Açık Erişim Politikası

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yüksek kaliteli makaleler yayınlayan açık erişimli bir dergidir. Tüm yazarlar ve okuyucular tüm makalelere ücretsiz erişime sahiptirler. Dergi, hiçbir şekilde makale göndermede, işlem anında  yayın ücreti almamaktadır.


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makaleler tam metin biçiminde açık erişim olarak dergi sayfamızda yer almaktadır.