Acta Aquatica Turcica
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2651-5474 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |


Acta Aquatica Turcica (ActAquaTr), yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu ve kısa makaleler yayımlanmaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

e-ISSN: 2651-5474

Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-Türkiye

Kuruluş: 1988

Yayınlanma Aralığı: Mart-Haziran-Eylül-Aralık

Dil: İngilizce, Türkçe      

Derginin Tipi ve Formatı: Akademik/Bilimsel (Limnoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Oşenografi, Balıkçılık, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri)-Online

İletişim ve e-mail: Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI,  yunusboyaci@isparta.edu.tr, actaquatr@isparta.edu.trActa Aquatica Turcica

e-ISSN 2651-5474 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi |
Kapak Resmi


Acta Aquatica Turcica (ActAquaTr), yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık) yayınlanan uluslararası, çabuk hakemlenen, açık erişimli hakemli bir dergidir. Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yapılmış olan çalışmalara odaklanmıştır. Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu ve kısa makaleler yayımlanmaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

e-ISSN: 2651-5474

Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta-Türkiye

Kuruluş: 1988

Yayınlanma Aralığı: Mart-Haziran-Eylül-Aralık

Dil: İngilizce, Türkçe      

Derginin Tipi ve Formatı: Akademik/Bilimsel (Limnoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Oşenografi, Balıkçılık, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri)-Online

İletişim ve e-mail: Prof.Dr.Yunus Ömer BOYACI,  yunusboyaci@isparta.edu.tr, actaquatr@isparta.edu.trCilt 15 - Sayı 4 - 16 Ara 2019
 1. Length-Weight, Length-Length Relationships and Condition Factor of commercial grey mullet species from Köyceğiz Lagoon in Turkey
  Sayfalar 411 - 417
  İsmail REİS , Celal ATEŞ
 2. New Data on Trichodinid Ectoparasites (Ciliophora: Peritrichida) of Mullus barbatus ponticus (Mullidae) in the Black Sea
  Sayfalar 418 - 424
  Türkay ÖZTÜRK , Ali YEŞİL
 3. Biology of Shortfin Mako Shark (Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810) from the Eastern Mediterranean
  Sayfalar 425 - 432
  Elizabeth Grace Tunka BENGİL , Meryem AKALIN , İnci TÜNEY KIZILKAYA , Fethi BENGİL
 4. Length-weight and length-length relationships of Red Scorpionfish (Scorpaena scrofa L. 1758) from Aegean Sea (Turkey)
  Sayfalar 433 - 439
  Selin ARSLAN , Derya BOSTANCI
 5. Antibacterial Activity of Thyme (Thymus vulgaris L.), Laurel (Lauris nobilis L.), Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and Parsley (Petroselinum crispum L.) Essential Oils against Some Fish Pathogenic Bacteria
  Sayfalar 440 - 447
  Serpil TURAL , Yüksel DURMAZ , Eda URÇAR , Sadettin TURHAN
 6. Damsa Baraj Gölü (Nevşehir, Türkiye) Oligochaeta Faunası ve Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi
  Sayfalar 448 - 457
  Özlem FINDIK , Ebru AKIN , Seval ARAS
 7. Evaluation of Sugar Beet Leave Extracts in Goldfish (Carassius auratus) Diets: Effects on Blood and Semen Parameters
  Sayfalar 458 - 468
  Burak Evren İNANAN , Ümit ACAR
 8. Distribution of Ciliates in Relation to Environmental Parameters in two Gulfs of Kapıdağ Peninsula (the Sea of Marmara)
  Sayfalar 469 - 480
  Neslihan BALKIS-OZDELICE , Benin TOKLU ALIÇLI , Turgay DURMUŞ
 9. Döllenmemiş Yumurtaların Kısa Süreli Muhafazasını Takiben Koi Sazanı (Cyprinus carpio) Embriyolarının Kuluçkadan Çıkış Başarısı
  Sayfalar 481 - 486
  Yusuf BOZKURT
 10. Isparta Deresi’nin Su Kalitesinin Fizikokimyasal Parametrelere ve Simuliidae Faunasına Göre Belirlenmesi
  Sayfalar 487 - 498
  Bahadır ÖZEL , Tuba Elif YAY , Selda TEKİN ÖZAN
 11. Abant Gölü’nde Biyolojik Kalite Elementlerinden Sucul Makrofitler
  Sayfalar 499 - 506
  Tolga COŞKUN , Ayşe Nilsun DEMİR
 12. Otolith Shape Analysis of Bluefish, Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) Sampled from Blacksea Region
  Sayfalar 507 - 516
  Melek ÖZPİÇAK , Semra SAYGIN , Nazmi POLAT
 13. Fethiye Yöresinde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Doğal Radyoaktivite Düzeyleri
  Sayfalar 517 - 523
  Süleyman Fatih ÖZMEN , Mesut YILMAZ
 14. Yeni Bir Maya ile Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh, 1820 Taksonundan Biyoetanol Üretimi
  Sayfalar 524 - 534
  Aylin ÇAĞMAN , Hüseyin ERDUĞAN
 15. Su Ürünlerinde Halofilik Bakteriler ve Endüstriyel Alanda Kullanımları
  Sayfalar 535 - 545
  Berna KILINÇ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 1308-7517 1988-2018
Dizinler