COMU Journal of Agriculture Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index


Impact factor: 2.28 for the years 2019-2020 by Citefactor
IPI Value: 2.05 for the year 2019 by IPIndexing
Impact factor: 4.365 for the year 2018 by Cosmos 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” is indexed and/or abstracted by the following international databases;
CopernicusResearchBib, RootIndexing, CABI, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Google Scholar.

Canakkale Onsekiz Mart University, 'COMU Journal of Agriculture Faculty' is a double blind peer reviewed scientific journal that publishes national and international original research articles related to different field of studies in agricultural, forestry, food and veterinary sciences. The basic and important aim of this journal is to give priority to publish the scientific result oriented articles that would be helpful to find out the suitable and environment friendly solutions for current agricultural problems. This journal publishes articles in Turkish as well as in English without charging any processing and publication fee from the authors. The journal is published twice in a year (1st issue in August and 2nd issue in December of each year).

COMU Journal of Agriculture Faculty

ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index
Cover Image


Impact factor: 2.28 for the years 2019-2020 by Citefactor
IPI Value: 2.05 for the year 2019 by IPIndexing
Impact factor: 4.365 for the year 2018 by Cosmos 

“COMU Journal of Agriculture Faculty” is indexed and/or abstracted by the following international databases;
CopernicusResearchBib, RootIndexing, CABI, EuroPub, Crossref, Cosmos, WCOSJ, Sobiad, Scientific Indexing Services (SIS), DRJI, Road, ESJI, Scilit, Google Scholar.

Canakkale Onsekiz Mart University, 'COMU Journal of Agriculture Faculty' is a double blind peer reviewed scientific journal that publishes national and international original research articles related to different field of studies in agricultural, forestry, food and veterinary sciences. The basic and important aim of this journal is to give priority to publish the scientific result oriented articles that would be helpful to find out the suitable and environment friendly solutions for current agricultural problems. This journal publishes articles in Turkish as well as in English without charging any processing and publication fee from the authors. The journal is published twice in a year (1st issue in August and 2nd issue in December of each year).

