ISSN: 2687-3761
e-ISSN: 2757-5233
Founded: 1992
Period: Biannually
Publisher: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü