ISSN: 2147-8384
e-ISSN: 2564-6826
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Derleme çalışmaları dergimizde yayınlanmamaktadır.

Bitkisel üretim çalışmalarında 2 yıllık olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan, formları ve sistemdeki bilgileri eksik olan başvuruların işlemleri başlatılmayacaktır.

2021 - Cilt: 9 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

7. Farklı Yıkama İşlemlerinin Üzümlerde Tebuconazole Kalıntısına Etkisi

CC License

320px-CC-BY-SA_icon.svg.png

ResearchBib