Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-3729 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne hoş geldiniz
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde Fen Bilimleriyle alakalı olan Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri, Biyoloji, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya Mühendisliği, Mekanik, Matematik, İnşaat Mühendisliği, Organik Tarım, Zootekni, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomi ve Politika, Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ile ilgili makaleler değerlendirilmektedir.  Bu dergi, açık erişimli, uluslararası, çift kör hakemli bir dergidir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişim olarak yayınlanmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın sürecinde herhangi bir makale işlem ücreti almamaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 Temmuz 2020'den itibaren TR-DİZİN tarafından izleme sürecine alınmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren, kabul edilen makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır. Dergimiz, 2021 yılından itibaren yılda 3 kez (Mart, Temmuz, Aralık) basılmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

ISSN 2687-3729 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed
Kapak Resmi


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi'ne hoş geldiniz
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde Fen Bilimleriyle alakalı olan Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemleri, Biyoloji, Endüstri Mühendisliği, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya Mühendisliği, Mekanik, Matematik, İnşaat Mühendisliği, Organik Tarım, Zootekni, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomi ve Politika, Ziraat Mühendisliği, Toprak Bilimi ile ilgili makaleler değerlendirilmektedir.  Bu dergi, açık erişimli, uluslararası, çift kör hakemli bir dergidir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde açık erişim olarak yayınlanmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın sürecinde herhangi bir makale işlem ücreti almamaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 Temmuz 2020'den itibaren TR-DİZİN tarafından izleme sürecine alınmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren, kabul edilen makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır. Dergimiz, 2021 yılından itibaren yılda 3 kez (Mart, Temmuz, Aralık) basılmaktadır.

Cilt 4 - Sayı 2 - 1 Haz 2021
 1. ρ_l Çekme Donatılı olan Betonarme Kirişlerin Şekil Değiştirme Esaslı Hasar Sınırlarının Araştırılması
  Sayfalar 110 - 120
  Rohullah JAMAL, Bahadır YÜKSEL
 2. On Idempotency of Linear Combinations of Two 2×2 Idempotent Matrices
  Sayfalar 121 - 123
  Özge ÖZTEKİN, Alisar ALHAMAD
 3. Deprem Etkisinde Çok Katlı Betonarme Bir Binanın TDY-2007 ve TBDY-2018 Deprem Yönetmeliklerine Göre Eşdeğer Deprem Yüklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 124 - 133
  Alper ÖZMEN, Erkut SAYIN
 4. CBS ile Yatırıma En Uygun Restoran Alanlarının Belirlenmesi, Tunceli Örneği
  Sayfalar 134 - 141
  Selim TAŞKAYA, Neslişah ULUTAŞ
 5. Su Soğutmalı Fotovoltaik Sistemin Performans Analizi
  Sayfalar 142 - 148
  Halil EROL
 6. Ejder Meyvesinin Ozmotik Dehidrasyonu ve Kuruma Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 149 - 157
  Metin UĞUZ, Aysun GEZİCİ
 7. Hanehalkları Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları Üzerine bir Araştırma: Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Uygulaması
  Sayfalar 158 - 169
  Şenol ÇELİK
 8. Constraints and Solutions for the Profit-Optimization of Passion Fruit (Passiflora edulis) Food Business in Colombia
  Sayfalar 170 - 175
  Muhammad FARHAB, Muhammad IQBAL, Umar FAROOQ, Ayesha QADRY
 9. Etlik Piliçlerde Erken Dönem Besleme Uygulamaları
  Sayfalar 176 - 185
  Meltem TUFAN, Şefika EVREN
 10. Biotechnological Approaches for the Improvement of Magnolia Genus Grown in Indonesia
  Sayfalar 186 - 203
  Siti MAESAROH, Çiğdem Alev ÖZEL
 11. Atıksu Arıtma Tesislerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 204 - 210
  Yusuf GÖYMEN