Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-3729 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne hoş geldiniz
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz 2020 yılında iki kez yayınlanacaktır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde Fen Bilimleriyle alakalı olan Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri, Biyoloji, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya Mühendisliği, Mekanik, Matematik, İnşaat Mühendisliği, Organik Tarım, Zootekni, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomi ve Politika, Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ile ilgili makaleler değerlendirilmektedir.  Bu dergi, açık erişimli, uluslararası, çift kör hakemli bir dergidir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişim olarak yayınlanmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın sürecinde herhangi bir makale işlem ücreti almamaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 Temmuz 2020'den itibaren TR-DİZİN tarafından izleme sürecine alınmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren, kabul edilen makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır. Dergimiz, 2021 yılından itibaren yılda 3 kez (Mart, Temmuz, Aralık) basılacaktır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2687-3729 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed
Kapak Resmi


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne hoş geldiniz
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz 2020 yılında iki kez yayınlanacaktır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde Fen Bilimleriyle alakalı olan Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri, Biyoloji, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya Mühendisliği, Mekanik, Matematik, İnşaat Mühendisliği, Organik Tarım, Zootekni, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomi ve Politika, Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ile ilgili makaleler değerlendirilmektedir.  Bu dergi, açık erişimli, uluslararası, çift kör hakemli bir dergidir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişim olarak yayınlanmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın sürecinde herhangi bir makale işlem ücreti almamaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 Temmuz 2020'den itibaren TR-DİZİN tarafından izleme sürecine alınmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren, kabul edilen makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır. Dergimiz, 2021 yılından itibaren yılda 3 kez (Mart, Temmuz, Aralık) basılacaktır.

Cilt 3 - Sayı 1 - 15 Haz 2020