Editor in Chief (Baş Editör)

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN

Turkey
tayasan@gmail.com
Konular: Hayvan Besleme
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, KADİRLİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Coskun ÖZALP

Turkey
coskunozalp@osmaniye.edu.tr
Konular: Makine Mühendisliği
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN

Turkey
ehurdogan@osmaniye.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ORDU

Turkey
muhammedordu@osmaniye.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4764-9379
Konular: Endüstri Mühendisliği,Karar Destek Sistemleri,Karar verme,Optimizasyon,Simulasyon,Üretim ve Hizmet Sistemleri,Yöneylem Araştırması,Sağlık Ekonomisi,Finansal Tahmin ve Modelleme
Kurum: OSMANIYE KORKUT ATA UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING, DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING

Arş. Gör. Mustafa SÖYLER

Turkey
mustafasoyler@osmaniye.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4767-5825
Konular: Mühendislik,Makine Mühendisliği,Enerji
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Didem DEMİR

Turkey
didemdemr@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2977-2077
Konular: Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Kurum: MERSIN UNIVERSITY

Arş. Gör. Onur BOR

Turkey
onurbor@osmaniye.edu.tr
Konular: Enerji,Isı Transferi,Termodinamik
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr


Prof. Dr. Güray ERENER Ondokuz Mayıs Üniversitesi, SAMSUN gerener@omu.edu.tr


Prof. Dr. Hasan Basri İLA Çukurova Üniversitesi, ADANA ila@cu.edu.tr


Prof. Dr. Hüsniye Aka SAĞLIKER Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE hasagliker@osmaniye.edu.tr


Prof. Dr. Mehmet BİLGİLİ Çukurova Üniversitesi, ADANA mbilgili@cu.edu.tr


Prof. Dr. Khalid JAVED University of Veterinary and Animal Sciences, PAKİSTAN javeddrkhalid@yahoo.com


Prof. Dr. Kyung-WOO LEE Konkuk University, Seoul, SOUTH KOREA kyungwoolee@hotmail.com


Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr


Doç. Dr. Hande DEMİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE handedemir@osmaniye.edu.tr


Doç. Dr. Murat FARSAK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE muratfarsak@osmaniye.edu.tr


Doç. Dr. Murat KÖKSAL Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS mkoksal@cumhuriyet.edu.tr


Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE aysetulinoz@osmaniye.edu.tr


Doç. Dr. Bahri Devrim ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, ADANA dozcan@cu.edu.tr


Doç. Dr. Mustafa ÖZCANLI Çukurova Üniversitesi, ADANA ozcanli@cu.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Hediye Kirli AKIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE hediyeakin@osmaniye.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Tarık BARAN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE tarikbaran@osmaniye.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Behçet DÜNDAR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE behcetdundar@osmaniye.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Cennet ESKAL Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE cenneteskal@osmaniy.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Mustafa SEVİNDİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE mustafasevindik@osmaniye.edu.tr


Dr. Öğretim Üyesi Betül GIDIK Bayburt Üniversitesi, BAYBURT betulgidik@bayburt.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Dilek TEKDAL Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Anabilim Dalı, MERSİN, dilektekdal@mersin.edu.tr

Dr. Muhammad SAEED Cholistan University, PAKİSTAN muhammad.saeed@nwafu.edu.cn

Dr. Mihaela SARACILA National Research-Development Institute for Animal Biology and Nutrition, ROMANIA mihaela.saracila@yahoo.com


Language Editors
Dil Editörü
Dr. Öğretim Üyesi Seda ERMİŞ


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, OSMANİYE sedaermis@osmaniye.edu.tr

Statistics Editors
İstatistik Editörleri
Doç. Dr. Şenol ÇELİK Bingöl Üniversitesi, BİNGÖL senolcelik@bingol.edu.tr


Dr. Hatice HIZLI Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, ADANA haticehizli@gmail.com