ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index


Impact factor: 2.28 for the years 2019-2020 by Citefactor
IPI Value: 2.05 for the year 2019 by IPIndexing
Impact factor: 4.365 for the year 2018 by Cosmos 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” is indexed and/or abstracted by the following international databases;
CopernicusResearchBib, RootIndexing, CABI, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Google Scholar.

Canakkale Onsekiz Mart University, 'COMU Journal of Agriculture Faculty' is a double blind peer reviewed scientific journal that publishes national and international original research articles related to different field of studies in agricultural, forestry, food and veterinary sciences. The basic and important aim of this journal is to give priority to publish the scientific result oriented articles that would be helpful to find out the suitable and environment friendly solutions for current agricultural problems. This journal publishes articles in Turkish as well as in English without charging any processing and publication fee from the authors. The journal is published twice in a year (1st issue in August and 2nd issue in December of each year).

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index
Kapak Resmi


Impact factor: 2.28 for the years 2019-2020 by Citefactor
IPI Value: 2.05 for the year 2019 by IPIndexing
Impact factor: 4.365 for the year 2018 by Cosmos 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” is indexed and/or abstracted by the following international databases;
CopernicusResearchBib, RootIndexing, CABI, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Google Scholar.

Canakkale Onsekiz Mart University, 'COMU Journal of Agriculture Faculty' is a double blind peer reviewed scientific journal that publishes national and international original research articles related to different field of studies in agricultural, forestry, food and veterinary sciences. The basic and important aim of this journal is to give priority to publish the scientific result oriented articles that would be helpful to find out the suitable and environment friendly solutions for current agricultural problems. This journal publishes articles in Turkish as well as in English without charging any processing and publication fee from the authors. The journal is published twice in a year (1st issue in August and 2nd issue in December of each year).

Cilt 8 - Sayı 2 - 29 Ara 2020
 1. Yapay Sinir Ağları Kullanarak Kayısının Farklı Kurutma Yöntemleriyle Kurutulmasında Kuruma Hızı Ve Nem İçeriği Parametrelerinin Modellenmesi
  Sayfalar 261 - 269
  Ferhat KURTULMUŞ, Ahmet POLAT, Nazmi İZLİ
 2. Design and Testing of Flexibility Sensors to be Used in Agricultural Engineering Applications
  Sayfalar 271 - 276
  Sefa AKSU, Ünal KIZIL
 3. Şırnak Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 277 - 287
  Mehmet Settar ÜNAL
 4. Çanakkale İli Ticari Süt Çiftliklerinde Aydınlatma Koşullarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 289 - 299
  Arda AYDIN, Anıl ÇAY, Burak POLAT, Aykut OR
 5. Effect of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Growth, Nutrient Uptake and Physiological Parameters in Sugar Beet under Different Watering Regimes
  Sayfalar 301 - 317
  Ramazan CAKMAKCI, Halit KARAGÖZ
 6. Determination of Variation in Egg Hatching and Prey Consumption Rates of Different Biological Stages of Anthocoris nemoralis (Heteroptera: Anthocoridae) Exposed to Different Insecticides
  Sayfalar 319 - 326
  Baboo ALİ
 7. Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi (FT-NIR) Kullanarak Sütte NaHCO3 Varlığının Tespiti
  Sayfalar 327 - 334
  Mehmet BÜYÜKCAN, İsmail KAVDIR
 8. Sürdürülebilir Eko-Turizm Destinasyonları Olarak Sulak Alanlar: Uluabat Gölü
  Sayfalar 335 - 346
  Aysun ÇELİK, Tülay POLAT ÜZÜMCÜ
 9. İki Farklı Çuha Çeşidinin Su Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 347 - 358
  Kürşad DEMİREL, Deniz YILDIRIM, Zehra AYANOĞLU, Figen ALBAYRAK, İnci KUŞAK, Çisem ERSOY, Nur BUDAK, Hakan NAR, Gökhan ÇAMOĞLU, Arda AKÇAL, Gülizar Rumeyse ÇATIKKAŞ
 10. Cardinal Üzüm Çeşidinde Aynı Vejetasyon Dönemi İçerisinde Çift Ana Ürün Alma Olanaklarının Araştırılması
  Sayfalar 359 - 366
  Nurdan HARPUT, Alper DARDENİZ
 11. Geleneksel ve Modern Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin Kıyaslanması: Çankırı İli Örneği
  Sayfalar 367 - 378
  Hakan KABA, Murad ÇANAKCI
 12. Bingöl İli Kent Merkezinde Açık Süt (Sokak Sütü) Tüketim Durumunun Belirlenmesi
  Sayfalar 379 - 389
  Ersin KARAKAYA, Hakan İNCİ
 13. Koca Fiğ ile İtalyan Çimi Karışımlarının Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
  Sayfalar 391 - 396
  Hanife MUT, Erdem GÜLÜMSER, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Uğur BAŞARAN
 14. Şekerpancarı ve Sarımsak Tarımı Yapılan Toprakların Karbon Stokları ile Bazı Fizikokimyasal Özellikleri: Kırklareli- Babaeski ve Balıkesir- Altıeylül Örnek Çalışmaları
  Sayfalar 397 - 408
  Mehmet PARLAK, Timuçin EVEREST, Yakup ÇIKILI
 15. Yalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Ben Düşme Döneminden İtibaren Yapılan Farklı Düzeylerdeki Sulama Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 409 - 417
  Ahmet Faruk PEKMEZCİ, Alper DARDENİZ
 16. Kullanım Sonrası Değerlendirme Metodu Elazığ Cip Barajı Mesire Alanı Örneği
  Sayfalar 419 - 426
  Sima POUYA, Enesnur BAYINDIR, Sümeyye SAVAŞ
 17. ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde Yaşanabilirlik ve Peyzaj Tasarımı İlişkisi
  Sayfalar 427 - 441
  Alper SAĞLIK, Elif SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Necla Ece ÖNCÜL, Merve TEMİZ
 18. Coleoptera Species Determined In Almond Orchards In Mugla and Manisa Provinces of Turkey and Species Feed On Almond
  Sayfalar 443 - 453
  Mehmet Fatih TOLGA, Zeynep YOLDAŞ
 19. Ağır Metal Stresi (Cd) Altında Yetiştirilen Trigonella foenum-graecum L. Bitkisinin Bazı Büyüme ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 455 - 464
  Rüveyde TUNÇTÜRK, Murat TUNÇTÜRK, Lütfi NOHUTÇU
 20. Süt Sağım Makinelerinde Çalışma Vakumu ve Süt Akış Hızı Değişimlerinin Ortalama Pençe Vakumuna Etkisi
  Sayfalar 465 - 473
  Halil ÜNAL, Enes TUMBA, Dilek KILIÇ, Gaye ATLI
 21. Hyperspectral Analysis of Grapevine Water Stress
  Sayfalar 475 - 489
  Emre ÖZELKAN, Muhittin KARAMAN, Serkan CANDAR, Ertunga ÖZELKAN, Cankut ÖRMECİ
Dizinler
CC License

320px-CC-BY-SA_icon.svg.png

ResearchBib