Yazım Kuralları

Yazım kuralları için aşağıdaki makaleler incelenmelidir. Önemli olan nokta, ondalıklı değerler arasında virgül kullanılmalı, nokta kullanılmamalıdır. Örnek: 12,56; 28,45 gibi

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10126

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1152357