Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi / Privilige Owner

Baş Editör / Editor-in-Chief

Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Nanoteknoloji, Tekstil Bilimi, Tekstil Kimyası, Tekstil Terbiyesi

Editörler / Editors

Doç. Dr. Tunahan TURHAN

Prof. Dr. Yasemin COŞKUN

Doç. Dr. Cengiz GAZELOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKASLAN 

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN

Prof. Dr. Hakan OĞUZ

Prof. Dr. Rağbet Ezgi DURAN

Prof. Dr. Sedat AKLEYLEK

Doç. Dr. Oğuz YAYLA

Dr. Öğr. Üyesi Ekinhan ERİŞKİN

Dr. Öğr. Üyesi Tunhan DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU

Öğr. Gör. Dr. Faruk Süleyman BERBER


Tunahan TURHAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9632-2180 Türkiye
Geometri
Prof. Dr. Yasemin COŞKUN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7741-3987 Türkiye
Biyoloji, Biyoteknoloji
Dr. Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Türkiye
Nanoteknoloji, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Nanoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojileri
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0002-8222-3384 Türkiye Web
2010 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olduktan sonra 2012 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı İstatistik Anabilim dalında yüksek lisansımı tamamlamış bulunmaktayım. 1 yıl aradan sonra 2014 yılı eylül ayında başladığım Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uyulamalı İstatistik Anabilim Dalından 2016 yılı Nisan ayında mezun oldum.
İstatistik
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7061-6279 Türkiye
Kimya, Analitik Kimya, Farmakoloji
Doç. Dr. Oğuz YAYLA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye Web
Cebir ve Sayılar Teorisi, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Prof. Dr. Hakan OĞUZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 0000-0002-0855-2032 Türkiye Web
Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Yazılımı, Programlama Dilleri, Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri, Uzaktan Algılama, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Teknikleri
Prof. Dr. Rağbet Ezgi DURAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik
Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY 0000-0001-7005-6489 Türkiye
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji, Bilgisayar Yazılımı
Ekinhan ERİŞKİN Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0002-0087-0933 Türkiye Web
Ulaşım Planlaması, Ulaşım ve Trafik, Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Tunhan DEMİRCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 0000-0001-8516-911X Türkiye
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Farmasotik Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji
Yrd. Doç. Dr. Yalcin ERZURUMLU SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY, DEPARTMENT OF BASIC PHARMACEUTICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY 0000-0001-6835-4436 Türkiye
Moleküler Biyoloji
Dr. Öğretim Görevlisi Faruk Süleyman BERBER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK 0000-0002-1339-6150 Türkiye
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Danışma Kurulu / Advisory Board

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Prof. Dr. Bahri KARLI Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Erdogan KÜÇÜKÖNER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0001-9259-4800 Türkiye
Gıda Bilimi, Gıda Kimyası, Gıda Teknolojileri
Biyoloji
Prof. Dr. Metin AYDOĞDU Trakya Üniversitesi Türkiye
Mühendislik
Muhsin KONUK ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyokimya, Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji
Prof. Dr. Mehmet KANBUR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sismoloji, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği
Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Su Ürünleri
Orman Mühendisliği
Prof. Dr. Serpil PEHLİVAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2474-2995 Türkiye
Matematiksel Analiz
Risk Analizi, Yapay Zeka, Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji, Bilgisayar Yazılımı, Büyük Data
Doç. Dr. Tolga TAŞDİZEN University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA Amerika Birleşik Devletleri
Mühendislik

Teknik Editörler

Arş. Gör. Sercan ÖNDER Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 0000-0002-8065-288X Türkiye
Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji
Arş. Gör. İbrahim Arda CANKAYA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5375-3573 Türkiye
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Arş. Gör. Yaşar Kemal ERDOĞAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi 0000-0002-5662-5398 Türkiye
Biyomalzeme, Nanoteknoloji, Biyomalzeme, Malzeme Karekterizasyonu, Nanomalzemeler

e-ISSN: 1308-6529