Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-3647 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |


 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-3647 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mevlüt AKÇURA |
Kapak Resmi


 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, tarım ve doğa bilimleri alanlarındaki araştırmalara ilişkin orijinal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
 • Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
 • Dergi yılda dört sayı olarak (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayınlanmaktadır.
 • Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada benzerlik denetiminden geçirilir. Benzerlik denetimi iThenticate programı aracılığıyla gerçekleştirilir, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %20'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını %20'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.

Cilt 8 - Sayı 1 - 23 Oca 2021
 1. Üreticilerin Kuraklığa Yönelik Tutumlarını Etkileyen Temel Faktörlerin Analizi
  Sayfalar 1 - 7
  Muhammed ÇUHADAR, Ela ATIŞ
 2. Toprak Düzenleyicisi Bazı Polimerlerin (Poliakrilamid ve Polivinil Alkol) Kanola (Barassica napus L.) ve Jüt (Corchorus olitorius L.) Bitkilerinin Besin Elementi Alımına Etkisi
  Sayfalar 8 - 16
  Feyziye DAVRAN ÇAĞLAR, Yasin DEMİR
 3. Effect of Different Temperatures on Germination and Early Seedling Growth of Grass Pea (Lathyrus Sativus L.)
  Sayfalar 17 - 22
  Hazım Serkan TENİKECİER, Adnan ORAK, Mithat Gür ÇUBUK, Sude DEVECİ
 4. Adsorption of Malachite Green by An Agricultural Waste: Rice Husk
  Sayfalar 23 - 29
  Nagihan METİN, Serpil SAVCI
 5. Tarımsal Verimliliğin Arttırılmasında Kamusal Ar-Ge Desteklerinin Etkisi: Ab Üyesi Geçiş Ekonomileri Örneği
  Sayfalar 30 - 42
  Semanur SOYYİĞİT, Mehmet AKYOL
 6. Sedir Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 43 - 52
  Fatih Tuncay EFE
 7. Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
  Sayfalar 53 - 57
  Firat ALATÜRK, Çağlar ÇINAR, Ahmet GÖKKUŞ
 8. ‘Hacıhaliloğlu’ Kayısı Çeşidinde Meyve Gelişimi Sırasındaki Fiziksel, Kimyasal Ve Renk Değişimlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 58 - 65
  Mehmet ÖZELÇİ, Rafet ASLANTAŞ, Duygu ÖZELÇİ, Erdoğan ÇÖÇEN
 9. Toprakta Bazı Bakterilerin Fosfat Çözünürlüğü ile Organik Asit Üretimi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 66 - 76
  İdris BEKTAŞ
 10. Kadmiyum (Cd) ve NaCl Uygulamalarının Brokolide (Brassica oleracea var. italica) Kuru Madde Miktarı ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi
  Sayfalar 77 - 84
  Faruk ÖZKUTLU
 11. Serapias orientalis (Greuter) Bauman & Künkele (Orchidaceae) Tohumlarının İn Vitro Çimlenmesi
  Sayfalar 85 - 93
  Vildan AKIN MUTLU, Yasemin ÖZDENER KÖMPE
 12. The Effects of Different Forage Types on Feed Values and Digestibilities in Some Brassica Fodder Crops
  Sayfalar 94 - 102
  Ünal KILIÇ, Abdulkadir ERİŞEK, Ali GARİPOĞLU, İlknur AYAN, Hasan ÖNDER
 13. Bazı Yulaf Genotiplerinin Morfolojik ve Tarımsal Özellikler Yönünden Genetik Farklılıklarının ve İlerlemelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 103 - 115
  Yasemin KEÇECİOĞLU, Rukiye KARA, Tevrican DOKUYUCU
 14. Organik Kırmızı Et Üreticileri Birliğine Üye Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Teknik Özellikleri: Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Örneği
  Sayfalar 116 - 129
  Celal DEMİRKOL, Başak AYDIN
 15. Denizli İli İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Tarlalarındaki Yabancı Ot Türleri ve Mücadelesine Yönelik Araştırmalar
  Sayfalar 130 - 143
  Yildiz SOKAT
 16. Aras vadisi Cleonini ve Tanymecini (Coleoptera: Curculionidae) türleri üzerinde biyolojik ve biyocoğrafik notlar
  Sayfalar 144 - 153
  Neslihan GÜLTEKİN, Celalettin GÖZÜAÇIK, Levent GÜLTEKİN, Boris KOROTYAEV
 17. Bingöl Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilim ve Taleplerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 154 - 164
  Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN, Hüccet VURAL
 18. Tokat'tan Toplanan İki Yenen Doğal Mantar (Pleurotus eryngii ve Lepista nuda) Örneklerindeki Ağır Metal Seviyeleri Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 165 - 170
  Hakan IŞIK, A. Şükrü BENGÜ, Handan ÇINAR YILMAZ, İbrahim TÜRKEKUL
 19. Molecular Phylogenetic Analysis Of Morkaraman Sheeps In Bingol Region
  Sayfalar 171 - 178
  Oğuz AĞYAR, Emin ÖZKÖSE, Mehmet Sait EKİNCİ, İsmail AKYOL
 20. Şanlıurfa Yöresi Akkaraman ve İvesi Koyunlarında Mitokondriyal Sitokrom b (Cyt b) Gen Dizisine Göre Filogenetik Analizler
  Sayfalar 179 - 187
  Selahaddin KİRAZ, Mehmet EKİNCİ, Seyrani KONCAGÜL
 21. Konservelik Bezelyede Bazı Kalite Özelliklerinin Kalıtımı
  Sayfalar 188 - 195
  Ercan CEYHAN, Duran ŞİMŞEK
 22. Yaşam Tarzlarına Göre Tüketicilerin Kooperatif Markalı Ürün Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Süt ve Süt Ürünleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 196 - 206
  Yusuf SEKMAN, Melike ÖNCÜL, Filiz KINIKLI, Metin ARTUKOĞLU
 23. Yazlık Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum l.) İleri Hatlarının Antalya Koşullarında Bazı Morfolojik Özellikleri ve Verim Performansı
  Sayfalar 207 - 214
  Çetin SAYILĞAN, Ali KOÇ
 24. Fasulyede Tarımsal Özelliklerin Kalıtımlarının Çoklu Dizi Analiz Metoduyla Belirlenmesi
  Sayfalar 215 - 225
  Ercan CEYHAN, Duran ŞİMŞEK
 25. Arazi Toplulaştırma Projelerinin Arazi Parçalanma Değişimine Etkisi: Türkiye ve Polonya Örneği
  Sayfalar 226 - 234
  Ela ERTUNÇ, Jaroslaw JANUS
 26. Demographic factors affecting Regular Bottled Water Consumption: Adana Province/Turkey
  Sayfalar 235 - 240
  Arzu SEÇER, Mutlu BULUT
Dizinler
Telif Hakkı Devir Formu
Yazım Kuralları
Dergimizin Tarandığı İndeksler