ISSN: 1300-9036
e-ISSN: 2651-5016
Başlangıç: 1970
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Amaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme) yayınlar.
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Direct, CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), AGRICOLA, EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS (CIF 2019: 3.094), SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals, 2020: 6.5), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib), ProQuest, SJIFactor (2017: 6.506; 2018: 7.063; 2019: 7.417; 2020: 7.986; 2021: 8.4
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78
E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.tr
URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

2021 - Cilt: 52 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Effects Of Hydro-Priming and Seed Size on the Germination, Root and Shoot of Peanut (Arachis hypogaea L. Var. NSIC Pn19) Grown Under Drought Conditions

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Döviz Kuru Bağlamında Dana Karkas, Kuzu Karkas ve Yemlik Buğday Piyasalarının Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR (2)-Asimetrik BEKK-GARCH (1, 1) Modeli ile Tahmin Edilmesi

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin Kırmızı Et Tüketimi ve Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması

Creative Commons

 Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Uluslararası Lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) kapsamında yayınlanmaktadır. Bu, orijinal makaleye uygun şekilde atıf yapılması şartıyla, eserin herhangi bir ortam veya formatta kopyalanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Ancak, eserler ticari amaçlar için kullanılamaz.


Bu dergide yayınlanan makaleler Creative Commons Uluslararası Lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) kapsamında yayınlanmaktadır. Bu, orijinal makaleye uygun şekilde atıf yapılması şartıyla, eserin herhangi bir ortam veya formatta kopyalanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Ancak, eserler ticari amaçlar için kullanılamaz.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

21683