ISSN: 1300-9036
e-ISSN: 2651-5016
Başlangıç: 1970
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://aujaf.manuscriptmanager.net/adresinden gerçekleştirecektir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Dergi Adı:
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Direct, CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), AGRICOLA, EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS (CIF 2019: 3.094), SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals, 2020: 6.5), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib), ProQuest, SJIFactor (2017: 6.506; 2018: 7.063; 2019: 7.417; 2020: 7.986; 2021: 8.4
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78

2021 - Cilt: 52 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Effects Of Hydro-Priming and Seed Size on the Germination, Root and Shoot of Peanut (Arachis hypogaea L. Var. NSIC Pn19) Grown Under Drought Conditions

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Döviz Kuru Bağlamında Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Piyasalarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (2)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimi ve Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Mitigation of Drought Stress in Wheat by Bio-priming by PGPB Containing ACC Deaminase Activity

Araştırma Makalesi

Enkapsüle Edilmiş ve Serbest Formda Probiyotik Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Suşunun Dondurma Depolama Periyodunda Stabilitesinin İncelenmesi.

Araştırma Makalesi

A Contribution to the Ichneumonidae (Hymenoptera) of Trabzon, III. Cryptinae

Araştırma Makalesi

Estimation of Growth Curves of Awassi Sheep by Isotonic Regression Analysis

Araştırma Makalesi

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Hayvancılık Desteklerinden Faydalanma Durumlarının Analizi

Araştırma Makalesi

Peyzaj Çeşitliliğindeki Zamana Bağlı Değişimin İrdelenmesi Afşin Elbistan Termik Santrali Örneği

Derleme

Patates Glykoalkoloidleri: Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri

Derleme

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE AFLATOKSİN M1 VARLIĞI

Araştırma Makalesi

Sulama ve Hayvan İçme Suyu Göletlerinin Uygulamalardaki Sorunları, Çözüm Önerileri ve Erzurum İli Horasan İlçesi Örneği

Creative Commons

 Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Uluslararası Lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) kapsamında yayınlanmaktadır. Bu, orijinal makaleye uygun şekilde atıf yapılması şartıyla, eserin herhangi bir ortam veya formatta kopyalanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Ancak, eserler ticari amaçlar için kullanılamaz.


Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Uluslararası Lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) kapsamında yayınlanmaktadır. Bu, orijinal makaleye uygun şekilde atıf yapılması şartıyla, eserin herhangi bir ortam veya formatta kopyalanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Ancak, eserler ticari amaçlar için kullanılamaz.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/