Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 9 - 16 2015-12-31

Iğdır İli Mantar Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province

Beyhan KİBAR [1]


Bu çalışma, Iğdır ili kentsel alanında yaşayan insanların mantar tüketim alışkanlıklarının ve tercihlerinin
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmanın materyalini, Iğdır ili şehir
merkezinde ikamet eden toplam 210 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketlerden elde edilen
veriler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Iğdır ili şehir merkezinde mantar tüketim oranının %68.6 olduğu
tespit edilmiştir. Mantarın tadını sevmeme (%40.7) ve zehirlenme korkusu (%33.3) en büyük mantar tüketmeme
nedenlerini oluşturmaktadır. Aile başına aylık ortalama mantar tüketimi 1.2 kg ve kişi başına aylık ortalama mantar
tüketimi 324.3 g olarak belirlenmiştir. Mantar tüketenlerin büyük çoğunluğunun mantarı marketten (%43.6) ve
taze olarak (%93.1) satın aldıkları belirlenmiştir. Mantar tüketim şekli olarak tüketicilerin genellikle mantarı
sote yaparak (%29) yemeyi tercih ettikleri saptanmıştır. Mantar tüketenlerin %72.9’u mantar fiyatlarının normal
olduğunu düşünmektedir. Mantar tüketenlerin %56.6’sı sadece kültür mantarı tükettiklerini, %37.2’si hem kültür
mantarı hem de doğa mantarı tükettiklerini ve %6.2’si ise sadece doğa mantarı tükettiklerini bildirmişlerdir. Kültür
mantarı satın alırken dikkat edilen krtiterler incelendiğinde, en büyük payı mantarın tazeliği (%25.3) ve temizliği
(%16.8) oluşturmaktadır. Bu araştırma sonucunda, Iğdır ilinde mantar tüketiminin artırılması için mantar konusunda
tüketici bilincinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anket, Iğdır, mantar, tüketim alışkanlıkları

This study was conducted to determine the mushroom consumption habits and preferences of people

living in urban area of Igdir province. The material of the study carried out in 2014 constitute the data obtained

from surveys conducted by face to face interview method with a total of 210 people residing in the city center of

Igdir province. As a result of study, it was found that mushroom consumption rate is 68.6% in the city center of

Igdir province. Dislike the taste of mushroom (40.7%) and fear of poisoning (33.3%) constitute greatest reasons

for mushroom nonconsumption. The average monthly consumption of mushroom per family was found to be 1.2

kg and the average monthly consumption of mushroom per person was found to be 324.3 g. A great majority of

individuals consuming mushroom buy the mushrooms from the market (43.6%) and as fresh (93.1%). As the form

of mushroom consumption, consumers generally prefer to eat by making sauteed mushrooms (29%). 72.9% of

individuals consuming mushroom consider that prices of mushrooms are normal. 56.6% of individuals consuming

mushroom eat only cultivated mushroom, 37.2% of individuals consuming mushroom eat both cultivated mushroom

and wild mushroom and 6.2% of individuals consuming mushroom eat only wild mushroom. With regard to

considered points while buying cultivated mushroom, freshness (25.3%) and cleanliness (16.8%) of mushroom

constitute the greatest share. As a result of this research to increase the mushroom consumption in Igdir province,

the consumer awareness about mushrooms should be developed.

