Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


    

Dergi Adı:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yayıncı:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sahibi:

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

Periyot:

4 Ayda Bir

Dil:

Türkçe, İngilizce

Amaç:

Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (Orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.

Editör:

 Prof. Dr. Göksel TOZLU

ISSN:

1300-9036 E-ISSN: 2651-5016

Tarandığı İndeksler:

TÜBİTAK/ULAKBİM, GOOGLE SCHOLAR, CAB abstract, CAB Direkt ve Clarivate Analytics-Zoological Record

Yazışma Adresi:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM

Telefon:

0442 231 26 09

Faks:

0442 231 58 78

E-Posta:

gtozlu@atauni.edu.tr

URL:

http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


    

Dergi Adı:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yayıncı:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sahibi:

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

Periyot:

4 Ayda Bir

Dil:

Türkçe, İngilizce

Amaç:

Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (Orijinal araştırma, derleme, kısa makale, teknik not ve editöre mektup) yayınlar.

Editör:

 Prof. Dr. Göksel TOZLU

ISSN:

1300-9036 E-ISSN: 2651-5016

Tarandığı İndeksler:

TÜBİTAK/ULAKBİM, GOOGLE SCHOLAR, CAB abstract, CAB Direkt ve Clarivate Analytics-Zoological Record

Yazışma Adresi:

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM

Telefon:

0442 231 26 09

Faks:

0442 231 58 78

E-Posta:

gtozlu@atauni.edu.tr

URL:

http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

 

Cilt 50 - Sayı 2 - May 2019
 1. Organik ve İnorganik Materyallerin İnce Bünyeli Toprağa İlavesi ile Hazırlanan Yetişme Ortamlarının Hidrofiziksel Özellikleri
  Sayfalar 107 - 114
  Banu KADIOĞLU, Mustafa Yıldırım CANBOLAT
 2. Determination of Cold Damage in Field and Laboratory Conditions in Dormant Buds of Karaerik Grape Cultivar
  Sayfalar 115 - 121
  Muhammed KÜPE, Cafer KÖSE
 3. Determination of Factors Affecting Potato Consumption Preferences Behaviors of Consumers by Analytic Hierarchy Process: The Case of Erzurum Province
  Sayfalar 122 - 127
  Emine İKİKAT TÜMER, Adem AKSOY
 4. Farklı Arazi Kullanımı Altındaki Podzolik Toprakların Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 128 - 135
  Miraç GÜLNAR, Kenan BARİK
 5. Erzurum İli Temel Coğrafi Özellikleri ve Potansiyel İşlemeli Tarım Alanı Varlığı
  Sayfalar 136 - 152
  Orhan DENGİZ, İnci DEMİRAĞ TURAN, Barış ÖZKAN
 6. Effects of Exegenous Glycine Betaine Treatments on Growth and Some Physiological Characteristics of Tomato under Salt Stress Condition
  Sayfalar 153 - 158
  Cüneyt CİVELEK, ERTAN YILDIRIM
 7. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kamu Tarım Yatırımlarının Dağılımının Gini Katsayısı ile Ölçülmesi
  Sayfalar 159 - 166
  Şekip YAZGAN, Esra KADANALI
 8. Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 167 - 173
  Süleyman TEMEL, Bilal KESKİN
 9. Zeolitin Farklı Tekstür Sınıfındaki Toprakların Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 174 - 186
  Ekrem Lütfi AKSAKAL, Yeliz BUDAK
 10. Erzurum Kent Halkının Kış Aylarında Rekreasyonel Taleplerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 187 - 200
  Hasan YILMAZ, Ayşegül AKSU, Sena Nur ANGIN
 11. Katı-Sıvı Ekstraksiyonunda Kullanılan Modern Teknikler ve Bu Teknikler Arasında Ultrason Yardımlı Ekstraksiyonun Yeri
  Sayfalar 201 - 216
  Memnune ŞENGÜL, Elif Feyza TOPDAŞ
 12. Ekmeğin Besinsel Özelliklerinin İyileştirilmesi
  Sayfalar 217 - 225
  Hacer MERAL, Mehmet Murat KARAOĞLU
Dizinler