Dergi Kurulları

Sahibi

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Beşeri Coğrafya

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Mühendislik, Geomatik/Harita Mühendisliği

Baş Editörler

Doç. Dr. Mehmet Ali GÜCER GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-9075-3350 Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi
Öğretim Görevlisi Salih TÜRK Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 0000-0002-0342-5288 Türkiye
Bilgi ve Bilgi İşleme Bilimleri, Ampirik Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Yazılımı, Gereksinim Mühendisliği, Otomatik Yazılım Mühendisliği, Yazılım İçin Resmi Yöntemler, Yazılım Kalitesi, Süreçler ve Metrikler, Yazılım Mimarisi, Yazılım Testi, Doğrulama ve Validasyon

Editörler

Prof. Dr. Necati ÇELİK Gümüşhane University 0000-0002-8270-9288 Türkiye
Fizik
Prof. Dr. Fatih DÖNER Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Türkiye
Geomatik/Harita Mühendisliği
Prof. Dr. Mehmet MERDAN GUMUSHANE UNIVERSITY, GUMUSHANE FACULTY OF ENGINEERING, MATHEMATICAL ENGINEERING PR. Türkiye
Matematik
Prof. Dr. Duygu ÖZDEŞ GÜMÜŞHANE VOCATIONAL SCHOOL Türkiye
Analitik Kimya
Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK Gümüşhane University 0000-0003-1322-5164 Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Sismoloji, Sismoloji ve Sismik Arama
Prof. Dr. Halil YOLCU Gümüşhane Üniversitesi 0000-0002-4866-5322 Türkiye
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Organik Tarım
Prof. Dr. Enver AKARYALI GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-1495-9186 Türkiye
Maden Yatakları ve Jeokimya
Prof. Dr. Selçuk ALEMDAĞ Gümüşhane Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Türkiye
Uygulamalı Jeoloji
Doç. Dr. Nihan GÜNGÖR GUMUSHANE UNIVERSITY, GUMUSHANE FACULTY OF ENGINEERING, MATHEMATICAL ENGINEERING PR. Türkiye
Matematik, Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz
Prof. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU Gümüşhane Üniversitesi 0000-0001-8638-5471 Türkiye
Makine Mühendisliği
Fevzi TOPAL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU Türkiye
Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya
Prof. Dr. İbrahim TURAN Sağlık Bilimleri Üniversitesi 0000-0003-3400-5494 Türkiye
Endüstriyel Biyoteknoloji
Bülent AKAR Gümüşhane Üniversitesi 0000-0002-1421-374X Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Onur ARAZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6218-0559 Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Matematik Bölümü Türkiye
Matematik
Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇAKMAK SAMSUN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING Türkiye
Elektrik Mühendisliği
Doç. Dr. Osman KOMUT GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU, ORMANCILIK BÖLÜMÜ Türkiye
Orman Endüstri İşletmeciliği, Ormancılık Politikası, Ekonomisi ve Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Yasin OĞUZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ Türkiye
Yapay Zeka, Elektrik Mühendisliği, Devreler ve Sistemler, Elektronik, İletişim Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Samet TONYALI GÜMÜŞHANE UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, DEPARTMENT OF SOFTWARE ENGINEERING 0000-0001-7799-2771 Türkiye
Ağ Oluşturma ve İletişim, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji
Dr. Arş. Gör. İlker ERKAN Gümüşhane University, Engineering Faculty, Gümüşhane 0000-0001-7326-6297 Türkiye
Mühendislik, Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama, Metalik Madenler, Nanoteknoloji
Dr. Arş. Gör. Şener ALİYAZICIOĞLU Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Maden Mühendisliği, Kaya Mekaniği ve Tahkimat, Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi, Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi, Metalik Madenler, Maden Mühendisliği (Diğer)
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Merve KARATAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5221-1681 Türkiye
Gıda Bilimleri, Gıda Mikrobiyolojisi
Dr. Öğretim Görevlisi Merve Tuğçe TUNÇ ODABAŞ GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Türkiye
Gıda Mühendisliği, Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme, Gıda Teknolojileri, Hububat Teknolojisi, Kurutma Teknolojileri, Temel Gıda İşlemleri, Yağ Teknolojisi
Dr. Berna GENC GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0002-2790-9578 Türkiye
Biyokataliz ve Enzim Teknolojisi, Endüstriyel Mikrobiyoloji , Bakteriyoloji, Mikrobiyal Genetik, Biyoprosess, Biyoseparasyon
Dr. Serdar KESKİN Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 0000-0002-2200-5529 Türkiye
Maden Yatakları ve Jeokimya, Yapısal Jeoloji ve Tektonik

Dergi Sekreteryası

Arş. Gör. Kadir SÜNNETÇİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Türkiye
Genel Jeoloji
Murat ŞAN Gümüşhane University 0000-0001-7006-8340 Türkiye
Su Kaynakları Mühendisliği, Su Kaynakları ve Su Yapıları, Yüzey Suyu Hidrolojisi, İklim Değişikliği Süreçleri, İklim Değişikliği Bilimi (Diğer)
Arş. Gör. Ahmet YAVUZDOĞAN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-9898-4946 Türkiye
Geomatik/Harita Mühendisliği , Jeodezi

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet ARSLAN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-0816-4168 Türkiye
Mineraloji-Petrografi
Prof. Dr. Bahri BAYRAM Atatürk Üniversitesi Türkiye
Uygulamalı Matematik
Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Dilimleri Fakültesi Türkiye
Mineraloji-Petrografi
Prof. Dr. Keewook YI Korea Basic Science Institute Güney Kore
Jeokronoloji
İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ PR. 0000-0002-8532-747X Türkiye
Geomatik/Harita Mühendisliği , Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Uzaktan Algılama
Prof. Dr. Fikri BULUT KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mühendislik Jeolojisi, Uygulamalı Jeoloji
Prof. Dr. Kadri Cemil AKYÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Türkiye
Panel Veri Analizi , Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Hakan KARSLI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7758-1363 Türkiye
Uygulamalı Jeofizik
Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Jeodezi
Yrd. Doç. Dr. Cem YÜCEL GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mineraloji-Petrografi
Prof. Dr. Halim MUTLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Metaller ve Alaşım Malzemeleri
Prof. Dr. Ertan GÖKALP KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Geomatik/Harita Mühendisliği , Jeodezi
Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU Hacettepe Üniversitesi 0000-0003-4762-9933 Türkiye
Genel Jeoloji
Prof. Dr. Murat EKİNCİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi Algoritmaları, Yapay Zeka (Diğer)
Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Görüntü İşleme, Fotogrametri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama
Prof. Dr. Levent GÜMÜŞEL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Emel ABDİOĞLU YAZAR KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mineraloji-Petrografi, İzotop Jeokimyası, Mineraloji ve Kristalografi
Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Besleme, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Fetullah ARIK KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Maden Yatakları ve Jeokimya
Doç. Dr. İlhan ÇELİK Samsun Üniversitesi Türkiye
Malzeme Tasarım ve Davranışları
Prof. Dr. Salim Serkan NAS GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR. Türkiye
Su Kaynakları ve Su Yapıları
Prof. Dr. Günay ÇAKIR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ormancılık
Prof. Dr. Şükrü YETGİN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yapı Malzemeleri, Yapım Teknolojileri
Prof. Dr. Selim ŞEN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU Türkiye
Ormancılık
Doç. Dr. Faruk YILDIRIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3898-7341 Türkiye
Jeodezi
Volkan YILDIRIM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Bulut Bilişim
Prof. Dr. Özcan YİĞİT ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Maden Yatakları ve Jeokimya
Prof. Dr. Tufan ÇAKIR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0003-1826-4963 Türkiye
Deprem Mühendisliği, İnşaat Geoteknik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme, İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği, Yapı Dinamiği
Prof. Dr. Özlem ÇAVDAR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Betonarme Yapılar, Yapı Dinamiği
Prof. Dr. Abdurrahman DOKUZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği
Prof. Dr. Çiğdem SAYDAM EKER GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Türkiye
Genel Jeoloji, İnorganik Jeokimya, Organik Jeokimya, Sedimentoloji
Prof. Dr. Ali GÜNDOĞDU MAÇKA VOCATIONAL SCHOOL 0000-0002-9594-4121 Türkiye
Kimya, Analitik Kimya, Analitik Spektrometri, Çevre Mühendisliği, Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Abdullah KAYGUSUZ Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Mineraloji-Petrografi
Prof. Dr. İsmet SEZER GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. Türkiye
Yenilenebilir Enerji Sistemleri, İçten Yanmalı Motorlar, Otomotiv Yanma ve Yakıt Mühendisliği
Prof. Dr. Nafız MADEN GUMUSHANE UNIVERSITY, GUMUSHANE FACULTY OF ENGINEERING, GEOPHYSICS ENGINEERING PR. 0000-0001-5201-850X Türkiye
Uluslararası İlişkiler, Deprem Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Uygulamalı Jeofizik, Oşinografi
Doç. Dr. Ahmet GÖKDOĞAN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 0000-0002-2663-500X Türkiye
Diferansiyel ve İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü, Sayısal Analiz, Sembolik Hesaplama, Adi Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve Dinamik Sistemler, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Matematiksel Yöntemler ve Özel Fonksiyonlar, Yaklaşım Teorisi ve Asimptotik Yöntemler
