Baş Editör / Editor-in-Chief

Doç. Dr. Şule Sultan UĞUR

Turkey
suleugur@sdu.edu.tr
Konular: Nanoteknoloji,Tekstil Bilimi,Tekstil Kimyası,Tekstil Terbiyesi
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Editörler / Editors


Prof. Dr. Ebru ÇUBUK DEMİRALAY

Turkey
ebrucubuk@sdu.edu.tr
Konular: Analitik Kimya,Eczacılık
Kurum: Süleyman Demirel University

Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU

Turkey
hasankoseoglu@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0183-208X
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY

Doç. Dr. Yasemin COŞKUN

Turkey
yasemincoskun@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7741-3987
Konular: Biyoloji,Biyoteknoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÜSTÜN

Turkey
zehraustun@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7061-6279
Konular: Kimya,Analitik Kimya
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN

Turkey
ezgiduran@sdu.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK

Turkey
sedat.akleylek@bil.omu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7005-6489
Konular: Cebir ve Sayılar Teorisi,Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı,Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Oğuz YAYLA

Turkey
oguz.yayla@hacettepe.edu.tr
Konular: İstatistik,Matematik
Kurum: Hacettepe University

Doç. Dr. Hakan OĞUZ

Turkey
hakan@ksu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0855-2032
Konular: Peyzaj Planlama ve Tasarımda Bilgisayar Teknolojileri,Uzaktan Algılama,Peyzaj Mimarlığı,Peyzaj Teknikleri
Kurum: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Banu TÜRKASLAN

Turkey
banuturkaslan@sdu.edu.tr
Konular: Nanoteknoloji,Malzeme Bilimi ve Teknolojileri,Nanoteknoloji,Polimer Bilimi ve Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU

Turkey
cengizgazeloglu@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8222-3384
Konular: İstatistik
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tunhan DEMİRCİ

Turkey
tunhandemirci@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8516-911X
Konular: Biyoteknoloji,Biyoteknoloji,Farmasotik Biyoteknoloji,Bitkisel Biyoteknoloji,Tarımsal Biyoteknoloji,Bitkisel Biyoteknoloji
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğretim Görevlisi Faruk Süleyman BERBER

Turkey
farukberber@sdu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1339-6150
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU

Turkey
yalcin.erzurumlu@gmail.com
Konular: Biyoteknoloji,Biyoteknoloji,Moleküler Genetik,Tıbbi Biyokimya,Tıbbi Biyoloji
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ

Ekinhan ERİŞKİN

Turkey
ekinhaneriskin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0087-0933
Konular: Ulaşım Planlaması,Ulaşım ve Trafik,Ulaştırma Yapıları Mühendisliği
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi

Danışma Kurulu / Advisory Board


Ahmet Ali IŞILDAR

Turkey
aliisildar@isparta.edu.tr
Konular: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Prof. Dr. Bahri KARLI

Turkey
bahrikarli@isparta.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Metin AYDOĞDU

Turkey
metina@trakya.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar CARUS

Turkey
serdarcarus@sdu.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği

Prof. Dr. Serpil PEHLİVAN

Turkey
serpilpehlivan@sdu.edu.tr
Konular: Matematiksel Analiz
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Turkey
ss@gazi.edu.tr
Konular: Mühendislik,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji,Bilgisayar Yazılımı
Kurum: GAZI UNIV

Doç. Dr. Tolga TAŞDİZEN

United States
tolga@sci.utah.edu
Konular: Mühendislik
Kurum: University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA

Teknik Editörler

Dr. Niyazi Erdem DELİKANLI

Turkey
edelikanli@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1322-3989
Konular: Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Arş. Gör. Yaşar Kemal ERDOĞAN

Turkey
yasarkemalerdogan@gmail.com
Konular: Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler,Biyomalzeme,Nanoteknoloji
Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Arş. Gör. Sercan ÖNDER

Turkey
sercanonder@outlook.com
ORCID: 0000-0002-8065-288X
Konular: Tarımsal Biyoteknoloji,Bitkisel Biyoteknoloji
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi