Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-3729 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed


Welcome to Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences (OKU Journal of Nat. & App. Sci) is a peer-reviewed journal published by Osmaniye Korkut Ata University.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences has been published biannul from 2018. Starting from 2020, journal will be published at least twice a year.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences publishes scientific studies and agriculture.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences is online publishes 2 issues per year in order to provide communication between all scientists. This journal is an open access, international, double blind peer-reviewed journal publishing original research articles, short communications, technical notes, reports and reviews in all aspects of natural and applied sciences and agriculture.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences published in Turkish and English as open access.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences do not charge any article processing fees over publication process. We offer opportunity to increase citations of your articles by Dergipark ready digital solutions. We are waiting for you to submit your manuscripts.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2687-3729 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed
Kapak Resmi


Welcome to Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences (OKU Journal of Nat. & App. Sci) is a peer-reviewed journal published by Osmaniye Korkut Ata University.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences has been published biannul from 2018. Starting from 2020, journal will be published at least twice a year.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences publishes scientific studies and agriculture.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences is online publishes 2 issues per year in order to provide communication between all scientists. This journal is an open access, international, double blind peer-reviewed journal publishing original research articles, short communications, technical notes, reports and reviews in all aspects of natural and applied sciences and agriculture.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences published in Turkish and English as open access.

Osmaniye Korkut Ata University Journal of Natural and Applied Sciences do not charge any article processing fees over publication process. We offer opportunity to increase citations of your articles by Dergipark ready digital solutions. We are waiting for you to submit your manuscripts.

Cilt 2 - Sayı 1 - 30 Ara 2019
 1. XAFS Tekniği ile İkame Edilmiş Hafif Atomların Yer Tespiti
  Sayfalar 1 - 5
  Osman Murat ÖZKENDİR
 2. Kasarlı ve Kasarsız Terbiye Prosesleri ile Üretilmiş Pamuklu Kumaşların Performanslarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 6 - 10
  Belkıs ZERVENT ÜNAL , Mert KUTGİ
 3. Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Güncel Küme Başı Seçim Fonksiyonları
  Sayfalar 11 - 17
  İpek ABASIKELEŞ TURGUT
 4. Bina Duvarlarındaki Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses Yalıtımı Açısından Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 18 - 22
  Ahmet FERTELLİ
 5. Günlük Buharlaşma Miktarının Bulanık Mantık Yöntemleri Kullanılarak Bölgesel Olarak Modellenmesi
  Sayfalar 23 - 29
  Kübra ÖZDÜLKAR , Fatih ÜNEŞ , Mustafa DEMİRCİ , Yunus Ziya KAYA
 6. Çevre Numunelerindeki Magnezyumun Akış Enjeksiyon Analiz Yöntemi ile İyon Seçici Elektrot Kullanarak Potansiyometrik Tayini
  Sayfalar 30 - 40
  Adem ASAN
 7. Lastik Atık Katkılı Zeminlerde CBR Değerinin Araştırılması
  Sayfalar 41 - 44
  Merve ERGİNER , Orhan KAHRAMAN , Ahmet Batuhan ERSİN , Yakup TÜREDİ , Murat ÖRNEK
 8. Bitkilerde Düşük Sıcaklık Stresi ve Soğuğa Uyum
  Sayfalar 45 - 52
  Ali DOĞRU
 9. Granüler Dolgu Tabakasına Oturan Yumuşak Kil Zeminlerin Taşıma Gücü Hesabında Analitik Yaklaşımlar
  Sayfalar 53 - 60
  Murat ÖRNEK , Abdulazim YILDIZ
 10. Çelik Şekillendirme Yöntemlerinden Soğuk Haddeleme İşleminin Sonlu Elemanlar Analizlerinin Değişik Parametrelere Göre Araştırılması
  Sayfalar 61 - 67
  Özbek YELİN , Mehmet Seha TATLIER
 11. Silindir Ekran için Elektromanyetik Alan Ekranlama Etkinliğinin Çözümlenmesi
  Sayfalar 68 - 73
  Niyazi İL , Şükrü ÖZEN , Kayhan ATEŞ , Hamza Feza CARLAK
 12. Yalın Üretimde Malzeme Transfer Optimizasyonu
  Sayfalar 74 - 78
  Osman ÜLKİR , İshak ERTUĞRUL , Sezgin ERSOY , Burak Can GİRGİN
 13. Magnezyum Temelli Metalik Katkının Asfalt Bağlayıcının Fiziksel Özelliklerine Etkileri
  Sayfalar 79 - 82
  Mustafa ÇALIŞICI , Ebru DÖNDÜ
 14. Yükselten DA-DA Dönüştürücünün LQR Denetleyici Kullanılarak Optimal Denetimi
  Sayfalar 83 - 88
  Ökkeş Fatih KEÇECİOĞLU , Erdal KILIÇ , Ahmet GANİ , Mustafa ŞEKKELİ
 15. Danışmanın, Tasarım Öncesi, Tasarım ve Yapım Öncesi Aşamalarında BIM Sistemindeki Rolünün Literatür Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 89 - 96
  Abdülkadir BUDAK , İbrahim KARATAŞ
 16. Meterolojik Ölçüm Verilerini Kullanarak Mamdani-Bulanık Mantık Yöntemi ile Rüzgar Hızının Tahmini
  Sayfalar 97 - 104
  Farih UNES , Didem KASAL1 , Bestami TAŞAR
 17. Oval (Yassı) Pnömatik Silindir Geliştirme Süreci
  Sayfalar 105 - 111
  Kadir CAVDAR , Mustafa KARATAŞ
 18. Yapım İşlerinde Kaynak Dengeleme Problemleri İçin Sezgisel Yöntemlerin Uygulanması
  Sayfalar 112 - 116
  Tayfun DEDE , Nursultan OROZBAEV
 19. Az Katlı Düzenli Çerçeveli Yapıların Periyot Hesabı İçin Bir Yaklaşım Önerisi
  Sayfalar 117 - 125
  Hacer ÇOLAK , Hakan TÜRKER , Hilmi COŞKUN
 20. Yüksek Kazançlı Geniş Bantlı Horn Anten ile Tünel Tespiti
  Sayfalar 126 - 129
  Cumali KOPMAZ , Oğuzhan AKGÖL , Muharrem KARAASLAN , Emin ÜNAL