Amaç

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi), Ulusal ve Uluslararası araştırmacıların bilim ve teknolojiye sağlayacakları en son katkıları yayımlamayı ilke edinmiş bir bilimsel dergidir. Derginin amaçları, fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki en son gelişmelerin, yeniliklerin ve yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin açık erişimli olarak yayımlanmasına imkân sağlayacak dijital bir ortam sunmak, ilgili alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini sağlamak, yayımlanan çalışmalar üzerinde teknik tartışma ortamı yaratmak ve üniversite – sanayi arasındaki yakınlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak sıralanabilir. Derginin yayın alanı Fen Bilimleri ve Matematik - Ziraat, Orman ve Su Ürünleri - Mühendisliktir.

Kapsam

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin (OKÜ Fen Bil. Enst. Dergisi), yayın konuları, fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve sayısal çözümleri içeren araştırma makalesi türündeki çalışmaları, bilimsel derlemeleri ve teknik notları içermektedir. Makalelerin; üretilen bilginin yeni olması, yeni bir yöntem öne sürmesi ya da daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olması gibi niteliklere sahip olması beklenmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce yazılmış özgün niteliği olan bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası hakemler tarafından değerlendirilmekte ve makale hakkında nihai karar, editör tarafından verilmektedir. İsteyen herkes, makaleleri, sınırlama olmaksızın indirebilir.