Hakemleme Prosedürü

Makaleler Baş Editör ve ilgili Alan Editörü tarafından uygunluk açısından değerlendirildikten sonra, konusunda uzman en az iki hakem tarafından çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Hakemlerden incelemeyi 20 gün içinde tamamlamalarını istenmektedir. Ancak, makalenin uzunluğuna ve hakemin yanıtlarına bağlı olarak gözden geçirme süreci daha uzun sürebilmektedir. Editör, hakemlerin değerlendirmelerine ilave değerlendirmeler için makaleyi başka hakemlere de gönderebilir. Hakem değerlendirmeleri sonrasında makalede revizyon istenebileceği gibi gerekçeleri açıklanarak reddedilmesi yönünde de karar verilebilir. Revize edilen makaleler, yeni bir değerlendirme ve hakemlik sürecine dahil edilir.