ISSN: 2146-538X
e-ISSN: 2146-538X
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gümüşhane Üniversitesi
Kapak Resmi
       


TR Dizin Etik Kurallarla ilgili güncelleme hakkında bilgilendirme

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla, “Tüm bilim dalları için, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.” şartı getirilmiştir. Yazarlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan yayınlar kabul edilmemektedir.


DUYURU

Dergimize yayın gönderecek yazarların GUFBD_makale_sablonu dosyasını dikkate alarak yayınlarını hazırlayıp yüklemeleri önemle duyurulur. Makale şablonuna uygun olmadan hazırlanan yayınlar düzeltilmek üzere yazara geri gönderilecektir. 

2021 - Cilt: 11 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

Kent gelişiminde sürdürülebilirliği yakalama kaygısı: Bartın örneği

Araştırma Makalesi

Effects of secondary fluid flow rate on cooling performance of vapor compression systems

Araştırma Makalesi

Polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit otomobil şasesi vakum infüzyon yöntemi ile imalatı ve mekanik özelliklerinin incelemesi

Araştırma Makalesi

Tek eksenli sıcak presleme tekniği ile imal edilen magnezyum matrisli kompozit malzemelerin korozyon davranışlarının incelenmesi

Araştırma Makalesi

Çikolata ile zenginleştirilmiş portakal sularının bazı kalite parametrelerinin incelenmesi

Araştırma Makalesi

Harmonic response analysis of an impeller of a gas turbine engine which modelled by using high entropy alloy materials

Araştırma Makalesi

Sisymbrium altissimum yapraklarının fenolik bileşen, antioksidan kapasite ve antidiyabetik özelliklerinin tespiti

Araştırma Makalesi

Spur gear design, manufacturing and noise analysis according to rolling method using complex numbers

Araştırma Makalesi

EEMG işareti ile FPGA tabanlı mod denetimli protez kol kontrolü

Araştırma Makalesi

Yabani kuşburnu ağacı talaşının sodyum hidroksit impregnasyonuyla elde edilen aktif karbon kullanılarak kinolin sarısı boyar maddesinin sulu çözeltilerden giderimi

Araştırma Makalesi

Investigation of the effects of different central steel brace type on nodal point connection detail and building behaviour

Araştırma Makalesi

Al2O3-MWCNT/saf su hibrit nanoakışkanının ısıl iletkenlik ve viskozite değerlerinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Numerical investigation of the effect of flow circulation pattern and velocity on the performance of water-cooled heat sink

Araştırma Makalesi

Farklı tasarımlara sahip venturilerin havalandırma performanslarının incelenmesi

Araştırma Makalesi

A numerical investigation of velocity and temperature distribution on a heat sink with hexagonal fins facing at different angles in a rectangular duct

Araştırma Makalesi

Tobit modeline bayesci yaklaşım ve winBUGS ile uygulama

Araştırma Makalesi

Comparison of a random model of Hand-Foot-Mouth Disease model with Gaussian and Laplacian parameters