e-ISSN: 2587-1358
Başlangıç: 1997
Yayıncı: Harran Üniversitesi
Kapak Resmi

YENİ:

Dergimiz, her sayısında, kapsamında bulunan bölümlerdeki araştırma makalelerine yer vermeye çalışmaktadır. Dergimizde yayımlanmak üzere kabul edilen makaleler bölüm bazında değerlendirilerek tam metni İngilizce olan makalelerin erken yayımlanmasına öncelik verilecektir.


 • Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (önceki ismi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi); yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan Uluslararası Hakemli Akademik bir dergidir.
 • Derginin amacı, yüksek kalitede özgün araştırma makalelerini yayımlamak, bilim insanları ile araştırıcılar arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve Open Access politikası ile herkesin bilgi kaynağına ücretsiz erişimine olanak sunmaktır.
 • Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği double blind peer review değerlendirme sistemini kullanmaktadır.
 • Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Hayvan Bilimi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları, Tarım Ekonomisi, Gıda Bilimi, Gıda Teknolojisi vb. alanlarda yapılan çalışmalar dergi kapsamındadır.
 • Sonuçları önceden bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri, durum tespitine dayanan, yöresel çalışmalar ile ikincil veri ve sadece basit anketlere dayanan çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.
 • Dergi, makale gönderimi, değerlendirilmesi ve basım aşamalarında herhangi bir ücret almamaktadır.

  Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi;
  Clarivate Analytics-Zoological Record
  TÜBİTAK-ULAKBİM (TR Dizin)
  • CAB Abstract
  • CABI (Full Text)
  • AGRIS
  • Google Scholar
  • Index Copernicus
  • EBSCO
  • Global Health
  • WorldCat
  • DRJI
  • Scilit
  • Scientific Indexing Services (SIS)

  gibi birçok ulusal ve uluslararası veri tabanları tarafından taranmaktadır.

2023 - Cilt: 27 Sayı: 4

Dergimizin önceki adı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Journal of the Faculty of Agriculture

Derginin Tarandığı İndeksler

13435  19617   22065  13436  134401344513449 13439 13464  22066   22069  13466 

10749 Harran Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, Creative Commons Atıf –Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.