Amaç ve Kapsam

AMAÇ:
Acta Aquatica Turcica, limnoloji, balıkçılık yönetimi, ekoloji, genetik, biyoloji, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalık, sosyo-ekonomi ve su ürünleri işleme teknolojileri konularında yazılmış makalelere yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergide İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, olgu sunumu, kısa makale ve derleme formatlarında makaleler yayımlamaktadır. "Derleme" formatında gönderilecek makalelerde, "İngilizce" dilinde olanlar tercih edilecektir.

KAPSAM:
Acta Aquatica Turcica, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır.

-  Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Sağlığı/Beslenme/Genetiği

-  Limnoloji

- Balıkçılık Biyolojisi/Balıkçılık Yönetimi
- Balık-Omurgasız Biyolojisi/Taksonomisi
- Nehirağzı ve Denizel Çevre/Biyolojisi
- Su Kirliliği/Koruma/Sürdürülebilirlik
- Su Ürünleri İşleme Teknolojileri/Mikrobiyoloji/Biyokimyası
- Su Ürünleri Sosyo-Ekonomisi

- Su Ürünleri Avcılığı ve Teknolojisihttps://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf


Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık