Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 1308-6529 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |


Değerli yazarlar,

Makale yoğunluğunun derginin sürdürülebilir yapısını aşmasından dolayı uygun bir tarihe kadar yayın kabulü yapılmamaktadır.

Saygılarımızla,

SDÜFENBED EDİTÖRLER KURULU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli yazarlar,

Çalışmalarınızı değerlendirilmek üzere dergimize iletmeden önce lütfen "Duyurular", "Yazım Kuralları", "Dergi Hakkında" ve "Yayın İlkeleri" sayfalarını dikkatlice inceleyiniz. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi; sadece, "Yazım Kuralları" sayfasında belirtilen şablona uygun MS Office Word formatındaki makaleleri kabul etmektedir. Latex formatında makale kabul edilmeyecektir.

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.

Saygılarımızla,

SDÜFENBED EDİTÖRLER KURULU


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Creative Commons License

Bu site Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 1308-6529 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli yazarlar,

Makale yoğunluğunun derginin sürdürülebilir yapısını aşmasından dolayı uygun bir tarihe kadar yayın kabulü yapılmamaktadır.

Saygılarımızla,

SDÜFENBED EDİTÖRLER KURULU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli yazarlar,

Çalışmalarınızı değerlendirilmek üzere dergimize iletmeden önce lütfen "Duyurular", "Yazım Kuralları", "Dergi Hakkında" ve "Yayın İlkeleri" sayfalarını dikkatlice inceleyiniz. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi; sadece, "Yazım Kuralları" sayfasında belirtilen şablona uygun MS Office Word formatındaki makaleleri kabul etmektedir. Latex formatında makale kabul edilmeyecektir.

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.

Saygılarımızla,

SDÜFENBED EDİTÖRLER KURULU


Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SDÜ Fen Bil Enst Der), 1995 yılında kurulmuş bir bilimsel araştırma dergisidir. SDÜ Fen Bil Enst Der, 2001 yılından itibaren mühendislik ve mimarlık bilimleri, tarım ve orman bilimleri ve temel bilimler alanlarında düzenli olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli-indeksli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen bütün makaleler; hakemler ve editörler tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Dergide, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri yayımlanmakta olup; teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve derleme türünde bilimsel çalışmalar yayımlanmamaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi aşağıda listelenen veri tabanları tarafından taranmaktadır.


