Başeditör
Ad: Doç. Dr. Tugay AYAŞAN
E-posta: tugayayasan@osmaniye.edu.tr
Adres:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Osmaniye


Editör
Ad: Prof. Dr. Coşkun ÖZALP
E-posta: coskunozalp@osmaniye.edu.tr
Adres:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, E blok, Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000, Osmaniye


Editör Yardımcısı
Ad: Doç. Dr. Ertaç HÜRDOĞAN
E-posta: ehurdogan@osmaniye.edu.tr
Adres:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, E blok, Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000, Osmaniye


Teknik İletişim
Ad: Arş. Gör. Mustafa Söyler
E-posta: mustafasoyler@osmaniye.edu.tr
Adres:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, E blok, Karacaoğlan Yerleşkesi, 80000, Osmaniye