Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd


Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Amaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS, SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib) 
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78
E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.tr
URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd
Kapak Resmi


Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Amaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS, SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib) 
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78
E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.tr
URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Cilt 52 - Sayı 1 - 26 Oca 2021
 1. Farklı Ambalaj Materyalinde Olgunlaştırılan Muş Tulum Peynirinin Bazı Karakteristik Özellikleri
  Sayfalar 1 - 10
  Fatih RENÇBER, Şerafettin ÇELİK
 2. Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Çeşitlerinin Kurak ve Sulu Şartlardaki Tohum Verimleri ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma
  Sayfalar 11 - 19
  Bilal KESKİN, Süleyman TEMEL, Selma ÇAKMAKÇI, Ramazan TOSUN
 3. Karabuğday (Fagophyrum esculentum Moench)’da Hasat Zamanının Ot ve Tohum Verimi İle Bazı Özelliklere Etkileri
  Sayfalar 20 - 26
  Mehmet Kerim GÜLLAP, Mustafa TAN, Sedat SEVEROĞLU, Abdullah YAZICI
 4. Domates Üreten İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri: Iğdır İli Örneği
  Sayfalar 27 - 35
  Köksal KARADAŞ, Fatih GÜLER
 5. Sulama Şebekelerinde Bakım Performansının Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği
  Sayfalar 36 - 45
  Sinan KARTAL, Firat ARSLAN, Hasan DEĞİRMENCİ
 6. Elma Fidan Yetiştiriciliğinde Bacillus subtilis İçerikli Bir Mikrobiyal Gübrenin Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 46 - 55
  Recep KOTAN, Elif TOZLU, Adem GÜNEŞ, Fatih DADAŞOĞLU
 7. Şeker Pancarlarından Elde Edilen Rhizoctonia spp. İzolatlarının Hif Birleşme Reaksiyonları ve Klasik Yollarla Anastomosis Grup Temini
  Sayfalar 56 - 66
  Meltem AVAN, Yakup Zekai KATIRCIOĞLU
 8. Trabzon İline Ait Bazı Yerel Mısır Popülasyonlarının Agronomik Performansları
  Sayfalar 67 - 80
  Ali ÖZTÜRK, Ahmet BÜYÜKGÖZ
 9. Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata Say.)’nin Biyolojik Mücadele İmkanlarının Araştırılması
  Sayfalar 81 - 89
  Gökhan ERARSLAN, Recep KOTAN
 10. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Pilot Süt Fabrikasına Gelen Çiğ Sütlerin Kalitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 90 - 97
  Mustafa ŞENGÜL, Bayram ÜRKEK, Zeynep GÜRBÜZ KAÇAN, Tuba ERKAYA KOTAN, Halil İbrahim AKGÜL
 11. Application of Selenium Nanoparticles Diets in Ruminants
  Sayfalar 98 - 107
  Semra ÇİÇEK, Serpil TURHAN, Sevda IŞIK
 12. Timokinon, Timol ve Karvakrolün Antioksidan Aktiviteleri ve Lipit Oksidasyonunu Önleme Kapasiteleri
  Sayfalar 108 - 118
  Şeyma YILDIZ, Semra TURAN
Dizinler