Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Harran Üniversitesi |


9427

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

ISSN 2148-5003 | e-ISSN 2587-1358 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1997 | Yayıncı Harran Üniversitesi |
Kapak Resmi


9427

Cilt 23 - Sayı 4 - 23 Ara 2019
 1. Tarım sektöründe çalışan kadınların işe bakışları ve memnuniyetleri üzerine bir araştırma
  Sayfalar 380 - 390
  Mustafa Hakkı AYDOĞDU
 2. Some Physical and Chemical Fruit Properties of New Sweet Cherry Davraz®
  Sayfalar 391 - 399
  Hasan Cumhur SARISU , İsmail DEMİRTAŞ , Mehmet AKSU , Mesut ALTINDAL
 3. Türkiye muz yetiştiriciliğinde gelecek vadeden yeni bir üretim alanı: Arsuz, Hatay
  Sayfalar 400 - 409
  Atila Aytekin POLAT
 4. Harran Ovası Koşullarında Şeker Otu (Stevia rebaduiana Bertoni)’nun Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 410 - 421
  Abdülhabip ÖZEL , Münevver IŞIKGÖZ , İslim KOŞAR
 5. Malatya İlindeki Siyah Alaca, Simental ve Esmer Irkı Sığırların Hasar Kapsamında Sigortadan Hasar Alma Tazminatları Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 422 - 431
  Selçuk KOŞUM , Ali KAYGISIZ
 6. Harran Ovasında Yaygın Bitkilerde Sulama Performanslarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 432 - 443
  Yakup KARAASLAN , Mehmet ŞİMŞEK , Sabri AKIN
 7. Determination of the seedling reactions of six-rowed barley landraces to spot blotch disease incited by Cochliobolus sativus
  Sayfalar 444 - 450
  Arzu ÇELİK OĞUZ , Güray AKDOĞAN , Aziz KARAKAYA
 8. Farklı Depolama Sürelerinin Dolgulu Yaş Makarnanın Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 451 - 462
  Tekmile CANKURTARAN , Nermin BİLGİÇLİ
 9. Koyun ve İnek Sütlerinden Üretilen Şanlıurfa Sadeyağlarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 463 - 476
  Dilek YOKUŞ , Mehmet Şükrü KARAKUŞ , Ahmet Ferit ATASOY
 10. Kamkat Tozunun Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Kurutma Uygulamalarının Etkisi
  Sayfalar 477 - 488
  Demet YILDIZ TURGUT , Arzu BAYIR YEĞİN
 11. Tarım topraklarının jeoistatistiksel modelleme ile kalitesinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 489 - 499
  Yakup Kenan KOCA , Mert ACAR , Yavuz Şahin TURGUT
 12. Toprağa Uygulanan Tütün ve Badem Atıklarından Elde Edilen Biyokömürlerin Elementel Analizleri ve SEM Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 500 - 510
  Ahmet ÇELİK , Memet İNAN , Erdal SAKİN
Dizinler
Dergimizin önceki adı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Journal of the Faculty of Agriculture

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları  TIKLAYINIZ