Dergi Kurulları

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Adına Sahibi

  Dr. Ayşegül KUBİLAY                                                                         

aysegulkubilay@isparta.edu.tr

Konular: Balık Hasatalıkları, Su Ürünleri Yetişrtiriciliği

Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


 16421

Baş Editör

  Dr. Yunus Ömer BOYACI

yunusboyaci@isparta.edu.tr

Konular: Sucul Omurgasızlar, Sucul Akaroloji

Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye

 16502

Alan Editörleri

Dr. Şengül BİLGİN

sengulbilgin@isparta.edu.tr

Konular: Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


16527Dr. Nalan Özgür YİĞİT

nalanyigit@isparta.edu.tr

Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Besleme
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


16528Dr. Seçil METİN
secilekici@isparta.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Hastalıkları
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


16529
Dr. Mustafa CEYLAN
mustafaceylan@isparta.edu.tr
Konular: Tıbbi Sülük Üreme Biyolojisi, Populasyon Dinamiği
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünler Fakültesi Isparta-Türkiye

 20606Dr. Hüseyin SEVGİLİ
husevgili@yahoo.com
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Besleme
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye

23409Dr. Salim Serkan GÜÇLÜ
salimguclu@isparta.edu.tr
Konular: Biyoçeşitlilik, İçsu Balıkları Taksonomisi, Balık Ekolojisi, Endemik Balıklar
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye

27636


Dr. Mehmet CİLBİZ
mehmetcilbiz@gmail.com
Konular: Av aracı seçiciliği, Stok değerlendirme
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye

download
Editörler

22746

Dr. Viktoras LIORANČAS
v.liorancas@kvk.lt
Konular: Su Ürünleri İşleme Teknolojileri
Kurum: Klaipeda State University of Applied Sciences Kretinga-Litvanya
Dr. Tom WIKLUND
tom.wiklund@abo.fi
Konular: Balık Hastalıkları
Kurum: Åbo Akademi University-Finlandiya


23070

Dr. Aynur LÖK
aynur.lok@ege.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi-Türkiye


23087

Dr. Ercüment GENÇ
egenc@ankara.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Hastalıkları
Kurum: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ankara-Türkiye


23161

Dr. Selda TEKİN ÖZAN
seldaozan@sdu.edu.tr
Konular: Hidrobiyoloji - Ağır metaller
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Isparta-Türkiye


28357

Dr. Mehmet Arif ZORAL
zoralmehmetarif@gmail.com
Konular: Balık hastalıkları, Balık Sağlığı, Sucul Hayvan Sağlığı, Yumuşakça Hastalıkları ve Teşhis, Moleküler Biyoloji
Kurum: Okinawa Institute of Science and Technology, JAPONYA

26201

Dr. Hüseyin KÜÇÜKTAŞ
hkucuktas@hotmail.com
Konular: Su Ürünleri Sağlığı, Hastalık Teşhisi, Yabani Balık Sağlığı Araştırmaları, Moleküler Genetik ve Genomik
Kurum: U.S. Fish and Wildlife Service-ABD

foto.aspx?sicil_no=01250

Dr. Gürkan DİKEN
gurkandiken@isparta.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemleri
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


foto.aspx?sicil_no=01537

Dr. Öznur ÖZİL
oznurgormez@isparta.edu.tr
Konular: Balık Hastalıkları
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


28358

Msc, Laith A. Jawad
laith_jawad@hotmail.com
Konular: Biodiversity & Conservation, Marine Biodiversity, Fish Population Dynamics, Fish Taxonomy, Fish Morphology, Morphometric Analysis
Kurum: School of Environmental and Animal Sciences, Unitec Institute of Technology, Auckland, Yeni Zelanda


download

Dr. Stamatis Zogaris

Konular: Biodiversity & Conservation, Applied Ecology, Invasive Species, Marine Research, Coral Reefs
Institute of Marine Biological Sciences and Inland Waters (IMBRIW)-YunanistanDr. Nezire Lerzan ÇİÇEK

Konular: Bentik alg, Fitoplankton, Su Kalitesi
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


Kopya ve Mizanpaj Editörleri

Arş. Gör. Ergi BAHRİOĞLU

ergibahrioglu@isparta.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Temel Bilimler
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye

foto.aspx?sicil_no=02464 Arş. Gör. Seydanur KAN
seydanurmutlu@isparta.edu.tr
Konular: Balık Hastalıkları
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye


foto.aspx?sicil_no=02564MSc. Deniz KARA
denizkara@isparta.edu.tr
Konular: Tatlısu Balık Parazitleri, Bentik sucul organizmalar
Kurum: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Isparta-Türkiye

17481

İngilizce Editörü

Dr. Aliye SARMAŞIK

Editoriyal Danışma Kurulu

Dr. Erdoğan ÇİÇEK, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, TÜRKİYE, erdogancicek50@gmail.com

Dr. Vladimir PESIC, University of Montenegro, KARADAĞ, vladopesic@gmail.com

Dr. Doru Stelian BĂNĂDUC, Lucian Blaga” University of Sibiu, ROMANYA, doru.banaduc@ulbsibiu.ro

Dr. Tom WIKLUND, Abo Akademi University, FİNLANDİYA tom.wiklund@abo.fi

Dr. Erik JEPPESEN, Aarhus University, DANİMARKA, ej@bios.au.dk

Dr. Pavel KOZAK, University of South Bohemia, CEKYA, kozak@frov.jcu.cz

Dr. Özkan ÖZDEN, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE, ozden@istanbul.edu.tr

Dr. Eugenia BEZIRTZOGLU, Demicritus University of Thrace, YUNANİSTAN, secr@agro.duth.gr

Dr. Magdolna Müllerne TRENOVSZKI, Szent Istvan University, MACARİSTAN, Trenovszki.Magdolna@mkk.szie.hu

Dr. Ercüment GENÇ, Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE, egenc@ankara.edu.tr

Dr. Hamid Reza ESMAEILI, Shiraz University, İRAN, hresmaeili@shirazu.ac.ir

Dr. Süheyla KARATAŞ  STEINUM, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE, skaratas@istanbul.edu.tr

Dr. Karim ERZINI, University of Algarve, PORTEKİZ, kerzini@ualg.pt

Dr. Stamatis ZOGARIS, Helenic Centre for Marine Research Anávyssos, YUNANİSTAN, zogaris@gmail.com

Dr. Altan LÖK, Ege Üniversitesi, TÜRKİYE, altan.lok@ege.edu.tr

Dr. Stefan BERGLEITER,  Naturland, ALMANYA, s.bergleiter@naturland.de

Dr. Yazdan KEIVANY, Isfahan University of Technology, İRAN, keivany@cc.iut.ac.ir

Msc. Laith A. JAWAD, Unitec Institute of Technology, YENİ ZELANDA, laith_jawad@hotmail.com