Prof. Dr. Yener EYÜBOĞLU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mineraloji-Petrografi, Yapısal Jeoloji ve Tektonik
Prof. Dr. Zülfü GÜROCAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1049-8346 Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği
Prof. Dr. Ali YILMAZ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kazı Mekaniği, Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi, Metalik Madenler
Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI Karadeniz Teknik Üniversitesi 0000-0001-8259-5543 Türkiye
Jeodezi
Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2082-6478 Türkiye
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kimya, Mühendislik, Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Sağlık Bilimleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Ormancılık
Doç. Dr. İbrahim DÜZGÜN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7319-2619 Türkiye
Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Yoğun Maddenin Elektronik ve Manyetik Özellikleri; Süperiletkenlik
Doç. Dr. Eda Feyza AKYÜREK ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Termodinamik ve İstatistiksel Fizik, Makine Mühendisliği
Doç. Dr. Osman ÜÇÜNCÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0003-0858-0188 Türkiye
Kimya
Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Kimya, Supramoleküler Kimya
Dr. Öğr. Üyesi Kemal KUVVET Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 0000-0001-8433-2739 Türkiye
Termodinamik ve İstatistiksel Fizik, Akışkan Mekaniği ve Termal Mühendislik, Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil), Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç), Otomotivde Isı Transferi
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AŞIK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Prof. Dr. Hilal YILDIZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 0000-0002-7966-455X Türkiye
Fermantasyon, Gıda Mühendisliği, Gıda Mikrobiyolojisi
Prof. Dr. Emre AYDINÇAKIR Gümüşhane Üniversitesi 0000-0001-8704-8485 Türkiye
Mineraloji-Petrografi, İzotop Jeokimyası, Jeokimya (Diğer), Jeokronoloji, Magmatik ve Metamorfik Petroloji
Doç. Dr. Cemallettin BALTACI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gıda Bilimleri
Doç. Dr. Alaaddin VURAL Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Türkiye
Maden Yatakları ve Jeokimya
Prof. Dr. Bilge BAHAR GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Mühendislik, Geomatik/Harita Mühendisliği
Doç. Dr. Ertekin ÖZTEKİN GUMUSHANE FACULTY OF ENGINEERING 0000-0002-4229-0953 Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Aykut SAĞLAM KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Doç. Dr. Mustafa ÇULLU Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. S. Beyza Ö. SARIKAYA GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer), Gıda Bilimleri (Diğer)
Doç. Dr. Birol ŞAHİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 0000-0003-1004-4720 Türkiye
Mühendislik, Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil), Mikroakışkanlar ve Nanoakışkanlar, Temel ve Teorik Akışkanlar Dinamiği, Makine Mühendisliği, Otomotivde Isı Transferi
Doç. Dr. Yener TOP GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU 0000-0001-5412-527X Türkiye
Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Zafer ÇAKIR ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4002-2338 Türkiye
Adi Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve Dinamik Sistemler, Uygulamalı Matematik
Dr. Öğr. Üyesi Zühal OKCU Atatürk Üniversitesi Türkiye
Gastronomi, Fermantasyon Teknolojisi, Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme, Gıda Biyoteknolojisi, Gıda Sürdürülebilirliği, Gıda Teknolojileri, Meyve-Sebze Teknolojisi
Doç. Dr. Melih OKCU Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 0000-0001-5213-2169 Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Doç. Dr. Abdulveli SİRAT GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. İrfan TEMİZEL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi
Prof. Dr. Serdar MAKBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-8798-0926 Türkiye
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Bitki Bilimi (Diğer), Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi, Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Rizwan UL HAQ MERSIN UNIVERSITY, ACADEMY OF JEWELLERY TECHNOLOGY AND DESIGN, DEPARTMENT OF TECHNOLOGY AND DESIGN JEWELLERY, JEWELRY TECHNOLOGY AND DESIGN PR. (TRNC NATIONAL) Pakistan
İstatistik
Prof. Dr. Abdalah RABABAH Jordan University of Science and Technology Ürdün
İstatistik
Yrd. Doç. Dr. C RAVİCHANDRAN Kongunadu Arts and Science College 0000-0003-0214-1280 Hindistan
İstatistik
Prof. Dr. Abdon ATANGANA University of the Free State Güney Afrika
İstatistik
İstatistik
Prof. Dr. Abdelhai ELAZZOUZİ Sidi Mohamed Ben Abdellah University Fas
İstatistik
Doç. Dr. Sunil PUROHİT Rajasthan Technical University, Kota Hindistan
İstatistik
Prof. Dr. Abdurrahman LERMİ NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Maden Yatakları ve Jeokimya
Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1867-7103 Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Prof. Dr. Ayberk KAYA Recep Tayyip Erdoğan Universitesi Türkiye
Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Uygulamalı Jeoloji
Prof. Dr. Ahmet TUTUŞ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2922-4916 Türkiye
Mühendislik, Orman Endüstri Mühendisliği
Prof. Dr. Birgül KURAL KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Enzimler, Hücre Gelişimi, Proliferasyon ve Ölümü, Sağlık Bilimleri
Prof. Cahit HELVACI Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Genel Jeoloji, Maden Yatakları ve Jeokimya, Mineraloji-Petrografi
Prof. Dr. Cemal KÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye
Görüntü İşleme, Paralel ve Dağıtık Sistemler, İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Prof. Dr. Coşkun GÜLSER Ondokuz Mayıs University, Agricultural Faculty 0000-0002-6332-4876 Türkiye
Toprak Bilimi ve Ekolojisi, Toprak Fiziği
Doç. Dr. Emre ÖZKOP KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9395-9899 Türkiye
Mühendislik, Elektrik Mühendisliği
Prof. Dr. Çetin CÖMERT KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Arazi Yönetimi, Kartografya ve Sayısal Haritalama, Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Prof. Dr. Gökhan APAYDIN Karadeniz Technical University Türkiye
Atomik, Moleküler ve Optik Fizik, Doğrusal Olmayan Optik ve Spektroskopi, Tıp Fiziği
Dr. Öğr. Üyesi Hacı Alim BARAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 0000-0003-4859-8446 Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Maden Yatakları ve Jeokimya, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevre Sorunları , Uzaktan Algılama
Dr. Hasan BALTAS RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Nükleer Fizik
Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5618-289X Türkiye
Çevre Mühendisliği, Ormancılık
Prof. Dr. Hüseyin DEMİR SAMSUN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING 0000-0003-3606-878X Türkiye
Sayısal Analiz, Akışkan Akışı, Isı ve Kütle Transferinde Hesaplamalı Yöntemler (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Dahil)
Maden Mühendisliği, Kaya Mekaniği ve Tahkimat, Kaya Mühendisliği Yapılarında Delme ve Patlatma, Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi, Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi, Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Prof. Dr. Kamil COŞKUNÇELEBİ Karadeniz Teknik Ünversitesi 0000-0001-5713-6628 Türkiye
Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇELİK GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-0662-5901 Türkiye
Mühendislik, Arazi Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Veri Modelleme, Kadastro ve Mülkiyet
Doç. Dr. Mehmet BAŞOĞLU Gümüşhane Üniversitesi 0000-0001-5832-8576 Türkiye
Genel Fizik, Yoğun Maddenin Yapısal Özellikleri, Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer)
Yrd. Doç. Dr. Muhammet Mustafa KAHRAMAN ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY Türkiye
Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi, Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi, Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Prof. Dr. Müdahir ÖZGÜL Atatürk Üniversitesi Türkiye
Toprak Bilimi ve Ekolojisi, Toprak Ekolojisi, Toprak Etüd ve Haritalama
Prof. Dr. Muazzez ÇELİK KARAKAYA Konya Teknik Üniversitesi Türkiye
Mineraloji-Petrografi, Uygulamalı Jeoloji
Prof. Dr. Nafız MADEN GUMUSHANE UNIVERSITY, GUMUSHANE FACULTY OF ENGINEERING, GEOPHYSICS ENGINEERING PR. 0000-0001-5201-850X Türkiye
Uluslararası İlişkiler, Deprem Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Uygulamalı Jeofizik, Oşinografi
Prof. Dr. Necati KARAKAYA KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Doç. Dr. Sefa YALVAÇ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Jeodezi
Dr. Öğr. Üyesi Nurçin KÜÇÜK KENT GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8823-2671 Türkiye
Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik, Sağlık Bilimleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Prof. Dr. Ramazan LİVAOĞLU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İnşaat Mühendisliği
Doç. Dr. Okay ÇİMEN MUNZUR UNIVERSITY Türkiye
Genel Jeoloji
Doç. Dr. Sefa YALVAÇ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Türkiye
Jeodezi
Doç. Dr. Selami KESLER PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Türkiye
Elektrik Makineleri ve Sürücüler, Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 0000-0001-7477-3522 Türkiye
Fizik, Atom ve Molekül Fiziği
Prof. Dr. Tayfur KÜÇÜKÖMEROĞLU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fizik, Yoğun Maddenin Elektronik ve Manyetik Özellikleri; Süperiletkenlik
Doç. Dr. Uğur ŞİMŞEK IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0003-4710-597X Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Zafer ASLAN Balıkesir Üniversitesi 0000-0002-3418-4368 Türkiye
Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği, Mineraloji-Petrografi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nuri URAL GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Türkiye
Eğitim
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tevfik SEFEROĞLU Gümüşhane Üniversitesi Türkiye
Ulaştırma Mühendisliği
Son Güncelleme Zamanı: 15.04.2024 20:03:10