Ergonomi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-4877 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Serpil AYTAÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ergonomi


Ergonomi Dergisi, yıllardır Ergonomiye destek veren bilim insanları ile, değerli araştırmacılar ve uygulayıcıların akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. Dergide Ergonomi odaklı konular (Antropometri, Bilişsel Ergonomi, Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi vb.) ve yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki kuramsal ve uygulamalı eserler yer almaktadır. Kapsamı bu konular olmak üzere, makalenin başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.

Ergonomi ile ilgili çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli ve açık erişimli (online) olan dergide (e-ISSN : 2651-4877) , makaleler, çift kör hakem  sürecinden geçtikten sonra yayımlanmaktadır.

Dergi , Index Copernicus , Root Indexing, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ERIH PLUS , SIS (Scientific Indexing Service), ReserachBibcitefactor,  ve Academia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)DRJI (Directory of Research Journals Indexing)  ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.  ULAKBIM TR (ulusal), EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journal Index), InfoBase, COSMOS IF, SHERPA/ROMEO (uluslar arası) index ve platformlara başvurular yapılmıştır. 

Ergonomi

e-ISSN 2651-4877 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Serpil AYTAÇ | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ergonomi
Kapak Resmi


Ergonomi Dergisi, yıllardır Ergonomiye destek veren bilim insanları ile, değerli araştırmacılar ve uygulayıcıların akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. Dergide Ergonomi odaklı konular (Antropometri, Bilişsel Ergonomi, Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi vb.) ve yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki kuramsal ve uygulamalı eserler yer almaktadır. Kapsamı bu konular olmak üzere, makalenin başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.

Ergonomi ile ilgili çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli ve açık erişimli (online) olan dergide (e-ISSN : 2651-4877) , makaleler, çift kör hakem  sürecinden geçtikten sonra yayımlanmaktadır.

Dergi , Index Copernicus , Root Indexing, ESJI (Eurasian Scientific Journal Index), ERIH PLUS , SIS (Scientific Indexing Service), ReserachBibcitefactor,  ve Academia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index)DRJI (Directory of Research Journals Indexing)  ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.  ULAKBIM TR (ulusal), EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journals), OAJI (Open Academic Journal Index), InfoBase, COSMOS IF, SHERPA/ROMEO (uluslar arası) index ve platformlara başvurular yapılmıştır. 

Creative Commons
Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.