Baş Editör / Editor-in-Chief

Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR

Turkey
suleugur@sdu.edu.tr
Konular: Tekstil Terbiyesi,Tekstil Kimyası,Tekstil Bilimi,Nanoteknoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Editörler / Editors


Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU

Turkey
hasankoseoglu@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0183-208X
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Doç. Dr. Yasemin COŞKUN

Turkey
yasemincoskun@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7741-3987
Konular: Biyoteknoloji,Biyoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN

Turkey
zehraustun@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7061-6279
Konular: Farmakoloji,Kimya,Analitik Kimya
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN

Turkey
ezgiduran@sdu.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK

Turkey
sedat.akleylek@bil.omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7005-6489
Konular: Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji,Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı,Cebir ve Sayılar Teorisi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Oğuz YAYLA

Turkey
oguz@metu.edu.tr
Konular: Matematik,İstatistik
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan OĞUZ

Turkey
hakanoguz@ksu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0855-2032
Konular: Peyzaj Teknikleri,Peyzaj Mimarlığı,Uzaktan Algılama,Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKASLAN

Turkey
banuturkaslan@sdu.edu.tr
Konular: Polimer Bilimi ve Teknolojileri,Nanoteknoloji,Malzeme Bilimi ve Teknolojileri,Nanoteknoloji
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU

Turkey
cengizgazeloglu@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8222-3384
Konular: İstatistik
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tunhan DEMİRCİ

Turkey
tunhandemirci@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8516-911X
Konular: Bitkisel Biyoteknoloji,Tarımsal Biyoteknoloji,Bitkisel Biyoteknoloji,Farmasotik Biyoteknoloji,Biyoteknoloji,Biyoteknoloji
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğretim Görevlisi Faruk Süleyman BERBER

Turkey
farukberber@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1339-6150
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU

Turkey
yalcin.erzurumlu@gmail.com
Konular: Biyoteknoloji,Tıbbi Biyoloji,Moleküler Genetik,Biyoteknoloji,Tıbbi Biyokimya
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ

Ekinhan ERİŞKİN

Turkey
ekinhaneriskin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0087-0933
Konular: Ulaştırma Yapıları Mühendisliği,Ulaşım ve Trafik,Ulaşım Planlaması
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Danışma Kurulu / Advisory Board


Ahmet Ali IŞILDAR

Turkey
aliisildar@isparta.edu.tr
Konular: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Prof. Dr. Bahri KARLI

Turkey
bahrikarli@isparta.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Erdogan KÜÇÜKÖNER

Turkey
erdogankucukoner@sdu.edu.tr
Konular: Gıda Teknolojileri,Gıda Kimyası,Gıda Bilimi
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Turkey
metina@trakya.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Trakya Üniversitesi

Muhsin KONUK

Turkey
muhsin.konuk@uskudar.edu.tr
Konular: Moleküler Biyoloji,Hücre Biyolojisi,Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji,Biyoteknoloji,Biyokimya
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mehmet KANBUR

Turkey
zakirkanbur@sdu.edu.tr
Konular: Yer Fiziği,Uygulamalı Jeofizik,Sismoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA

Turkey
osmancetinkaya@sdu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Serdar CARUS

Turkey
serdarcarus@sdu.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği

Prof. Dr. Serpil PEHLİVAN

Turkey
serpilpehlivan@sdu.edu.tr
Konular: Matematiksel Analiz
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Turkey
ss@gazi.edu.tr
Konular: Büyük Data,Yapay Zeka,Risk Analizi,Bilgisayar Yazılımı,Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: GAZI UNIV

Doç. Dr. Tolga TAŞDİZEN

United States
tolga@sci.utah.edu
Konular: Mühendislik
Kurum: University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

Teknik Editörler

Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Turkey
edelikanli@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1322-3989
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Arş. Gör. Yaşar Kemal ERDOĞAN

Turkey
yasarkemalerdogan@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5662-5398
Konular: Nanomalzemeler,Malzeme Karekterizasyonu,Biyomalzeme,Nanoteknoloji,Biyomalzeme
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Sercan ÖNDER

Turkey
sercanonder@outlook.com
ORCID: 0000-0002-8065-288X
Konular: Bitkisel Biyoteknoloji,Tarımsal Biyoteknoloji
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi