Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-4310 | e-ISSN 2146-8176 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü | https://arastirma.tarim.gov.tr/tarlabitkileri/Menu/11/Dergi


TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 

JOURNAL OF CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR  FIELD CROPS

E-ISSN: 2146-8176

Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

Makaleler DOI numarası ile yayınlanmaktadır.

TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

Tarandığı İndexler

Scientific Indexing Services (https://www.sindexs.org/JournalList.aspx)

Scientific Indexing Services ((http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1302-4310)

Academic Resource Index (ResearchBib) (http://scinli.com/index.php/sub-directory) (http://scinli.com/index.php/submission-view/831)


Yayın Sahibi / Published by:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü / Director of Institute: İlhan SUBAŞI

Editör / Editor-in-Chief:  Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Editör Yardımcısı / Associate EditorDr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT  

Yayın Kurulu / Editorial Board:

Dr. Oya AKIN                   Genetik Yük. Müh. Fatma Gül MARAŞ VANLIOĞLU      Elek. Elektr. Yük. Müh. Vildan ÖZEN KUZ

 Ziraat Yük Müh. Recep KODAŞ

Yayın Türü / Type of Publication :    Yaygın Süreli Yayın / Widely Distributed Periodical  Yayın Dili / Language: Türkçe ve İngilizce / Turkish and English  Hakemli bir dergidir / Peer reviewed journal  Yılda iki kez yayınlanırPublished two times a year

İletişim Adresi / Publisher Address: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11  06170 Yenimahalle - Ankara

Tel / Phone: (+90) 312 343 10 50  Belgegeçer / Fax: (+90) 312 327 28 93  E-posta / E-mail: tarmdergi@gmail.com  Dergi Web Sayfası / Journal Home Page: http://www.tarlabitkileri.gov.tr/enstitu-yayinlari/dergi


 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-4310 | e-ISSN 2146-8176 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü | https://arastirma.tarim.gov.tr/tarlabitkileri/Menu/11/Dergi
Kapak Resmi


TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 

JOURNAL OF CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR  FIELD CROPS

E-ISSN: 2146-8176

Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

Makaleler DOI numarası ile yayınlanmaktadır.

TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

Tarandığı İndexler

Scientific Indexing Services (https://www.sindexs.org/JournalList.aspx)

Scientific Indexing Services ((http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1302-4310)

Academic Resource Index (ResearchBib) (http://scinli.com/index.php/sub-directory) (http://scinli.com/index.php/submission-view/831)


Yayın Sahibi / Published by:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü / Director of Institute: İlhan SUBAŞI

Editör / Editor-in-Chief:  Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Editör Yardımcısı / Associate EditorDr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT  

Yayın Kurulu / Editorial Board:

Dr. Oya AKIN                   Genetik Yük. Müh. Fatma Gül MARAŞ VANLIOĞLU      Elek. Elektr. Yük. Müh. Vildan ÖZEN KUZ

 Ziraat Yük Müh. Recep KODAŞ

Yayın Türü / Type of Publication :    Yaygın Süreli Yayın / Widely Distributed Periodical  Yayın Dili / Language: Türkçe ve İngilizce / Turkish and English  Hakemli bir dergidir / Peer reviewed journal  Yılda iki kez yayınlanırPublished two times a year

İletişim Adresi / Publisher Address: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11  06170 Yenimahalle - Ankara

Tel / Phone: (+90) 312 343 10 50  Belgegeçer / Fax: (+90) 312 327 28 93  E-posta / E-mail: tarmdergi@gmail.com  Dergi Web Sayfası / Journal Home Page: http://www.tarlabitkileri.gov.tr/enstitu-yayinlari/dergi