Creative Commons License

Bu site Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 23 - Sayı 3 - 25 Ara 2019
 1. Bir Hidroksiazo Bileşiği Kullanılarak Gerçek Örneklerde Nikelin Eser Miktarlarının Spektrofotometrik Tayini
  Sayfalar 673 - 678
  Tufan GÜRAY
 2. Termal ve Kimyasal Önişlemlerin Atıksu Çamuru ve Şeker Pancarı Küspesi Karışımından Biyogaz Eldesindeki Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 679 - 686
  Burak PEKER , Filiz DADAŞER ÇELİK
 3. Katı Atık Yükleme ve Taşıma Amaçlı Çok Fonksiyonlu Modüler Römorklu Araç Tasarımı
  Sayfalar 687 - 700
  Osman UZUN , Ramazan KAYACAN
 4. ONO Tip Schiff Baz Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Katalitik Özellikleri ve Termal Çalışmaları
  Sayfalar 701 - 708
  Hatice Gamze SOĞUKÖMEROĞULLARI , Mehmet SÖNMEZ , Gökhan CEYHAN
 5. The Effect of Cross-linking Technique on Membrane Performance for Direct Methanol Alkaline Fuel Cell Application
  Sayfalar 709 - 716
  Gülşen ALBAYRAK ARI , Coşkun GÜLEN
 6. Sayısal Jeoloji İle Benzer Bej Kireçtaşı Mostralarının Tespiti: Eğirdir Örneği
  Sayfalar 717 - 726
  Kubilay UYSAL , Yunus Emre YILMAZ
 7. The Effect of Synthesis Conditions on Calcium Silicate Bioceramic Materials
  Sayfalar 727 - 737
  Yasin ARSLAN , Erdal KENDUZLER , Vahide Tuğçe ADIGÜZEL , Fatma TOMUL
 8. Uşak İlinde Depolanmış Buğdaylarda Bulunan Zararlı ve Yararlı Böcek Türleri ve Yaygınlıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 738 - 742
  Erdal ZENGİN , İsmail KARACA
 9. Effect of Silicon Application on Wheat Under Boron Stress
  Sayfalar 743 - 747
  İbrahim Ertan ERKAN
 10. A Comparative Study: Blended Cements Containing Analcime and Clinoptilolite
  Sayfalar 748 - 758
  Yasemi̇n AKGÜN
 11. Otonom Araçlarda Navigasyon İçin Düşük Maliyetli, Taşınabilir ve 〖360〗^0 Görüş Alanına Sahip Yeni Bir 3B LIDAR Sisteminin Geliştirilmesi
  Sayfalar 759 - 769
  Ahmet KAĞIZMAN , Erdinç ALTUĞ
 12. İmar Planlarının Peyzaj Ekolojisi Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Niğde Kenti Örneği
  Sayfalar 770 - 779
  Rifat OLGUN , Tahsin YILMAZ
 13. Hibrit Elektrokoagülasyon/Elektrooksidasyon Prosesleri ile Denim Ürün Üretim Atıksularının Arıtımı
  Sayfalar 780 - 786
  Murat SOLAK
 14. Ordu ve Çevresinde Yayılış Gösteren Trachystemon orientalis (L.) G. Don (Boraginaceae) Türünün Bazı Mikromorfolojik Özellikleri ve Tüy yapısı
  Sayfalar 787 - 791
  Öznur ERGEN AKÇİN , Tuğba ÖZBUCAK , Şükran ÖZTÜRK
 15. Bilgisayarlı Tomografi Çekimlerinde Hastanın Yakın Çevresinde Radyasyon Dozu Ölçümleri
  Sayfalar 792 - 796
  Osman GÜNAY , Mustafa DEMİR
 16. 4-Florobenzil Alkolün Konformasyon ve Orbital Etkileşimlerinin DFT Metodu ile Teorik Çalışması
  Sayfalar 797 - 804
  Nihal KUŞ , Saliha ILICAN
 17. İztuzu Plajı (Dalyan-Muğla) ve Çevresinin Florası
  Sayfalar 805 - 816
  Ömer VAROL , Kenan AKBAŞ , Yeliz DEĞERLİ , Hediye AKTAŞ AYTEPE
 18. Vermikompostun Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 817 - 824
  Volkan GÜL , Betül GIDIK , Ümit GİRGEL
 19. Türkiye’deki Feldspat Rezervlerinde Radyoaktivite Düzeyleri
  Sayfalar 825 - 830
  Aydan ALTIKULAÇ
 20. SIP Diyalog Analitiği ve Ses Kaydı Ayrıştırılması Modeli
  Sayfalar 831 - 839
  Adnan OZSOY , Fatih ÖZDEMİR , Çağdaş KOPUZ
 21. Sales History-based Demand Prediction using Generalized Linear Models
  Sayfalar 840 - 849
  Başar ÖZENBOY , Selma TEKİR