 • Aksu Ş, 2006. Kültür Mantarı Üretim Teknikleri. Hasad Yayıncılık, İstanbul.
 • Chang ST, Miles PG, 2004. Mushrooms: Cultivation, Nutritional Value, Medicinal Effect, and Environmental Impact, CRC Press, pp. 15- 18, Florida, ABD.
 • Demirci Ö, 2010. Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de mantar sektörü ve ilgili düzenlemeler. 46. Dönem AB Temel Eğitim Kursu, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Erkmen T, Yüksel A, 2008. Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(2): 683-727.
 • FAO, 2015. World crop production statistics. http://faostat.fao.org/site/613/default. aspx#ancor (Erişim tarihi: 20 Ekim, 2015).
 • Gökçe O, Yücel D, 2004. Kültür mantarı tüketimi ve tüketici davranışları üzerine bir araştırma. Türk Tarım, 155: 42-47.
 • Hatırlı SA, Öztürk E, Aktaş AR, 2007. Kırmızı, tavuk ve beyaz et talebinin tam talep sistemi yaklaşımıyla analizi. Süleyman DemirelÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(6): 211-221.
 • Korkmaz M, 2006. Tüketicilerin Tüketim Davranışları ve Tüketim Tercihlerine Etki Eden Faktörler: Afyonkarahisar Örneği. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 133s.
 • Manzi P, Aguzzi A, Pizzoferrato L, 2001. Nutitional value of mushrooms widely consumed in Italy. Food Chemistry, 73: 321-325.
 • Özçatalbaş O, 2012. Kültür mantarı üretim sektörü ve Korkuteli üzerine bir değerlendirme, Antalya Ticaret Borsası Borsanomi Dergisi, Antalya.
 • Özer İ, Demirer T, Kaynaş K, 2000. Değişik dozdaki tavuk gübresi kompostu ve örtü toprağı kalınlıgının yemeklik mantar (Agaricus bisporus)’da verim ve kaliteye etkisi, Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi, 20-22 Eylül 2000, İzmir.
 • Özkan B, Akkaya F, Özçatalbaş O, Kutlar İ, 2000. Antalya ve Ankara illerinde mantar tüketicilerinin mantar satın alma davranışlarının analizi. Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi, 20-22 Eylül 2000, İzmir.
 • Paksoy M, Aksüt M, 2012. Mantar tüketimi ve tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi: Kahramanmaraş ili örneği. IX. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, 18-20 Ekim 2012, Denizli.
 • Pekcan G, 1992. Zeytinyağı ve Akdeniz mutfağı: Genel özellikler de değişimler. 4. Milletlerarası Yemek Kongresi, 3-6 Eylül 1992, Konya.
 • Sürücüoğlu MS, 1999. Beslenme ve sağlığımız. Standard, 38(448): 40- 52.
 • Şen S, Yalçın M, 2010. Dünya ve Türkiye’de kültür mantarcılığı ve geliştirilmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin.
 • Sengül S, 2004. Türkiye’de gelir gruplarına göre gıda talebi, ODTÜ Gelişme Dergisi, 31: 115-148.
 • TÜİK, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr (Erişim tarihi: 19 Ekim, 2015).
 • Uysal E, 2014. Türkiye’de Mantar Piyasası ve Hanehalkı Mantar Tüketim Davranışları (Antalya ili kentsel alan örneği). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Yüksek Lisans Tezi, Tokat. 100 s.
Konular Fen
Bölüm Bahçe Bitkileri / Horticulture
Yazarlar

Yazar: Beyhan KİBAR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Kasım 2015
Kabul Tarihi : 4 Aralık 2015
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2015

Bibtex @araştırma makalesi { jist384614, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {9 - 16}, doi = {}, title = {Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province}, key = {cite}, author = {Ki̇bar, Beyhan} }
APA Ki̇bar, B . (2015). Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province . Journal of the Institute of Science and Technology , 5 (4) , 9-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/15546/384614
MLA Ki̇bar, B . "Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province" . Journal of the Institute of Science and Technology 5 (2015 ): 9-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/15546/384614>
Chicago Ki̇bar, B . "Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province". Journal of the Institute of Science and Technology 5 (2015 ): 9-16
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province AU - Beyhan Ki̇bar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 16 VL - 5 IS - 4 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province %A Beyhan Ki̇bar %T Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province %D 2015 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Ki̇bar, Beyhan . "Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province". Journal of the Institute of Science and Technology 5 / 4 (Aralık 2016): 9-16 .
AMA Ki̇bar B . Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2015; 5(4): 9-16.
Vancouver Ki̇bar B . Determination of Mushroom Consumption Habits in Igdir Province. Journal of the Institute of Science and Technology. 2015; 5(4): 9-16.