ISSN: 1300-9036
e-ISSN: 2651-5016
Başlangıç: 1970
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Sahibi: Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)
Periyot: 4 Ayda Bir (Ocak, Mayıs, Eylül)
Dil: Türkçe, İngilizce
Amaç: Tarım, Orman, Su Ürünleri ve Veterinerlik alanında yazılan makaleler (orijinal araştırma, derleme) yayınlar.
Editör: Prof. Dr. Göksel TOZLU
ISSN: 1300-9036   E-ISSN: 2651-5016
Tarandığı İndeksler: TÜBİTAK TR DİZİN / ULAKBİM (Yaşam Bilimleri), CAB Direct, CAB Abstracts, CABI Full Text, Web of Science Group-Clarivate Analytics-Zoological Record, INDEX COPERNICUS (ICV 2019: 70.78), EBSCO, Crossref, SOBIAD, ASOS, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), DRJI (Directory of Research Journal Indexing), Scilit, Google Scholar, I2OR, WorldCat, Dimensions, COSMOS (CIF 2019: 3.094), SIS (Scientific Indexing Services), OAIJ (Open Academic Journals Index), MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), Academic Resource Index (ResearchBib), ProQuest, SJIFactor (2017: 6.506; 2018: 7.063; 2019: 7.417; 2020: 7.986; 2021: 8.4
Yazışma Adresi: Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü 25240-ERZURUM
Telefon: 0442 231 26 09       Faks: 0442 231 58 78
E-Posta: auzfdeditor@atauni.edu.tr
URL: http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

2021 - Cilt: 52 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Silajlık Mısır Çeşitlerinin Ham Protein Verimi ile Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

KIRŞEHİR İLİNDEKİ BAZI SERALARDA YETİŞTİRİLEN BİTKİLERİN TOPRAK VE YAPRAK ANALİZLERİ İLE BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

Siyez ve Krik Ekmeklik Buğday Genotiplerinin In Vitro Koşullarda Tuz Dozlarına Tepkileri

Araştırma Makalesi

ERZURUM KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARINDA MEYVE AĞAÇLARININ KULLANIMI

Araştırma Makalesi

Kaybolan Kültürel Değerlerimizden Biri Olan Su Yalaklarının Hayvancılık ve Yaban Hayatındaki Önemi

Araştırma Makalesi

Sivas İlinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Geofitlerin Peyzaj Mimarlığında Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Kavrulmuş Buğday ve Arpadan Elde Edilen Unların Kek Kalitesi Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

Farklı Kurutma Tekniklerinin Smilax excelsa Genç Sürgünlerinin Antioksidan Aktivitesi ve Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi

Derleme

Fonksiyonel Bir Gıda Katkısı Olarak Spirulina platensis

Creative Commons

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

21683