 22. Numerical Solutions of Conformable Fractional Differential Equations by Taylor and Finite Difference Methods
  Sayfalar 850 - 863
  Şuayip TOPRAKSEVEN
 23. E^5_2 Yarı-Öklid Uzayındaki Biharmonik Hiperyüzeyler
  Sayfalar 864 - 870
  Rüya YEĞİN ŞEN
 24. Artificial Neural Network Techniques for the Determination of Condensation Nusselt Number in Horizontal Smooth Tubes
  Sayfalar 871 - 877
  Mustafa Kemal SEVİNDİR , Alişan GÖNÜL , Alican ÇEBİ , Hatice MERCAN
 25. Experimental Design of Reactive Extraction of Levulinic Acid Using Green Solvents
  Sayfalar 878 - 884
  Aslı GÖK
 26. Effect of Fluorination Modification on Transfection Efficiency of Non-Viral Gene Carrier Systems Based on Chitosan
  Sayfalar 885 - 891
  Mehmet Koray GÖK
 27. Fatty Acid and Amino Acid Profiles in Some Dune Vegetation Species from Istanbul
  Sayfalar 892 - 903
  Samet TAÇ , Tamer ÖZCAN
 28. Optimization of the Immobilization Conditions of Horseradish Peroxidase on TiO2-COOH nanoparticles by Box-Behnken Design
  Sayfalar 904 - 916
  Selmihan ŞAHİN
 29. Diyarbakır’da Pamuk Alanlarından Toplanan Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae) Popülasyonlarında Abamectin Duyarlılık Düzeyleri ile Esteraz ve GST Enzim İlişkileri
  Sayfalar 917 - 921
  Sibel YORULMAZ SALMAN , Emine BAYRAM ÖZATA
 30. Genea lobulata, A New Hypogeous Ascomycete Record for Turkish Mycobiota
  Sayfalar 922 - 924
  Osman BERBER , Yasin UZUN , Abdullah KAYA
 31. Türkiye’de Üniversiteye Yerleşme Başarısının Bootstrap Örnekleme Yöntemi Kullanılarak Yapılan Hiyerarşik Kümeleme Analizi ve İki Yönlü Kümeleme Analiziyle İncelenmesi
  Sayfalar 925 - 935
  Tuğba TUĞ KAROĞLU , Hayrettin OKUT
 32. Olea europaea L. Polenlerinin Aydın, Manisa ve Muğla Atmosferindeki Dağılımları
  Sayfalar 936 - 942
  Ulaş UĞUZ , Aykut GÜVENSEN
 33. Flexible Beacon Design For 60 GHz Wireless Personal Area Networks
  Sayfalar 943 - 947
  Tunçer BAYKAŞ
 34. Bozburun Yarımadası (Marmaris-Muğla) Florasına Katkılar
  Sayfalar 948 - 953
  Kenan AKBAŞ , Ömer VAROL
 35. Hızlı Soğutma Sürecinde Dörtlü Zr48Cu36Ag8Al8 İri Hacimli Metalik Camının Atomik Yapısının Gelişimi
  Sayfalar 954 - 962
  Murat ÇELTEK , Sedat ŞENGÜL , Ünal DÖMEKELİ
 36. Loratadin ve Desloratadin’in İyonlaşma Sabitlerinin HPLC Yöntemi ile Tayini
  Sayfalar 963 - 969
  Dilara BAŞAT DERELİ , Yasemin TEKİN KOCABAY
 37. Geraghty Contractions in Ordered Uniform Spaces
  Sayfalar 970 - 973
  Vildan Öztürk
 38. Büyükkumla Barajı’nda Bulamaç Hendeği Yöntemi ile Geçirimsizlik Perdesi Uygulaması ve Sızma Analizi
  Sayfalar 974 - 980
  Yeşim S. UNSEVER , Eda Nur CAKİR
 39. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 981 - 991
  Kazım Onur DEMİRARSLAN , Serden BAŞAK
 40. Modern Kontrol Yöntemleri ile Bulanık Mantık Temelli Oda Sıcaklık Kontrolü
  Sayfalar 992 - 999
  Mustafa Fatih TOSUN , Ahmed Aycan GENÇKAL , Ramazan ŞENOL
 41. Çumra- Konya Bölgesindeki Yüksek Genlikli Gravite Anomalilerine Neden Olan Yapıların Araştırılması
  Sayfalar 1000 - 1005
  Ezgi ERBEK , M. Nuri DOLMAZ
 42. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Üretimi ve Gayri Safi Yurt içi Hasılanın Elektrik Enerjisi Tüketimine Etkisi
  Sayfalar 1006 - 1012
  Özlem AKAY
 43. Yeşil Yeni Düzen ve Yeşil Büyüme Bağlamında Kayseri, Sakarya, Hatay ve Samsun Örnekleri
  Sayfalar 1013 - 1031
  Kübra YILDIRIM ÖZCAN
Dizinler