Editör Kurulu

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. İlhan TURGUT

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı

Baş Editör

Doç. Dr. Hakan ÇELİK, 

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE
hcelik@uludag.edu.tr, 

Baş Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Asuman CANSEV, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, auslu@uludag.edu.tr

Editörler

Doç. Dr. Tolga TİPİ, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, ttipi@uludag.edu.tr

Doç. Dr. Hayrettin KUŞÇU, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, kuscu@uludag.edu.tr  

Doç. Dr. Ekin SUCU, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, ekins@uludag.edu.tr 

Doç. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, sinetogay@uludag.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Kadir İLHAN, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, kadirilhan@uludag.edu.tr 

Doç. Dr. Oya KAÇAR, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, okacar@uludag.edu.tr

Mizanpaj Editörü

Doç. Dr. Elvan ENDER ALTAY, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, TÜRKİYE, elvanender@uludag.edu.tr 

Yazı İşleri Asistanları

Yükseklisans öğrencisi Ezgi Keskin

Yükseklisans öğrencisi Betül Gümüş

Editörler Kurulu Üyeleri-Diğer Üniversitelerden

Prof. Dr. Ali KOÇ, Eskişehir Osmangazi Üniv. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Eskişehir, Turkey

Dr. Gamze BAYRAM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, TÜRKİYE,

Prof. Dr. Zehra Hajrulai-Musliu, "Ss. Cyril and Methodius" University, Faculty of Veterinary Medicine, Food Institute, Skopje, Macedonia

Prof. Dr. Gordana Popsimonova, University Ss Cyril and Methodius, Faculty of Agricultural Sciences and Food, Skopje, Republic of Macedonia

Doç. Dr. Daniela Smogrovicova, Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Biotechnology at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovakia.   

Doç.Dr. Maurizio Canavari, Alma Mater Studiorum Universitả di Bologna Department of Agricultural and Food Sciences Bologna, Italy

Doç.Dr. Balaji Sethuramasamyraja, California State University, Department of Industrial Technology,  Jordan College of Agricultural Sciences and Technology,  Fresno, USA

Doç.Dr. Ganapathy, G.P.,  VIT University, Centre for disaster mitigation and management, Vellore Tamil Nadu, India

Doç.Dr. Hristofor Kirchev, Agricultural University Plovdiv, Faculty of Agronomy, Department of Crop Science, Plovdiv, Bulgaria

Doç.Dr. Ahmed A.K. Salama, Universitat Autonoma de Barcelona, Department of Animal and Food Sciences, Ruminant Research Group, Spain

Yrd.Doç.Dr. Jasmina TAHMAZ,  University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science, Bosnia and Herzegovinia

Dr. Angela Capece, Universita degli Studi della Basilicata, School of Agricultural, Forestry and Environmental Science, Potenza, Italy


Danışma Kurulu


Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri, Dergimizin Doğal Danışma Kurulu Üyeleridir.


Diğer Üniversitelerden

Dr. Barış ALBAYRAK, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Toprak ve Su kaynakları Bölümü, Yalova, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ALTUN, Kırşehir Ahi Evran Üniv. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Kırşehir, TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet AYÇİÇEK, Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bingöl, TÜRKİYE

Mustafa BIYIKLI, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Toprak ve Su kaynakları Bölümü, Yalova, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Sergül ERGİN, Eskişehir Osmangazi Üniv. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Eskişehir, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖÇMEZ, Aydın Adnan Menderes Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Aydın, TÜRKİYE

Doç.Dr. Zeliha GÖKBAYRAK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

Doç.Dr. Ahmed A.K. SALAMA, Universitat Autonoma de Barcelona, Department of Animal and Food Sciences, Ruminant Research Group, SPAIN

Doç.Dr. Gölge SARIKAMIŞ, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

Prof.Dr. Süleyman TABAN, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TUNÇKAL, Yalova Üniv. Yalova MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Yalova, TÜRKİYE

Prof.Dr. Ece TURHAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eskişehir, TÜRKİYE

Prof. Dr. Mevlüt TÜRK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Isparta, TÜRKİYE

Dr. Erdinç Uysal, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Toprak ve Su kaynakları Bölümü, Yalova, TÜRKİYE