e-ISSN: 2651-5474
Başlangıç: 1988
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Acta Aquatica Turcica (Acta Aquat. Turc.), yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatında makaleler yayımlanmaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

e-ISSN: 2651-5474

Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-Türkiye

Kuruluş: 1988

Yayınlanma Aralığı: Mart-Haziran-Eylül-Aralık

Dil: İngilizce, Türkçe      

Derginin Tipi ve Formatı: Akademik/Bilimsel (Limnoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Oşenografi, Balıkçılık, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri)-Online

İletişim ve e-mail: Prof. Dr. Yunus Ömer BOYACI,  yunusboyaci@isparta.edu.tr, actaquatr@isparta.edu.tr

2022 - Cilt: 18 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Keten ve Çiya Tohumu ile Zenginleştirilmiş Yayın Balığı (Siluris glanis) Köftelerinin Bazı Kalite Kriterlerinin Araştırılması