Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2651-4044 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi


Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Uludag University yayın hayatına 1982 yılında başlamıştır. Resmi Gazetenin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı bülteninde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun uyarınca Üniversitemizin adının Bursa Uludağ Üniversitesi olarak değişmesi nedeniyle, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinin yayımcı ve dergi ismine “Bursa” ibaresi eklenerek dergimizin ismi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi olarak değişmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2651-4044 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Kapak Resmi


Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Uludag University yayın hayatına 1982 yılında başlamıştır. Resmi Gazetenin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı bülteninde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun uyarınca Üniversitemizin adının Bursa Uludağ Üniversitesi olarak değişmesi nedeniyle, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinin yayımcı ve dergi ismine “Bursa” ibaresi eklenerek dergimizin ismi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi olarak değişmiştir.

Cilt 33 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Knowledge Management System for Agriculture; A Case Study from Bursa Province
  Sayfalar 1 - 13
  İsmail Bülent Gürbüz, Fikret Bayar
 2. Su Stresinin Sofralık Domatesin Verimi ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 15 - 29
  Gökhan Çamoğlu, Kürşad Demirel, Arda Akçal, Levent Genç
 3. Hatay İlinde Yakacak Olarak Kullanılan Pirina Briketinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 31 - 43
  Kadriye Hatipoğlu, Cengiz Karaca
 4. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Amfi Çatısının Güneş Elektriği Potansiyelinin Tahminlenmesi
  Sayfalar 45 - 51
  Onur Taşkın, Ali Vardar
 5. Tohum Uygulamalarının Soğan (Allium cepa L.) Tohumunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 53 - 66
  Zeynep Dumanoğlu, Bülent Çakmak
 6. Kuru Kayısılarda Ferrik Oksit ve Ozon Gazı Uygulamalarının, Kuru Meyve Akarı Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) Kaynaklı Mikrobiyal Bulaşma Yüküne ve Meyve Kalite Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 67 - 82
  Ayşegül Yıldırım Kumral, Vefa Turgu, Ece Yıldız, Nabi Alper Kumral, Rabia Nur Çevik, İlknur Sevinç, Gamze Karapapak, Asude Nur Yüksel, Esra Ersöz
 7. Atdişi Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Genotiplerinde Verim ve Verim Unsurlarının Genetik Analizi
  Sayfalar 83 - 92
  Elif Özdemir, Bayram Sade
 8. Derry x Yemsoy Soya (Glycine max. (L.) Merr.) Melezlerinin Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar
  Sayfalar 93 - 100
  Gözde ŞENBEK, Esvet AÇIKGÖZ
 9. Kültür Mantarı Dilimlerinin Kurutulmasında Isı Pompalı Sisteminin Enerji Performansının İncelenmesi
  Sayfalar 101 - 112
  Cüneyt Tunçkal
 10. Basic Design and Visual Perception in Landscape Architecture Education
  Sayfalar 113 - 122
  Elmas Erdoğan, Osman Zeybek
 11. Farklı Yöntemlerle Kurutulan Yeşil Zeytin Katkılı Cipslerin Kurutma Kinetiği ve Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi
  Sayfalar 123 - 142
  Tuğçe Halil, Canan Ece Tamer, Azime Özkan Karabacak
 12. Farklı Kolza Genotiplerinin Güney Marmara Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 143 - 153
  Mehmet Sincik, Cansu Dolgun, Bilal Alpaslan, Emre Şenyiğit, Abdurrahim Tanju Göksoy
 13. Tarımda Su Kalitesi ve Su Kirliliğinin Önemi: Bursa Nilüfer Çayı Örneği
  Sayfalar 155 - 166
  Saliha Dorak, Barış Bülent Aşık, Gökhan Özsoy
 14. Sürdürülebilir Atık Yönetiminde Sera Atıklarının Kompost Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 167 - 178
  Melis Çerçioğlu
 15. Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünlerinin Küresel Düzeyde Olası Etkileri
  Sayfalar 179 - 196
  Seda Yılmaz Çebi, Prof. Dr. Emine Olhan
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-3165 2636-8595 1982-2018
Dizinler