Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd


Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Amaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Abstracts, CABI Full Text, “Clarivate Analytics-Zoological Record”, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS, SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib) 
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78
E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.tr
URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd
Kapak Resmi


Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Amaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Abstracts, CABI Full Text, “Clarivate Analytics-Zoological Record”, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS, SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib) 
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78
E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.tr
URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Cilt 51 - Sayı 3 - 25 Eyl 2020
 1. Physical Characteristics and Nutritional Quality of Chickpea in the Process of Roasted Chickpea Production
  Sayfalar 219 - 227
  Reza ADİBAN , Hamid Reza GHASSEMZADEH , Arash HOSSEİNPOUR , Farzin Parchami ARAGHI
 2. Antalya Parklarında Budanarak Kullanılan Bitki Türlerinin Belirlenmesi ve Bitkisel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 228 - 238
  Selma KÖSA
 3. Doğu Geçit Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 239 - 242
  Erkan BOYDAK
 4. The Relationship Between Bud Size and Exotherm Formation in Dormant Buds of Grapevine
  Sayfalar 243 - 248
  Muhammed KÜPE , Cafer KÖSE
 5. Agronomic Performance of Different Sweet Corn Varieties in the Highest Plain of Turkey: Quality Characteristics
  Sayfalar 249 - 257
  Atom Atanasio Ladu STANSLOUS , Ali ÖZTÜRK , Selçuk KODAZ
 6. Çanakkale İli Biga İlçesinde Süt Üreticilerinin Hayvancılık Politikalarına Bakış Açılarının İncelenmesi
  Sayfalar 258 - 266
  Burcu BÜYÜKCAN , Sibel TAN
 7. Sorghum bicolor L. CAMTA Transkripsiyon Faktörlerinin Genom Çaplı Analizi
  Sayfalar 267 - 278
  Damla KIZILKAYA , Ayşe Gül KASAPOĞLU , Arash HOSSEİNPOUR , Kamil HALİLOĞLU , Selman MUSLU , Emre İLHAN
 8. İzmir İlinde Tüketicilerin Çiğ Süt Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 279 - 287
  Özlem ARSLAN , Ahmet SEVİM , Duran GÜLER , Gamze SANER
 9. Performance of Some Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata) Cultivars in High Altitude Conditions
  Sayfalar 288 - 296
  Haluk Çağlar KAYMAK , Ahmet Hakan ÜRÜŞAN
 10. Factors Influencing Sustainable Land and Water Management Technologies Uptake in Northern Ghana
  Sayfalar 297 - 308
  Hamza ADAM , Mohammed Faisal AMADU , Osman Tahidu DAMBA
 11. Erzurum Kars Platosunda Yüksek Dağ ve Çayır Topraklarının Yaygın Özellikleri ve Arazi Kullanım Durumu
  Sayfalar 309 - 320
  Müdahir ÖZGÜL
 12. Türkiye ve Doğu Anadolu Bölgesi Çayır-Mer’a Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Mevcut Durumu
  Sayfalar 321 - 330
  Melih OKCU
Dizinler