Volume 8 - Issue 1 - Jul 14, 2020
 1. Nar Çiçeklerinde Cinsiyet Durumları, Çiçeklenme Dönemleri, Çiçeklerin Konum ve Yapıları
  Pages 1 - 9
  Hakan ENGİN
 2. Süt Sığırı Ahırlarının Modernizasyonunda Sera Tipi Ahırların Maliyet Yönünden Araştırılması
  Pages 11 - 19
  Ünal KIZIL , Görkem YILMAZ
 3. Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Canlı Kalma Oranlarına ve Büyüklüklerine Etkileri
  Pages 21 - 31
  Meltem AVAN , Avni UĞUR
 4. Bazı Yerli Tip Üzüm (Vitis Vinifera L.) Çeşitlerinin Budama Sürgünlerinin Kesme Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 33 - 40
  F. Göksel PEKİTKAN , A. Konuralp ELİÇİN , Abdullah SESSİZ
 5. Farklı Kaba Yem Uygulama Tekniklerinin Makina İşletme Değerleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
  Pages 41 - 49
  Yasemin VURARAK , Ahmet İNCE
 6. Isolation of Lactic Acid Bacteria from Tarhana
  Pages 51 - 59
  Aysun CEBECİ , Muhammet Fatih POLAT , Burak ÇALIŞ
 7. Şırnak İli İdil ilçesinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özellikleri
  Pages 61 - 72
  Mehmet Settar ÜNAL , Murat YILDIRIM
 8. 2017 Yılı İtibarıyla Türkiye’de Tarımsal Gelir ve Traktörleşme İlişkisi
  Pages 73 - 87
  Gülfinaz ÖZOĞUL , Hakkı Ünal EVCİM
 9. Marul Tohumunun Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 89 - 97
  İpek ÇEKİM , Cengiz ÖZARSLAN
 10. Süt Ortamında Lactobacillus plantarum NRRLB 4496'nın Aflatoksin M1 (AFM1) Bağlama Potansiyeli
  Pages 99 - 106
  Nergiz YÜKSEL , Çisem BULUT ALBAYRAK
 11. Karabiga (Çanakkale) Beldesi Mevcut Alan Kullanımlarının Belirlenmesi
  Pages 107 - 113
  Füsun ERDURAN NEMUTLU
 12. Sofralık Üzüm Çeşitlerinde İkinci Ürün (Neferiye) Salkımlarının Bazı Genel Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  Pages 115 - 123
  Alper DARDENİZ , Mehmet Ali GÜNDOĞDU , Esra ŞAHİN , Baboo ALİ
 13. Energy Use and Cost Analysis of Olive Under Flat and Sloping Growing Conditions
  Pages 125 - 135
  Sakine ÖZPINAR
 14. Özel Tasarım Bir Gübre Sıyırıcı Küreğinin Yapısal ve İşlevsel Elemanlarında Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Gerilme Analizi
  Pages 137 - 143
  İsmail BOYAR , H. Kürşat ÇELİK , Deniz YILMAZ
 15. Peyzaj Alanlarındaki Sulama Projelerinin 3 Boyutlu Tasarımı: Bursa İli Maltepe Su Deposu Örneği
  Pages 145 - 154
  Oğuzhan ALKAN , Kürşad DEMİREL
 16. Çalışma Vakumu ve Nabız Oranı Değişimlerinin Sağım Performansına Etkisi
  Pages 155 - 161
  Feridan ÖZGÜR , Halil ÜNAL
 17. Aydın Ovası Koşullarında İnfrared Termometre Tekniği ile Pamukta Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) ve Sulama Zamanının Belirlenmesi
  Pages 163 - 172
  Erdinç ERTEN , Necdet DAĞDELEN
 18. Kereviz Tarlalarının Verimlilik Durumları ile Ağır Metal Kapsamlarının Toprak ve Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi: Sakarya-Geyve Örneği
  Pages 173 - 185
  Mehmet PARLAK , Yakup ÇIKILI , Gıyasettin ÇİÇEK
 19. Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunlarında Kene Yükü ile Hematolojik Değişime Etkili Faktörler
  Pages 187 - 196
  Cemil TÖLÜ , Baver COŞKUN , Türker SAVAŞ
 20. Design and Testing of a Laboratory Scale Deflection Apparatus
  Pages 197 - 202
  Sefa AKSU , Ünal KIZIL
 21. Macar Fiği-Tahıllar Karışık Ekim Sisteminde Farklı Karışım Şekli ve Oranlarının Bitki Gelişimi ve Toprağın C/N İçeriklerine Etkileri
  Pages 203 - 211
  Firat ALATÜRK
 22. Bursa Sulama Birliklerinin Su Kullanıcılarına ve Birlik Çalışanlarına Göre Durumunun Değerlendirilmesi
  Pages 213 - 224
  Ömer ERSÖZ , Gökhan ÇAMOĞLU
 23. Eskişehir Ekolojisinde Uygun Ekim Zamanı ve Ekim Sıklığının Yem Bezelyesinin Yaş Ot Verimi ve Bazı Özelliklerine Etkisi
  Pages 225 - 232
  Şule ERKOVAN , Onur İLERİ , Halil İbrahim ERKOVAN , Ali KOÇ
 24. Tarımsal Kooperatiflerin İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Farkındalıkları: Çanakkale İli Örneği
  Pages 233 - 241
  Mustafa YILDIRIM , Bengü EVEREST
 25. Comparisons Nitrogen Use Efficiency in Chickpea under Different Tillage Systems and Soil Residual Nitrogen
  Pages 243 - 250
  Nihal KAYAN , İmren KUTLU , Nazife AYTER , Sait ADAK
 26. Sulama Suyu Kalitesi Açısından Çanakkale–Biga Ovası Yeraltı Sularının Durumu
  Pages 251 - 260
  Emre TOPÇU , İsmail TAS
Indexes and Platforms
CC License

320px-CC-BY-SA_icon.svg.png

ResearchBib