Baş Editör

Prof. Dr. İbrahim BOLAT

Turkey
ibolat@harran.edu.tr
Konular: Meyve Yetiştirme ve Islahı,Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi,Bitkisel Biyoteknoloji,Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: Harran Üniversitesi

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Hsin CHI
National Chung Hsing University, Taiwan, Republic of China
Assoc. Prof. Dr. Oleksiy DERKACH
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic Univ., Faculty of Engineering and Tech., Ukraine
Assoc. Prof. Dr. Roman ROLBIECKI
University of Tech. and Life Sciences in Bydgoszcz, Faculty of Agriculture and Biotech., Poland
Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ
Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof. Dr. Ayten NAMLI
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof. Dr. Erhan AKKUZU
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Prof. Dr. Geza HRAZDINA
Cornell Univ., Collage of Agriculture and Life Sciences, Department of Food Science, USA
Prof. Dr. Ladine BAYKAL ÇELİK
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Dr. Jens D. BERGER
The University of Western Australia, Ecophysiologist, Australia
Dr. Muhammed Nasir ROFIQ
Agency for The Assessment and Application of Technology (BPPT), Jakarta, Indonesia

Editör Kurulu


Prof. Dr. İbrahim BOLAT
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa 
Prof. Dr. David HIGGS
University of Hertfordshire, Hatfield, UK
Prof. Dr. Muhammad ASHRAF 
University of Agriculture Faisalabad, Pakistan
Prof. Dr. Bernardo Murillo AMADOR
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Mexican
Prof. Dr. Levent SON 
Mersin Üniversitesi, Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Mersin
Prof. Dr. Levent ÜNLÜ 
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Konya
Prof. Dr. Mustafa BAYRAM 
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gaziantep
Prof. Dr. Saliha KIRICI 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Adana
Prof. Dr. Hikmet GÜNAL 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa
Prof. Dr. Sabri YURTSEVEN 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Önder KAMİLOĞLU 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Hatay
Doç. Dr. Ali YILDIRIM 
Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Mehmet MAMAY 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Şanlıurfa
Doç. Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Dr. Öğr. Üyesi Remziye ÖZEL 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Şanlıurfa
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Bölümü, Şanlıurfa 
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SÖYLEMEZ 
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Şanlıurfa
Dr. Öğr. Üyesi Shahid FAROOQ
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa


Bölüm Editörleri

Doç. Dr. Sabri YURTSEVEN

Turkey
syurtseven@harran.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri,Zootekni
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ali YILDIRIM

Turkey
ayildirim10@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7226-1902
Konular: Tahıl Teknolojisi,Gıda Teknolojileri,Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet MAMAY

Turkey
mehmetmamay@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-3723-5228
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Gökhan İsmail TUYLU

Turkey
gokhantuylu@harran.edu.tr
Konular: Tarımsal Yapılar ve Sulama,Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Dr. Ayşe Gülgün ÖKTEM

Turkey
gulgunoktem@harran.edu.tr
Konular: Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Remziye ÖZEL

Turkey
rozel@harran.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KÜP

Turkey
ferkup63@harran.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9028-3224
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil Editörü

                                                                                                 Dr. Öğr. Üyesi Shahid FAROOQ
                                                                   Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Şanlıurfa

Mizanpaj Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SÖYLEMEZ

Turkey
ssoylemez@harran.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4675-7159
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Yazı İşleri Sorumlusu

Doç. Dr. Mehmet MAMAY

Turkey
mehmetmamay@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-3723-5228
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Dergimizin önceki adı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Journal of the Faculty of Agriculture