ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index


Impact factor: 2.28 for the years 2019-2020 by Citefactor
IPI Value: 2.05 for the year 2019 by IPIndexing
Impact factor: 4.365 for the year 2018 by Cosmos 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” is indexed and/or abstracted by the following international databases;
CopernicusResearchBib, RootIndexing, CABI, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Google Scholar.

Canakkale Onsekiz Mart University, 'COMU Journal of Agriculture Faculty' is a double blind peer reviewed scientific journal that publishes national and international original research articles related to different field of studies in agricultural, forestry, food and veterinary sciences. The basic and important aim of this journal is to give priority to publish the scientific result oriented articles that would be helpful to find out the suitable and environment friendly solutions for current agricultural problems. This journal publishes articles in Turkish as well as in English without charging any processing and publication fee from the authors. The journal is published twice in a year (1st issue in August and 2nd issue in December of each year).

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index
Kapak Resmi


Impact factor: 2.28 for the years 2019-2020 by Citefactor
IPI Value: 2.05 for the year 2019 by IPIndexing
Impact factor: 4.365 for the year 2018 by Cosmos 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” is indexed and/or abstracted by the following international databases;
CopernicusResearchBib, RootIndexing, CABI, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Google Scholar.

Canakkale Onsekiz Mart University, 'COMU Journal of Agriculture Faculty' is a double blind peer reviewed scientific journal that publishes national and international original research articles related to different field of studies in agricultural, forestry, food and veterinary sciences. The basic and important aim of this journal is to give priority to publish the scientific result oriented articles that would be helpful to find out the suitable and environment friendly solutions for current agricultural problems. This journal publishes articles in Turkish as well as in English without charging any processing and publication fee from the authors. The journal is published twice in a year (1st issue in August and 2nd issue in December of each year).

Cilt 7 - Sayı 2 - 24 Ara 2019
 1. Mera Islah Uygulamasının Değişim Seyrinin Belirlenmesi: Bartın İli Serdar Köyü Örneği
  Sayfalar 229 - 238
  Şahin PALTA , Ayşe GENÇ LERMİ
 2. Çanakkale İli Şeftali Bahçelerinde Farklı Mavi Renk Tuzaklarla Tropinota hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) Ergin Uçuşunun Belirlenmesi
  Sayfalar 239 - 247
  İbrahim ERBAY , Ali ÖZPINAR
 3. Süt Sığırı İşletmelerinin Kapasite Hesaplarının Yapılmasında Kullanılacak Android Tabanlı Bir Uygulamanın Geliştirilmesi
  Sayfalar 249 - 257
  Ünal KIZIL , Hakkı Fırat ALTINBİLEK
 4. Türkiye Trakyası Bağcılık İklim Göstergelerindeki Uzun Süreli Değişimlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 259 - 268
  Serkan CANDAR , Tezcan ALÇO , Ahmet Semih YAŞASIN , İlknur KORKUTAL , Elman BAHAR
 5. Seed Deterioration in Barley Seed Under Accelerated Aging Test
  Sayfalar 269 - 277
  Burcu KENANOĞLU , Nurdoğan TOPAL , Sinem Tuğçe CİN
 6. Altın Oran (Leonardo Fibonacci) Dikimi ve Mikoriza Uygulamasının Domatesin Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 279 - 288
  Mustafa Emre ÖZEREN , Seçkin KAYA , Cafer TÜRKMEN
 7. Kentsel Yayılma Sonucu Tarım Alanlarında Oluşan Değer Değişimi: Yalova (Kadıköy) Örneği
  Sayfalar 289 - 298
  Canan KOÇ , Ahmet KOÇ
 8. Şeftali Ağacı Budama Artık Potansiyelinin Hesaplanmasına Yönelik Katsayının Belirlenmesi
  Sayfalar 299 - 305
  Gıyasettin Çiçek , Sarp Korkut Sümer , Cem Ömer Egesel , Sait Muharrem SAY
 9. Maintaining of the spotted wing Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosophilidae) Wild Colony on a Suitable Artificial Diet
  Sayfalar 307 - 312
  Hanife GENÇ
 10. Şeker Pancarında Farklı Hasat Zamanı ve Tarlada Depolama Sürelerinin Verim ve Şeker Oranı Üzerine Etkileri
  Sayfalar 313 - 321
  Şerif Ferhat KOÇAK , Engin Gökhan KULAN , Mehmet Demir KAYA
 11. Rulo Çim Alanlarındaki Toprakların ve Çim Bitkisinin Bazı Ağır Metal (Cu, Zn, Cr, Ni, Pb) İçerikleri: Pilot Çalışma: Edirne, Balıkesir ve Çanakkale
  Sayfalar 323 - 334
  Mehmet PARLAK , Timuçin EVEREST , Tülay TUNÇAY
 12. Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Üreme Gücüne Etkisi
  Sayfalar 335 - 341
  Meltem AVAN , Avni UĞUR
 13. Farklı Dozlardaki Melatonin Kullanılan Priming (Önçimlendirme) Uygulamalarının NaCl Stresindeki Karpuz (Citrullus lanatus var. ‘Crimson sweet’) Tohumlarında Bazı Canlılık Parametreleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 343 - 348
  Tolga SARIYER , Fatih Cem KUZUCU
 14. Kayseri Yeşilhisar Ekolojik Koşullarında Farklı Azotlu Gübre Kaynakları ve Dozlarının Silajlık Mısırın Bazı Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 349 - 356
  Şakir Murat KARAGÖZ , Satı UZUN , Hamdi ÖZAKTAN , Oğuzhan UZUN , Adem GÜNEŞ
 15. Karacadağ Yöresi Yerel Çeltik Çeşitlerinin Fiziksel ve Sürtünme Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 357 - 364
  Abdullah SESSİZ , F. Göksel PEKİTKAN , Reşat ESGİCİ
 16. Türkiye’de Aphis craccivora Koch ve Brevicoryne brassicae (Linnaeus) (Hemiptera: Aphididae)’nin Yeni Konukçu Bitki Kaydı: Capsella rubella Reut. (Brassicaceae)
  Sayfalar 365 - 370
  Şahin KÖK , İsmail KASAP , Ersin KARABACAK
 17. Sütten Kesimin Keçilerin Süt Verimi ve Süt Kompozisyonu ile Oğlakların Büyüme Hızına Etkisi
  Sayfalar 371 - 377
  Cemil TÖLÜ , Kamilcan HARDAL , Türker SAVAŞ
 18. Türkiye’de Kuru Fasulye Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları
  Sayfalar 379 - 386
  Uğur KÜZECİ , Vedat DAĞDEMİR , Okan DEMİR
 19. Bilgisayarlı Görüntüleme Teknolojileri ile Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve Sardalye (Sardina pilchardus)’nın Depolama Sürecinde Renk Paramentelerinin İncelenmesi ve Bazı Kalite Parametreleri İle Karşılaştırılması
  Sayfalar 387 - 400
  Zayde AYVAZ , Hatice GÜNDÜZ , Mehmet ERDAĞ , Büminhan Burkay SELÇUK , Ebru AK
Dizinler
CC License

320px-CC-BY-SA_icon.svg.png