Sahibi

Prof.Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Turkey
hizeybek@gumushane.edu.tr
Konular: Beşeri ve İktisadi coğrafya

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI

Turkey
htbostanci@hotmail.com
Konular: Mühendislik
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Baş Editör

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DAĞ

Turkey
serhatdag@gumushane.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Editörler

Prof.Dr. Ferkan SİPAHİ

Turkey
ferkansipahi@gmail.com
Konular: Mineraloji-Petrografi,Maden Yatakları ve Jeokimya
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Dilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKAR

Turkey
akarblnt@gmail.com
Konular: Su Ürünleri,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Biyoloji
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Selçuk ALEMDAĞ

Turkey
selcukalemdag@gmail.com
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Lale CONA

Turkey
lalecona@gumushane.edu.tr
Konular: Uygulamalı Matematik,Matematiksel Analiz
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Matematik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GÜCER

Turkey
maligucer@gmail.com
Konular: Mineraloji-Petrografi,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Melih OKCU

Turkey
melihokcu@atauni.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

Yrd.Doç.Dr. Talat ÖZDEN

Turkey
tozden@gumushane.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doç.Dr. Emre AYDINÇAKIR

Turkey
aydincakir61@gmail.com
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi

Doç.Dr. İbrahim TURAN

Turkey
ibrahimtrn@gmail.com
Konular: Tıbbi Biyokimya,Farmakognozi ve Farmasotik Botanik,Moleküler Genetik,Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği,Tıp
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi Salih TÜRK

Turkey
sturk@gumushane.edu.tr
Konular: İstatistik,Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Özkan BİNGÖL

Turkey
bingolo@gumushane.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Dergi Sekreteryası

Dr. Recep ÇAKMAK

Turkey
rcakmak24@gmail.com
Konular: Güneş Enerjisi Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Yapay Zeka,Elektrik Tesisleri,Elektrik Makineleri ve Enerji Dönüşümü,Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri,Bulanık Mantık,Akıllı Elektrik Şebekeleri,Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kurum: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES

Arş.Gör. İlker ERKAN

Turkey
ilkererkan@gumushane.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: Gümüşhane University, Engineering Faculty, Gümüşhane

Yayın Danışma Kurulu

Prof.Dr. Mehmet ARSLAN

Turkey
marslan@ktu.edu.tr
Konular: Mineraloji-Petrografi
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Keewook YI

South Korea
kyi@kbsi.re.kr
Konular: Mühendislik

Prof.Dr. Yong WANG

China
yong.wang@manchester.ac.uk
Konular: İnşaat Mühendisliği

Prof.Dr. Kadri Cemil AKYÜZ

Turkey
akyuz@ktu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Endüstri Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Cem YÜCEL

Turkey
cemyucel@gumushane.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği

Prof.Dr. Günay ÇAKIR

Turkey
cakirgunay@gmail.com
Konular: Orman Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Selim ŞEN

Turkey
selimsen@gumushane.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği

Prof.Dr. Ferkan SİPAHİ

Turkey
ferkansipahi@gmail.com
Konular: Mineraloji-Petrografi,Maden Yatakları ve Jeokimya
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Dilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Abdurrahman DOKUZ

Turkey
dokuzabdurrahman@gmail.com
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Ali GÜNDOĞDU

Turkey
a.ramazan.gundogdu@gmail.com
Konular: Su Ürünleri,Gıda Bilimleri ve Mühendisliği,Çevre Bilimleri ve Mühendisliği,Kimya,Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: GUMUSHANE FACULTY OF ENGINEERING

Prof.Dr. Abdullah KAYGUSUZ

Turkey
abdullah.kaygusuz@gmail.com
Konular: Mineraloji-Petrografi
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Nafız MADEN

Turkey
nmaden@gumushane.edu.tr
Konular: Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması,Uygulamalı Jeofizik,Deprem,Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği,Oşinografi,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Ahmet GÖKDOĞAN

Turkey
gokdogan@gumushane.edu.tr
Konular: İstatistik
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof.Dr. Zülfü GÜROCAK

Turkey
zgurocak@firat.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Serkan ÖZTÜRK

Turkey
serkanozturk@gumushane.edu.tr
Konular: İstatistik,Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması,Sismoloji,Deprem,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Ali YILMAZ

Turkey
aoyilmaz@ktu.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Selçuk ALEMDAĞ

Turkey
selcukalemdag@gmail.com
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Emine TANIR KAYIKÇI

Turkey
etanir@ktu.edu.tr
Konular: Jeodezi
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Afşin Ahmet KAYA

Turkey
afsinakaya@gumushane.edu.tr
Konular: Orman Mühendisliği,Kimya,Mühendislik,Sağlık Bilimleri
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. İbrahim DÜZGÜN

Turkey
ibrahimduzgun@gumushane.edu.tr
Konular: Süper İletkenler
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Fatih DÖNER

Turkey
fatihdoner@gumushane.edu.tr
Konular: Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Osman ÜÇÜNCÜ

Turkey
osmanucuncu@yahoo.com
Konular: Kimya
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MAÇKA MESLEK YÜKSEKOKULU

Doç.Dr. Emre AYDINÇAKIR

Turkey
aydincakir61@gmail.com
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: Gümüşhane Üniversitesi

Doç.Dr. İbrahim TURAN

Turkey
ibrahimtrn@gmail.com
Konular: Tıbbi Biyokimya,Farmakognozi ve Farmasotik Botanik,Moleküler Genetik,Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği,Tıp
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Cemallettin BALTACI

Turkey
cbaltaci11@gumushane.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Alaaddin VURAL

Turkey
vural@gumushane.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Doç.Dr. Musa KARAALP

Turkey
musakaraalp@gumushane.edu.tr
Konular: Hayvan Besleme
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Mustafa YILDIRIM

Turkey
myildirimkm@gmail.com
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI

Turkey
htbostanci@hotmail.com
Konular: Mühendislik
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Salih Mustafa KARABIDAK

Turkey
salihm@ktu.edu.tr
Konular: Fizik
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Serhat DAĞ

Turkey
serhatdag@gumushane.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Ertekin ÖZTEKİN

Turkey
ertekinoztekin@hotmail.com
Konular: İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇULLU

Turkey
mustafacullu@hotmail.com
Konular: İnşaat Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Birol ŞAHİN

Turkey
birol.sahin@erdogan.edu.tr
Konular: Isı Transferi,Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği,Makine Mühendisliği,Mühendislik
Kurum: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Melih OKCU

Turkey
melihokcu@atauni.edu.tr
Konular: Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GÜCER

Turkey
maligucer@gmail.com
Konular: Mineraloji-Petrografi,Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. İrfan TEMİZEL

Turkey
itemizel@ktu.edu.tr
Konular: Yer Bilimleri ve Mühendisliği,Mineraloji-Petrografi
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