Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-4044 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi


Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Uludag University yayın hayatına 1982 yılında başlamıştır. Resmi Gazetenin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı bülteninde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun uyarınca Üniversitemizin adının Bursa Uludağ Üniversitesi olarak değişmesi nedeniyle, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinin yayımcı ve dergi ismine “Bursa” ibaresi eklenerek dergimizin ismi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi olarak değişmiştir.


Dergimiz hakkındaki bilgilere ve makale başvurusunda kullanılacak formlara Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Web sayfasından da ulaşmanız mümkündür.


Makale başvurusunda;

(1) Tam metin makale, (Dergiye gönderilen makalelerde; konu ile ilgili olarak derginin daha önceki sayılarında yayımlanan en az bir yayına atıf yapılması önem arz etmektedir. Dergiye yapılan atıflarda “Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.)
(2) Tam metin makalenin taratıldığını gösteren benzerlik raporu (Ithenticate) (% 20’nin altında olmalıdır),
(3) İmzalanmış ve taratılmış başvuru formu, (Kapak sayfası yerine)
(4) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyası,

(5) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış çıkar çatışması, yazarlık katkı beyan formu, Etik kurul onay raporu vb.. 
elektronik formatta DergiPark sistemine https://dergipark.org.tr/tr/login adresinden kayıt olunarak yüklenmesi gerekmektedir. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2651-4044 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Bursa Uludağ Üniversitesi | http://www.uludag.edu.tr/ziraatdergi
Kapak Resmi


Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Uludag University yayın hayatına 1982 yılında başlamıştır. Resmi Gazetenin 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı bülteninde yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun uyarınca Üniversitemizin adının Bursa Uludağ Üniversitesi olarak değişmesi nedeniyle, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisinin yayımcı ve dergi ismine “Bursa” ibaresi eklenerek dergimizin ismi Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi olarak değişmiştir.


Dergimiz hakkındaki bilgilere ve makale başvurusunda kullanılacak formlara Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Web sayfasından da ulaşmanız mümkündür.


Makale başvurusunda;

(1) Tam metin makale, (Dergiye gönderilen makalelerde; konu ile ilgili olarak derginin daha önceki sayılarında yayımlanan en az bir yayına atıf yapılması önem arz etmektedir. Dergiye yapılan atıflarda “Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.)
(2) Tam metin makalenin taratıldığını gösteren benzerlik raporu (Ithenticate) (% 20’nin altında olmalıdır),
(3) İmzalanmış ve taratılmış başvuru formu, (Kapak sayfası yerine)
(4) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyası,

(5) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış çıkar çatışması, yazarlık katkı beyan formu, Etik kurul onay raporu vb.. 
elektronik formatta DergiPark sistemine https://dergipark.org.tr/tr/login adresinden kayıt olunarak yüklenmesi gerekmektedir. 

Cilt 34 - Sayı 2 - 1 Ara 2020
 1. Bakü İlinde Faaliyet Gösteren Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Durumu ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 237 - 253
  İlker KILIÇ, Büşra YAYLI, Aydın ALAKBAROV
 2. Bazı Organik Materyallerin ve İnorganik Gübrelerin Çemen Bitkisinin Gelişimine Etkileri
  Sayfalar 255 - 266
  Veysi AKŞAHİN, Füsun GÜLSER
 3. Bursa İlindeki Sulama Birliklerinin Performans Göstergelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
  Sayfalar 267 - 285
  Ömer ERSÖZ, Gökhan ÇAMOĞLU
 4. Technical and Economic Analysis of the Use of Wind Energy for Water Extraction: Karacabey Example
  Sayfalar 287 - 301
  Erkan BÖLÜKBAŞ, Tuğba BİÇEN, Ali VARDAR
 5. The Evulation of Stress Related Gene Expression Level and Relationship to Cellular H2O2 in Chickpea (Cicer arietinum L.) Under Copper Stress
  Sayfalar 303 - 315
  Musa KAR, Nuriye ÖZTÜRK
 6. Kamışsı Yumak (Festuca arundinaceae L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri
  Sayfalar 317 - 324
  Mevlüt TÜRK, Mehmet ALAGÖZ
 7. Türkiye İpekböcekçiliğinde Kadının Rolü ve Önemi
  Sayfalar 325 - 335
  Ümran ŞAHAN, Şule TURHAN
 8. Candida boidinii’nin Farklı Suşlarının Deltamethrini Parçalama Potansiyellerinin İn-vitro Koşullarda Belirlenmesi
  Sayfalar 337 - 349
  Ayşegül KUMRAL, Nabi Alper KUMRAL, Ozan GÜRBÜZ
 9. Kahramanmaraş İlinin Biyogaz Potansiyelinin Farklı Modeller Kullanılarak Belirlenmesi
  Sayfalar 351 - 364
  Ömer Faruk AY, Ahmet KAYA
 10. Evaluation of Nineteen Potato Cultivars for Salt Tolerance and Determination of Reliable Parameters in Tolerance
  Sayfalar 365 - 383
  Çiğdem AYDOĞAN, Ece TURHAN
 11. Toplu Beslenme Sistemlerinde Farklı Bir Yaklaşım: Engeller Teknolojisi
  Sayfalar 385 - 395
  Fatma GÜL
 12. Fenolik Bileşiklerin Lipit Oksidasyonunu Önleme Aktiviteleri ve Timokinonun Terapötik Özellikleri
  Sayfalar 397 - 416
  Şeyma YILDIZ, Semra TURAN
 13. Çevre ve İnsan Sağlığı Açısından Çim Bitkilerinin Faydaları
  Sayfalar 417 - 425
  Sinem ZERE TAŞKIN, Ugur BİLGİLİ
 14. Fonksiyonel Beslenmede Bademin Önemi
  Sayfalar 427 - 441
  Esra TOPÇUOĞLU, Lütfiye YILMAZ ERSAN
 15. SU KEFİRİ: Kimyasal Bileşimi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 443 - 459
  Nurcan DEĞİRMENCİOĞLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1301-3165 2636-8595 900 1982-2018
Dizinler