Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-3729 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) 2017 yılında yayın hayatına başlamış bilimsel bir dergidir. Derginin yayın konuları, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve sayısal çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmaları, bilimsel derlemeleri ve teknik notları içermektedir. Makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir.


Yazarlar, OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne yazım kurallarına uygun Türkçe hazırlanmış çalışmalarıyla katkıda bulunabilirler. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Dergimiz teorik, deneysel ve derleme türündeki özgün makaleleri elektronik ortamda yılda bir kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Makalelerin değerlendirilmesinde en az iki hakem yer almaktadır. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dergimiz ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne aittir. Dergimiz okuyucuların daha rahat erişimini sağlamak ve daha büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmak için elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2687-3729 | Periyot Yıllık | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi |
Kapak Resmi


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) 2017 yılında yayın hayatına başlamış bilimsel bir dergidir. Derginin yayın konuları, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve sayısal çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmaları, bilimsel derlemeleri ve teknik notları içermektedir. Makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir.


Yazarlar, OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne yazım kurallarına uygun Türkçe hazırlanmış çalışmalarıyla katkıda bulunabilirler. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Dergimiz teorik, deneysel ve derleme türündeki özgün makaleleri elektronik ortamda yılda bir kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Makalelerin değerlendirilmesinde en az iki hakem yer almaktadır. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda Dergimiz ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları OKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne aittir. Dergimiz okuyucuların daha rahat erişimini sağlamak ve daha büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmak için elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Dergiye yayımlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.