Yayın İlkeleri


 1. ERGONOMİ Dergisi 2018 yılından itibaren E-Dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

 2. Dergide, Türkçe veya İngilizce dilinde yazılmış özgün niteliği olan orijinal teorik ve araştırma kategorisindeki bilimsel makaleler yayınlanır.

 3. Dergide Ergonomi odaklı konular (Bakınız: http://dergipark.gov.tr/ergonomi/aim-and-scope) ile yakın ilişkili bilimlerde ve alanlardaki çalışmalar yer almaktadır. Kapsam bu konularından biri olmak üzere, başlığında ve/veya özette ve/veya anahtar kelime1erde "Ergonomi" kelimesi olan makaleler kabul edilmektedir.

 4. Dergiye, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, derleme ve çeviri türündeki yayınlar kabul edilir.

 5. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya gönderilmemiş olması zorunludur.

 6. Makaleler, yazım kurallarına ve web sayfasında verilen şablon kullanılarak (http://dergipark.gov.tr/ergonomi/writing-rules) hazırlanmalıdır. Ön Kontrol aşamasında kurallara uygun olmayan makalelerin düzeltilmesi talep edilir. 10 gün içerisinde düzeltilmemesi halinde başvuru iptal edilir.

 7. Dergiye yüklenen makaleler, değerleme sürecine alınmadan önce iThenticate paket programı ile taranır. Benzerlik oranı %25 üzeri çıkan makaleler için yazardan düzeltme talep edilir. Gerekli düzeltmenin 10 gün içerisinde yapılmaması durumunda makale red edilir.

 8. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ulusal ve/veya uluslararası en az 3 hakem tarafından değerlendirilir. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review). Ayrıca hakemlerin de yazar isimlerini görmeden (double-blind peer review) makaleleri değerlendirmesi garanti edilir.

 9. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda hakemlere gecikmeyi bildiren hatırlatma mesajı gönderirler. Ek 10 gün içinde sonuç alınamaması durumda alan editörleri yeni hakem ataması yaparlar.

 10. Hakemlerin çoğunluğu tarafından “RED” edilen makaleler, alan editörü önerisiyle editörler tarafından red verilir. Hakemler, yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda majör veya minör düzeltme kararı verebilir. Böyle makalelerin geliştirme ve değişikliklerin yazarlar tarafından en geç 20 gün içinde yapılması beklenir.

 11. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

 12. Bir yazarın bir sayıda sadece bir makalesi yayınlanabilir.

 13. Dergide yayınlanması kabul edilen makalelerin Telif Hakları dergimize devredilmiş sayılır. Makale için yazarlara herhangi bir ücret alınmaz, ödenmez.

 14. Yazarlar tarafından, makalede çıkar çatışması beyanı yapılır.