Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirimi

Yayın Etiği ve Yanlış Uygulama (Malpractice) İlkeleri
Yayın için etik standartlar, yüksek kaliteli bilimsel yayınları, halkın bilimsel bulgulara güvenini ve insanların çalışmaları ve fikirleri için takdir görmelerini sağlamak için mevcuttur. Bir makalenin hakemli bir dergide yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde esastır. Acta Aquatica Turcica'nın editörleri, bilimsel yayın alanına yüksek kaliteli bilimsel çalışmaların eklenmesini sağlamak için katı etik politikalar ve standartlarla birlikte titiz bir hakem değerlendirme sürecini uygular. Etik sorunların farkına vardığımız durumlarda, literatürün bütünlüğünü korumak ve araştırmacıların güvenliğini sağlamak için konuyla ilgili araştırma yapmayı ve gerekli önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Açıklama hazırlanırken uluslararası düzeyde "Yayın Etiği Komitesi (COPE)" ve ulusal düzeyde "Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" dikkate alındı.


Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları
Acta Aquatica Turcica'ya makale göndermek isteyen tüm yazarların aşağıda sıralanan etik hatalardan kaçınmaları çok önemlidir. Yazarlar veri üretimi ve tahrifatından kaçınmalıdır. Yazarlar kendi sözlerini kullanmalıdır. Başka bir makaleden bir cümleyi veya daha önce yayınlanmış kendi makalelerinden bir cümleyi bile uygun bir alıntı yapmadan kopyalamak intihal olarak kabul edilir. Yazarların birden fazla dergiye yayın için gönderim yapması etik değildir. Bu durum hem yazarların hem de derginin itibarını kötü etkileyecektir. Gereksiz yayınlar etik dışı kabul edilir. Editörlerin, aynı deneylerden yayınlanan önceki makalelere benzer veya zayıf makaleleri reddetmesi muhtemeldir. Listelenen tüm yazarlar, makaledeki araştırmaya önemli bir bilimsel katkıda bulunmuş ve tüm haklarını bildirmiş olmalıdır. Çeşitli fonlar veya destekler kapsamında yapılan tüm çalışmalar yazarlar tarafından beyan edilmelidir.
Tüm yazarlar araştırmaya önemli ölçüde katkıda bulunmuş olmalı ve yazarların makaleye katkıları belirtilmelidir. Tüm yazarlar, tespit edilmesi durumunda hataları geri çekmek veya düzeltmekle yükümlüdür. Kaynak listesi yazarlar tarafından sağlanmalıdır.
Talep üzerine yazarlar, sunulan sonuçların geçerliliğini doğrulamak için ilgili belgeleri veya verileri göndermeye hazır olmalıdır. Bu, ham veriler, numuneler, kayıtlar vb. şeklinde olabilir. Gizli veya özel veriler şeklindeki hassas bilgiler hariçtir.

Dergiye yüklenen bir makale yazarlar tarafından Acta Aquatica Turcica Editör Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın geri çekilemez.Editör(ler)in Etik Sorumlulukları
“Acta Aquatica Turcica” dergisinin editörü, bir makaleyi hakem değerlendirme sürecinden sonra reddetme veya kabul etme konusunda münhasıran ve bağımsız olarak sorumludur ve tam yetkiye sahiptir. Editörlerin reddettikleri veya kabul ettikleri makalelerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmamalıdır. Herhangi bir hata bulunursa, düzeltme veya geri çekmenin yayınlanmasını teşvik ederler.
Editörler, hakemlerin anonimliğini korumalı ve yayın kurulu tarafından yayın etiğini izlemelidir ve derginin yayın kurulu politikaları tarafından yönlendirilebilir ve hakaret, telif hakkı ve intihal gibi konularda yasal gerekliliklerle sınırlandırılabilirler. Editör ayrıca bu kararların alınmasında diğer editörler veya hakemlerle görüşebilir. Çalışmada herhangi bir yanlış uygulama tespit edilirse, editör iddiaları uygun şekilde ele alacaktır.


Hakem(ler)in Etik Sorumlulukları
Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen bir makaleyi değerlendirmek üzere editörler tarafından davet edilen hakemler, değerlendirmeye konu makaleye ilişkin değerlendirme formunu ayrıntılı bir şekilde doldurmak ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlamakla yükümlüdür. Kişisel çıkar ilişkisi içinde oldukları yazar(lar)a ait makalenin incelenmesi söz konusu olduğunda, gerekçesini editöre bildirerek tahkimden çekilmeleri gerekir. Yazarın kişisel ve kimlik (cinsiyet, inanç, milliyet vb.) özellikleri ne olursa olsun metinler sadece teknik içeriğine göre değerlendirilmelidir. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemleri (intihal, çarpıtma, yeniden yayınlama, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlaller) tespit ettiklerinde, editörlere ayrıntılı olarak rapor etmelidirler. Hakemler, bilimsel sebepler dışında, kişisel ilgileri doğrultusunda incelemekte oldukları makaleye atıfların eklenmesini veya çıkarılmasını tavsiye edemezler. Yazarın zaman ilgisini göz önünde bulundurarak en kısa sürede değerlendirme yaparlar.


Acta Aquatica Turcica’nın Hakları
Acta Aquatica Turcica dergisi, bir makaleyi kabul edildikten veya yayınlandıktan sonra bile, makalenin bilimsel içeriğiyle ilgili ciddi bir sorunu olduğu veya derginin yayın politikalarını ihlal ettiği anlaşıldığında geri çekme hakkını saklı tutar.


Açık Erişim
“Acta Aquatica Turcica” dergisinde yayınlanan tüm araştırma makaleleri tamamen açık erişimlidir. Yayınlanan tüm makaleler okuyucular tarafından anında ve ücretsiz olarak okunabilir, indirilebilir ve paylaşılabilir. Makaleler, orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunulması koşuluyla herhangi bir ortamda kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren bir Creative Commons lisansı koşulları altında yayınlanır.


Ücret Politikası

Acta Aquatica Turcica makale yükleme, değerlendirme ve basım süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Arşive Erişim
Derginin yayından kalkması durumunda dergi içeriğine erişimi korumak için Dergipark arşiv sistemi kullanılmaktadır. Acta Aquatica Turcica'nın arşivine https://dergipark.org.tr/tr/pub/actaquatr/archive linkinden erişilebilmektedir.