ISSN: 2146-538X
e-ISSN: 2146-538X
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

2021 - Cilt: 11 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

Examination of vertical green facades and green roofs in terms of ecological criteria and evaluation of energy efficiency

Araştırma Makalesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki aylık toplam tava buharlaşma verilerinin Mann-Kendall Testi ve Yenilikçi Şen Yöntemi ile trend analizi

Araştırma Makalesi

Krom III klorür tuzuna maruz kalan mayalara C vitamini katılarak mayaların antioksidan enzimlerine etkisinin araştırılması

Araştırma Makalesi

Malmquist yöntemi: Karadeniz bölgesinin turizm verimliliği üzerine bir uygulama

Araştırma Makalesi

Bitlis ignimbiritinin petrografik ve jeokimyasal özellikleri

Araştırma Makalesi

Atık LDPE'nin asfaltın fiziksel ve işlenebilirlik özelliklerine etkisi

Araştırma Makalesi

Uzaktan algılama ve CBS teknikleri kullanılarak Seyfe Gölü (Kırşehir) yüzey alanının zamansal değişiminin analizi

Araştırma Makalesi

Mevcut konut türü betonarme bir binanın deprem güvenliğinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Genelleştirilmiş lineer modellerde kısmi ve augmented kısmi artıklar ve grafikleri

Araştırma Makalesi

Yapay sinir ağları metodu ile günlük çiğ noktası sıcaklığı tahmini

Araştırma Makalesi

Samsun ilinin turizm iklim indeksi değerlerinin trend analizi

Araştırma Makalesi

Lactobacillus paracasei biyokatalizörü ile enantiyosaf (S)-1- (4-metoksifenil) etanol üretimi

Araştırma Makalesi

Fatigue analysis of the vehicle brake disc

Araştırma Makalesi

Tabanca namlu malzemesi 32CrMoV12-10 alaşımına uygulanan gaz nitrasyon ve su verme işlemlerinin darbe dayanımına etkilerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Kamu kurumları için sıfır atık kapsamında atık kâğıt envanter çalışması: Artvin Çoruh Üniversitesi örneği

Araştırma Makalesi

Synthesis and characterization of boron nitride nanotubes (BNNTs) with a new method and precursor materials

Araştırma Makalesi

Türkiye’de farklı yörelerde bulunan kolemanit minerallerinin fiziksel, kimyasal ve termal özelliklerinin tayini

Araştırma Makalesi

Kendiliğinden organize olan tek tabaka molekülleri kullanarak organik ışık yayan diyotların veriminin iyileştirilmesi

Araştırma Makalesi

Dönüşüm faktörünü kullanarak nokta yükü dayanım indeksinden bazaltların tek eksenli basınç dayanımının tahmini

Araştırma Makalesi

Determination of nitrogen pollution amount from livestock breeding in Turkey

Araştırma Makalesi

Noktasal ve yayılı kirletici kaynaklarının yüzeysel su kalitesi üzerinde etkisi, Alaşehir Çayı alt havzası örneği

Araştırma Makalesi

Kent gelişiminde sürdürülebilirliği yakalama kaygısı: Bartın örneği

Araştırma Makalesi

AA2024-T3 alüminyum alaşımlarına uygulanan farklı yüzey hazırlama ve pürüzlülük işlemlerinin yapıştırma bağlantılarına etkisi

Araştırma Makalesi

Comparison of the effects of microwave and spark plasma sintering on the electrical, thermal, and mechanical properties of Cu-LaB6 nanocomposites