ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index


ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8384 | e-ISSN 2564-6826 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://ziraatdergi.comu.edu.tr/index
Cover Image


Volume 7 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Bayramiç (Çanakkale) İlçesi Elma Bahçelerindeki Yabancıot ve Yaprakbiti (Aphididae) Türleri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 1 - 11
  Ali Özpınar , Sabriye Şen
 2. Tebuconazole’un in vitro Koşullarda Fusarium culmorum’un Gelişimine ve Konidi Çimlenmesine Etkilerinin Saptanması
  Pages 13 - 20
  Tuğba Toçan , Figen Mert
 3. Yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak kiraz bahçesi topraklarında ağır metal durumunun incelenmesi (Lapseki-Çanakkale)
  Pages 21 - 28
  Yakup Kenan Koca , Ali Sungur , Hasan Özcan
 4. Gazipaşa ve Alanya Yörelerinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Verimlilik Özellikleri Ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi
  Pages 29 - 38
  Filiz Öktüren Asri , Nuri Arı , Elif Işıl Demirtaş , Cevdet Fehmi Özkan , Dilek Güven
 5. Farklı Yapay Besin Ortamlarının Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:Galleriidae)'nın Gelişimine Etkisi
  Pages 39 - 46
  Meltem Avan , Avni Uğur
 6. Bitlis İli Anadolu Mandası İşletmelerinin Genel Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 47 - 56
  Serkan Çiftçiİ , Ayhan Yılmaz
 7. Damla Sulama Desteklemelerinin Üreticiler Tarafından Değerlendirilmesi: Edirne İli Örneği
  Pages 57 - 67
  Başak Aydın , Ozan Öztürk , Erol Özkan , Selçuk Özer , Ülviye Çebi
 8. Bayramiç-Çan Arası Farklı Jeolojik Ve Jeomorfolojik Araziler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Profil Özellikleri Ve Sınıflandırılması
  Pages 69 - 80
  Fatma Funda Başarlar , Hüseyin Ekinci
 9. Yaprak ve Taç Düzeyindeki Spektral Ölçümler ile Biberin Yaprak Su Potansiyelinin Belirlenmesi
  Pages 81 - 90
  Görkem Gürses , Gökhan Çamoğlu
 10. FAO AquaCrop Modeli Kullanılarak Farklı Sulama Programı Koşullarında Patates Bitkisinde Verim Tahmini
  Pages 91 - 98
  Derya Beyhan Yiğit , Burak Nazmi Candoğan
 11. Peyzaj Strüktür Analizi ve Potansiyel Kentsel Açık-Yeşil Alan Güzergahları
  Pages 99 - 107
  Ebru Ersoy Tonyaloğlu
 12. Farklı Islah Yöntemlerinin Hıdırellez Kamçısı (Asphodelus aestivus Brot.)’nın Oranı ile Meranın Verimi ve Ot Kalitesine Etkileri
  Pages 109 - 117
  Fırat Alatürk , Ahmet Gökkuş
 13. Akdeniz İklim Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Krotalarya (Crotalaria juncea L.) Bitkisinde Farklı Gelişme Dönemlerinin Verim ve Bazı Yem Kalite Özelliklerine Etkileri
  Pages 119 - 126
  Gülcan Demiroğlu Topçu , Şükrü Sezgin Özkan
 14. Edirne İli Uzunköprü İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi
  Pages 127 - 136
  İlknur Korkutal , Elman Bahar , Damla Güvemli Dündar
 15. Bazı Bitki Ekstraktlarının İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae Koch Üzerine İnsektisit Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 137 - 144
  İsmail Kasap , Şahin Kök
 16. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyeli
  Pages 145 - 150
  Fuat Lule
 17. Bağcılıkta İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Üreticilerin Bilgi Düzeyinin İncelenmesi: Manisa İli, Salihli İlçesi Örneği
  Pages 151 - 159
  Özlem Alemdar , Yener Ataseven , Murat Akkurt
 18. Aydın Koşullarında Pamuk Çeşitlerinde Su Stresinin Verim Bileşenleri ile Lif Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 161 - 168
  Safiye Pınar Tunalı , Talih Gürbüz , Selin Akçay , Necdet Dağdelen
 19. Trichogramma pintoi Voegele (Hymenoptera: Trichogrammatidae) yaşının parazitoid performansı üzerine etkisi
  Pages 169 - 174
  Nihal Özder , Esra Tayat
 20. Endemik Sarıkız Çayı Sideritis trojana Bornm Bitkisinin Çelikle Çoğaltım Şartlarının Belirlenmesi
  Pages 175 - 179
  Onur Sinan Türkmen
 21. Türkiye’de Tarımsal Destekleme Uygulamaları
  Pages 181 - 186
  Arif Semerci
 22. Karabaş Otu (Lavandula stoechas) Yağının Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Yemlerine İlavesinin Büyüme Performansı ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
  Pages 187 - 193
  Sevdan Yılmaz
 23. Consumers’ consumption patterns towards drinking milk with the region of origin: Case of Igdir province
  Pages 195 - 205
  Yavuz Topcu
 24. Merlot ve Cabernet Sauvignon üzüm çeşitlerinde (Vitis vinifera L.) çiçek salkımı ve çiçek organ taslaklarının morfolojik gelişim safhalarının belirlenmesi
  Pages 207 - 213
  Zeliha Gökbayrak , Hakan Engin
 25. Yabani Korunga Türlerinden Onobrychis oxyodonta ve Onobrychis gracilis Meyvelerinin Çimlenme Yüzdelerinin Artırılması
  Pages 215 - 218
  Altıngül Özaslan Parlak , Sedat Çankaya , Fatih Yıldız
 26. Ayazmapınarı Tabiat Parkı’nın (Bayramiç, Çanakkale) Rekreasyonel Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 219 - 228
  Çiğdem Kaptan Ayhan
Indexes and Platforms
CC License

320px-CC-BY-SA_icon.svg.png