Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2146-538X | e-ISSN 2146-538X | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gümüşhane Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz 2019 yılından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır. Tüm kullanıcılarımıza önemle duyurulur.


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBED_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

Cilt 11 - Sayı 2 - 15 Nis 2021
 1. Bulanık c ortalamalar yöntemi ile Karadeniz bölgesi standart süreli yağış şiddetlerinin kümelenmesi
  Sayfalar 285 - 287
  Utku ZEYBEKOĞLU
 2. Sahilkent (Bafra, Samsun) yöresindeki alüvyal zeminlerin sıvılaşma potansiyelinin CPT verileri kullanılarak araştırılması
  Sayfalar 288 - 304
  Muhammet Oğuz SÜNNETCİ, Hakan ERSOY
 3. Kıyı peyzaj tasarımlarının önemi ve Kurucaşile (Bartın) limanı için öneriler
  Sayfalar 305 - 314
  Nurhan KOÇAN
 4. Production and characterization of zinc oxide nanoparticles in microsystems via green synthesis
  Sayfalar 315 - 324
  Şeref AKAY, Melike SEFAOĞLU
 5. Kitosan-şeker pancarı posası biyokompozit sorban sisteminin anyonik boyarmadde biyosorpsiyon potansiyeli
  Sayfalar 325 - 338
  Sema ÇELİK
 6. Hakkâri ili baz metal yataklarının uzaktan algılama ile belirlenmesi
  Sayfalar 339 - 347
  Hacı Alim BARAN
 7. Silah hedef atama problemi için uyarlanmış yerel arama ile yeni bir melez genetik algoritma
  Sayfalar 348 - 356
  Osman PALA
 8. Stackoverflow gönderilerinde tartışılan trend konuların kelime frekans analizi ile belirlenmesi
  Sayfalar 357 - 368
  Fatih GÜRCAN, Özcan ÖZYURT
 9. Preliminary data on diet of the lesser kestrel (Falco naumanni Fleischer) in Aralık, Iğdır province (Eastern Anatolia Region, Turkey)
  Sayfalar 369 - 374
  Ahmet Yesari SELÇUK, Ömral Ünsal ÖZKOÇ, Ünal ZEYBEKOĞLU, Haluk KEFELİOĞLU
 10. Diş tedavisinde kullanılan post core sistemin yaklaşık çözüm yöntemleri kullanılarak optimum tasarımı
  Sayfalar 375 - 383
  Oğuz KAYABAŞI
 11. Mittag-Leffler fonksiyonunu içeren analitik fonksiyonların bazı özellikleri
  Sayfalar 384 - 393
  Asena ÇETİNKAYA, Oya MERT
 12. Kentsel yeşil alanların peyzaj ve eko-silvikültürel yönden incelenmesi: Trabzon örneği
  Sayfalar 394 - 404
  İbrahim TURNA, Tuğba SEVİMLİ, Nebahat YILDIRIM
 13. Su kayıp yönetimi için temel hesaplama araçlarının geliştirilmesi ve temel su kayıp bileşenlerinin analizi
  Sayfalar 405 - 416
  Mahmut FIRAT, Salih YILMAZ, Cansu ORHAN
 14. The eigenvalues of circulant matrices with generalized tetranacci numbers
  Sayfalar 417 - 423
  Fatma YEŞİL BARAN
 15. Lif boyunun ve içeriğinin geopolimer betonların asit direncine etkisi
  Sayfalar 424 - 437
  Fatih KANTARCI
 16. Sağlık kurumlarının ve eczanelerin taleplerine yönelik ecza deposu yer seçimi problemi
  Sayfalar 452 - 465
  Aslıhan YILDIZ, Selin SONER KARA, Coşkun ÖZKAN
 17. Farklı mineral ve tarımsal atık kaplamalı betonarme donatıların ve katkılı betonların korozyon performansının incelenmesi
  Sayfalar 466 - 481
  Mustafa EKEN
 18. Effect of nano type and slag replacement level on cement mortars
  Sayfalar 482 - 496
  Mem ÇİFTÇİ, Serhat DEMİRHAN
 19. Analysis of car park etudes with different statistical methods and modeling with GIS: Erzincan province case
  Sayfalar 497 - 509
  Yusuf MAZLUM, Halim Ferit BAYATA, Fatih İrfan BAŞ, Muhammed Ali ÇOLAK, Osman Ünsal BAYRAK
 20. Sentinel-1 uydusu ile deprem kaynaklı yüzey çökme analizi: Sivrice-Doğanyol-Pütürge örneği
  Sayfalar 510 - 521
  Asena KARSLIOĞLU, Mehmet Hanifi ALKAYIŞ, Mehmet İnanç ONUR
 21. Düzgün yıldız çokgenlerde çizgiler ve koordinatlar
  Sayfalar 522 - 529
  Mehmet ARSLAN
 22. Volkanik tüf esaslı geopolimerlerin basınç dayanımına kür süresi ve sıcaklığın etkileri
  Sayfalar 530 - 536
  Sevgi ÖZEN
 23. Developing a real-time pattern matching algorithm using artificial neural network for a reliable quality control in industrial applications
  Sayfalar 537 - 546
  Burak GÜZELCE, Gökay BAYRAK
 24. Kalın ve katmanlı kompozit plakaların temel doğal frekansının mekanik özelliklerin küçük değişimlerine duyarlılığı
  Sayfalar 547 - 553
  Murat KARA
 25. Hastane kapasitesini aşmayacak şekilde Covid-19 yayılımının geri adımlamalı kontrolü
  Sayfalar 554 - 565
  Haci Mehmet GUZEY
 26. Ag katkılı CdO ince filmlerinin sıcak püskürtme tekniği ile büyütülmesi ve yapısal incelemesi
  Sayfalar 566 - 572
  Serdar AYDIN
 27. Investigation of the usability of essential oils in diesel engines as a new biodiesel source
  Sayfalar 573 - 585
  Erdal ÇILGIN
 28. Akımsız kaplama yöntemi ile Cu-Ag bimetal parçacıkların üretimi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 586 - 596
  Temel VAROL, Serhat AKÇAY, Onur GÜLER
 29. Limit denge analizi (Bishop Yöntemi) ile kütle hareketinin mekanizması ve önlem yapısının analizi: Van ili örneği
  Sayfalar 597 - 608
  Mesut GÖR
 30. Deniz içi nakil hatlarında polimer esaslı CNT takviyeli kompozit boruların kullanılabilirliği
  Sayfalar 609 - 621
  Mustafa TAŞYÜREK, Şerafettin EKİNCİ
 31. Synthesis and structural characterization of novel pyrazoline derivatives
  Sayfalar 622 - 628
  Gonca ÇELİK
 32. Cu ve Fe Metalleri için tiyadiazol türevi bileşiklerin kuantum kimyasal hesaplamaları ve korozyon inhibisyon aktiviteleri
  Sayfalar 629 - 636
  Tuncay KARAKURT
 33. Polymer fibers and effects on the properties of concrete
  Sayfalar 438 - 451
  Cüneyt DOĞAN, İsmail DEMİR
Dizinler