Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. İbrahim BOLAT Harran Üniversitesi Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Bitkisel Biyoteknoloji, Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi, Meyve Yetiştirme ve Islahı

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Hsin CHI
National Chung Hsing University, Taiwan, Republic of China
Assoc. Prof. Dr. Oleksiy DERKACH
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic Univ., Faculty of Engineering and Tech., Ukraine
Assoc. Prof. Dr. Roman ROLBIECKI
University of Tech. and Life Sciences in Bydgoszcz, Faculty of Agriculture and Biotech., Poland
Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof. Dr. Ayten NAMLI
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof. Dr. Erhan AKKUZU
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Prof. Dr. Geza HRAZDINA
Cornell Univ., Collage of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science, USA
Prof. Dr. Ladine BAYKAL ÇELİK
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Dr. Jens D. BERGER
The University of Western Australia, Ecophysiologist, Australia
Dr. Muhammed Nasir ROFIQ
Agency for The Assessment and Application of Technology (BPPT), Jakarta, Indonesia

Editör Kurulu


Prof. Dr. İbrahim BOLAT
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 
Prof. Dr. David HIGGS
University of Hertfordshire, Hatfield, UK
Prof. Dr. Muhammad ASHRAF 
University of Agriculture Faisalabad, Pakistan
Prof. Dr. Bernardo Murillo AMADOR
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mexican
Prof. Dr. Levent SON 
Mersin Üniversitesi, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Mersin
Prof. Dr. Levent ÜNLÜ 
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Konya
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM 
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gaziantep
Prof. Dr. Saliha KIRICI 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana
Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa
Prof. Dr. Sabri YURTSEVEN 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Hatay
Doç. Dr. Ali YILDIRIM 
Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Mehmet MAMAY 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Dr. Öğr. Üyesi Remziye ÖZEL 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü, Şanlıurfa 
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SÖYLEMEZ 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Dr. Öğr. Üyesi Shahid FAROOQ
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa


Bölüm Editörleri

Prof. Dr. Hikmet GÜNAL Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Türkiye
Toprak Etüd ve Haritalama
Prof. Dr. Sabri YURTSEVEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni
Doç. Dr. Ali YILDIRIM HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7226-1902 Türkiye
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Gıda Teknolojileri, Tahıl Teknolojisi
Doç. Dr. Mehmet MAMAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3723-5228 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU HARRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Tarımsal Yapılar ve Sulama
Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Dr. Öğr. Üyesi Remziye ÖZEL HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 0000-0001-9240-3453 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-9028-3224 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

Yabancı Dil Editörü

                                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi Shahid FAROOQ
                                                                   Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa

Mizanpaj Editörü

Doç. Dr. Selçuk SÖYLEMEZ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4675-7159 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

Yazı İşleri Sorumlusu

Doç. Dr. Mehmet MAMAY HARRAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3723-5228 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

Derginin Tarandığı İndeksler

13435  19617   22065  13436  134401344513449 13439 13464  22066   22069  13466 

10749 Harran Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, Creative Commons Atıf –Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.