Amaç

Ergonomi Dergisi, yıllardır Ergonomiye destek veren bilim insanları ile, değerli araştırmacılar ve uygulayıcıların akademik çalışmalarını bir araya getirmek amacıyla yayın hayatına 2018 yılında başlamıştır. Dergide Ergonomi odaklı konular (Antropometri, Bilişsel Ergonomi, Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi vb.) ve yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki kuramsal ve uygulamalı eserler yer almaktadır. Kapsamı bu konular olmak üzere, makalenin başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelimelerde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.


Kapsam

Dergi aşağıda belirtilen konu başlıkları çerçevesinde, kuramsal ya da deneysel içerikli makaleleri, çift kör hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanmaktadır. Bu konulardan bir olmayan makaleler ön kontrol aşamasında red edilir.

Makale Konuları:

 • Antropometrik Tasarım

 • Bilişsel Ergonomi

 • Biyomekanik

 • Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi (Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, Ergonomik risk değerleme vb)

 • Dijital Teknolojiler (Endüstri 4.0 vb) ve Ergonomi

 • Eğitim Ergonomisi

 • Endüstriyel Ergonomi

 • Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi

 • Fiziksel Ergonomi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Kent Ergonomisi

 • Mekânın Ergonomik Tasarımı

 • Psikososyal Çevre ve Ergonomi

 • Sağlık Sistemlerinde Ergonomi

 • Spor Ergonomisi

 • Tarım, Orman ve Hayvancılık Sektörlerinde Ergonomi

 • Tekstil ve Hazır Giyim Ergonomisi

 • Ulaşım Ergonomisi

 • Ürün Tasarımı ve Ergonomi

 • Yönetsel Ergonomi