dikkatlice inceleyiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜFBED); sadece, "Yazım Kuralları" sayfasında belirtilen şablona uygun MS Office Word formatındaki makaleleri kabul etmektedir. Latex formatında makale kabul edilmeyecektir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Saygılarımızla,
SDÜFENBED EDİTÖRLER KURULU


Cilt 24 - Sayı 2 - 26 Ağu 2020
 1. Investigation of Dyeing Properties of Red Cabbage to Cotton Fabrics in Different pH and Mordanting Conditions
  Sayfalar 244 - 255
  Buket ARIK , Ezgi CANİTEZ , Arzu KİRTAK
 2. Vernaküler ve Çağdaş Mimarlık Örneklerinin Sürdürülebilirlik Bağlamında Karşılaştırmalı Analizi: Antalya Kaleiçi ve Deniz Mahallesi Örneği
  Sayfalar 256 - 266
  Fatih CANAN , Hande Büşra KOBYA , Ayten Begüm AKÖZ , Aliye TEMİZCİ
 3. Aralıklı Sansürlü Veriler için Sağkalım Modelleri
  Sayfalar 267 - 280
  İlknur ERÖZ , Nihal ATA TUTKUN
 4. Cyclamen coum subsp. coum Miller (Primulaceae/ Çuhaçiçeğigiller) Taksonunun Anatomik, Mikromorfolojik ve Palinolojik Karakterlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 281 - 288
  Derviş ÖZTÜRK
 5. Examining Spatial Efficiency of Cities Using Fractal Dimension
  Sayfalar 289 - 301
  Gizem ERDOGAN
 6. En Fazla İki Adet Komşuluk Özdeğeri -1,0 ya da 1,0’dan Farklı Olan Graflar
  Sayfalar 302 - 305
  Hatice TOPCU
 7. Biomass and Bio-butanol Production from Borodinellopsis texensis CCALA 892 in Synthetic Wastewater: Determination of Biochemical Composition
  Sayfalar 306 - 316
  Melih ONAY
 8. Hyoscyamus reticulatus L. Tohum Ekstraktının Antimikrobiyal ve Apoptotik Etkinliğinin Araştırılması
  Sayfalar 317 - 322
  Perihan AKBAŞ , Hamit USLU , Gözde ATİLA USLU , Hicran ALKAN
 9. Hidrotermal Yöntemle Sentezlenmiş Fe3O4 Nanoparçacıklarının Sulardan Nitrat Gideriminde Kullanımı
  Sayfalar 323 - 332
  Mehmet TÜRKYILMAZ , Sezen KÜÇÜKÇONGAR , İlkay ÖZAYTEKİN
 10. Bazı Oksim Bileşiklerinin Bağlanma Özelliklerinin Moleküler Kenetlenme Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 333 - 339
  Ömer AYSAN , Bülent DEDE
 11. Investigation of Shear Strength of Prefailed Overconsolidated Clayey Slopes by Fast Shearing
  Sayfalar 340 - 361
  Gültekin KIRIM , Alper CEBECİ
 12. Determination the Fatty Acid Composition of the Rumex patientia L. Leaves and in vitro Antimicrobial Activity of their Different Extracts
  Sayfalar 362 - 367
  Elife KAYA , Perihan AKBAŞ , Gökhan CEYHAN , Tuğba KARABEKMEZ ERDEM , Hiçran ALKAN
 13. Vakum Fermantasyon Uygulamasının Glutensiz Ekmeğin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 368 - 374
  Sezin TUTA ŞİMŞEK
 14. Aerobik Ardışık Kesikli Reaktörde Nitrifikasyon İnhibisyonunun Reaktör Performansı ve Çıkış Suyu Kalitesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 375 - 386
  Hüseyin YAZICI , İrem USLU
 15. Energy and Exergy Analysis of an Industrial Annealing Furnace
  Sayfalar 387 - 393
  Mehmet ALTINKAYNAK , Doğan ÇELİK , Ali Kemal YAKUT
 16. β-D-Glukan, Lektin, Linoleik Asit ve β-Karoten Bileşiklerinin Karbonik Anhidraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 394 - 401
  Rabia AKKAŞ , Ekrem TUNCA , Metin BÜLBÜL
 17. Sürdürülebilirlik Açısından Mermer Atıklarının Karayolu İnşaatında Değerlendirilmesi: Ekonomik Analiz Örneği
  Sayfalar 402 - 410
  Altan YILMAZ
 18. Destek Vektör Makineleri ve Türkiye’deki Enerji Santrallerinde Doğal Gaz Tüketimi Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 411 - 418
  Gizem MERAL , Sinan SARAÇLI
 19. 2-Etoksi-6-[(E)-[(2-Hidroksifenil)imino]metil]fenol Türevi Schiff Bazlarının Sentezi ve Teorik Çalışmalar
  Sayfalar 419 - 431
  Halil BERBER , Ayşe AYDOĞDU ERDÖNMEZ ERDÖNMEZ, Ülkü Dilek UYSAL
 20. Potsdam Şehri Hava Sıcaklığının Dalgacık Regresyon Analizi ile Tahmini
  Sayfalar 432 - 437
  Gökçe Nur MERCAN , Eylem DENİZ
 21. İki Parametreli Madde Tepki Kuramı Modelinde Parametre Değişmezliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 438 - 444
  Burcu HASANÇEBİ , Yüksel TERZİ , Zafer KÜÇÜK
 22. Seyahat Süresi Değişkenliğinin ve Güvenilirliğinin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 445 - 454
  Sibel SERTOK , Berk ANBAROĞLU , Özgür YENİAY
 23. Türkçe Otel Yorumlarıyla Eğitilen Kelime Vektörü Modellerinin Duygu Analizi ile İncelenmesi
  Sayfalar 455 - 463
  Hüseyin AHMETOĞLU , Resul DAŞ
 24. Batı Akdeniz Bölgesi Crataegus spp. Taksonlarında Fenolik/ Flavonoit Madde Miktarları, Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivite Değerleri
  Sayfalar 464 - 473
  Nurtaç ÇINAR , Arzu BAYIR YEĞİN , Fırat AYAS , Fatma UYSAL BAYER
 25. Evaluation of Independent Components Analysis from Statistical Perspective and Its Comparison with Principal Components Analysis
  Sayfalar 474 - 486
  Nurbanu BURSA , Hüseyin TATLIDİL
 26. Eskişehir Lületaşı Atıklarından Sütunlanmış Kil Üretimi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 487 - 493
  Naile KARAKEHYA , Ceyda BİLGİÇ
 27. Bir İnsansız Kara Aracı İçin Yüksek Verimli Fırçasız Doğru Akım Motoru Tasarımı
  Sayfalar 494 - 501
  Ömer Cihan KIVANÇ
 28. Elektrokardiyogram Sinyalinin Uyku / Uyanıklık Evreleri için İstatistiksel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 502 - 507
  Muhammed Kürşad UÇAR , Mehmet Recep BOZKURT , Cahit BİLGİN
 29. Yanıt Yüzey Metodolojisi Şartlarında Karabaş Otu Yağının Kompleks Koaservasyon Yöntemi İle Enkapsülasyonu
  Sayfalar 508 - 515
  Okan BAYRAM , Elif KÖKSAL , Fethiye GÖDE
 30. Optimum Laser Polishing Decision-Making for On-Demand Additive Manufacturing of Spare Parts: An Exploratory Study
  Sayfalar 516 - 525
  Mustafa HEKİMOĞLU , Durul ULUTAN
Dizinler